PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 289 Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy | 19--32
Tytuł artykułu

Procesy glokalizacji w rozwoju nowoczesnego terytorium

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Processes of Glocalization in Development of Modern Territory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępujące procesy globalizacji, a właściwie glokalizacji, rozumianej jako przystosowanie globalnych produktów, dóbr, usług, idei i wartości oraz ich reklamy do wymogów (warunków) rynku lokalnego, powodują wzrost zainteresowania problemami współczesnych terytoriów, w tym miast i regionów. Regionalizm pozwala na większe zaangażowanie społeczności lokalnych w procesy przeobrażeń społeczno-ekonomicznych i przez to optymalną realizację wyzwań stojących przed krajami. Ponadto dla gospodarujących jednostek i społeczeństw niezwykle istotna jest wiedza o społecznych, ekonomicznych, przestrzennych, politycznych i kulturowych uwarunkowaniach ich działania. W analizach struktury społeczno-ekonomicznej regionów szczególną rolę odgrywa sposób lokalizacji w przestrzeni poszczególnych podmiotów gospodarczych, kształtowania się ich wzajemnych powiązań, formowania się ich skupisk, różnicowania się form, typów i efektów ich działalności. (fragment tekstu)
EN
Globalization and its indigenization - glocalization are contemporary determinants of processes of social and economic development of particular states and societies. "Think globally, act locally" is currently keynote in management of innovative space. The main aim of this article is attempt of defining and short characteristic of problems of globalization and glocalization as regards some aspects of development of modern territory. As a reason of the elaboration's limited volume presented matters, opinions and conclusions were depicted in synthetic form. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bairoch P., Kozul-Wright R., 1996, Globalization Myths: Some Historical Reflections on Integration, Industrialization and Growth in the World Economy. UNCTAD/OSP/DP/113, Geneva.
 • Budnikowski A., (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wyd. PWE, wydanie 3, Warszawa, s. 434.
 • Castells M., 1998, The Information Age. Economy, Society and Culture - The rise of network society, T. 2. Oxford, Blackwell Publishers, s. 412-416.
 • Cuadredo-Rouna J.R., 1994, Regional Disparities and Territorial Compétition, [w:] Moving Frontiers, red. J.R. Cuadredo-Rouna, P. Nijkamp, P. Salva. Economie Restructuring, Regional Development and Emerging Networks, Aveburb, Alder-shot-Brookfield USA, Hongkong-Singapure-Sydney za: Ładysz L, 2004, Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, Wyd. CeDeWu, Warszawa, s. 18.
 • Domański R., 2000, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, s. 168.
 • Gibbons M., Limoges C, Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M., 1994, The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contem-porary Sociétés. SAGE Publications, Londyn.
 • Glokalizacja. 2011, red. K. Kuciński, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Hausner J., 1994, Postfordowski paradygmat przemysłowy, "Gospodarka narodowa" nr 4, s. 8.
 • Jewtuchowicz A., 1995, Strategie rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarki, [w:] Strategie rozwoju wielkich miast, red. R. Domański. Wyd. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 169, Warszawa, s. 83.
 • Kołodziejski J., 1999, Strategia równoważenia rozwoju miast polskich w perspektywie integracji przestrzeni europejskiej, [w:] Rozwój - Region - Społeczeństwo, red. G Gorzelak, M. Szczepański, T. Zarycki, Wyd. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Warszawa-Katowice, s. 70.
 • Korenik S., 2007, Budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy w przekroju regionów jako wyzwanie dla procesów integracji krajów Unii Europejskiej, w: Innowacyjny jednolity rynek - wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, s. 84.
 • Korenik S., 2003, Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 46-41.
 • Kratke S., 2000, Czy Berlin zmierza ku metropolii globalnej? [w:] "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1 (1) 2000, Wyd. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 56.
 • Kuciński K., 2011, Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji, [w:] Rocznik Żyrardowski, Tom IX, red. W. Rakowski, Wyd. Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Żyrardów, s. 38-39.
 • Meyerson H., 2010, How Germany got it right on the economy. "The Washington Post" November 24.
 • Miedziński M., 2001, Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa. Aspekty instytucjonalne regionalnych systemów innowacji, [w:] Gospodarka Oparta na Wiedzy-wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński. Wyd. KBN, Warszawa, s. 212.
 • Olechnicka A., 2000, Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej, [w:] "Studia Regionalne i Lokalne" nr 34 (4) 2000, Wyd. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 37.
 • Pachura P., 2009, Analiza potencjału budowy efektywnych struktur transgranicznych sieci innowacyjnych na przykładzie województwa śląskiego oraz regionów Czech i Słowacji. Projekt pt: "Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa śląskiego, śląsko-morawskiego kraju (Czechy) oraz kraju Żylińskiego (Słowacja)" realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Częstochowa, s. 27.
 • Pellesova P., 2002, Regionalni integrace a proces globalizace. [w:] Regionalni politika kandidâtskych zemi pfed vstupem do Evropské unie. Sobornik pfispëvkû ze sekce ć. 4 z mezinârodni vëdecké konference: Ekonomické a adaptaćni procesy pro ćeske prùmyslové regiony pfed vstupem do EU, Wyd. Vysokâ Śkola Bańska - Technickâ Univerzita Ostrava Ekonomickâ Fakulta, Ostrava, s. 126-127.
 • Pietrzyk I., 2000, Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej, [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Olszewski, Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 20-31.
 • Quèvit M., Van Doren P., 1993, Stratégies d'innovation et rèfèrents territoriaux. Revue d'Economie Industrielle, nr 64.
 • Rykiel Z., 2000, Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni, [w:] "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1 (1) 2000, Wyd. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 35.
 • Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, Wyd. PWE, Warszawa, s. 19.
 • Siemiński J.L., Starszak A.L., 2002, Rozwój regionów w warunkach rewolucji internetowej, Magazyn Planowania Przestrzennego "Przestrzeń" nr 15 1/2002, Wyd. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek, s. 5-18.
 • Stiglitz J.E., 2004, Globalizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 26.
 • Zorska A., 2007, Korporacje transnarodowe; Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Wyd. PWE, Warszawa, s. 17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.