PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 281 Problemy rozwoju regionalnego | 113--120
Tytuł artykułu

Zapobieganie negatywnym konsekwencjom klęsk elementarnych w województwie opolskim - aspekty finansowe

Warianty tytułu
Preventing of Negative Consequences of Natural Disasters in Opole Voivodeship - Financial Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przybliżono problematykę zapobiegania negatywnym konsekwencjom klęsk elementarnych. Wydatkowanie środków na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpowodziową i ochronę zdrowia, zagospodarowanie przestrzenne oraz finansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych pozwala minimalizować negatywne konsekwencje ich wystąpienia. Środki przeznaczone są m.in. na planowanie przestrzenne, zarządzanie kryzysowe i odbudowę. Autor prezentuje powyższe zagadnienia na przykładzie województwa opolskiego (NUTS 2).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the issue of preventing the negative consequences of natural disasters. Spending means on public safety, flood protection and health protection, spatial development and finances connected with removing the effects of these kinds of phenomena make possible minimize the negative consequences of their occurrence. The means are assigned for e.g. spatial planning, crisis management and recovery. The author presents the mentioned issues on the example of Opole Voivodeship (NUTS 2).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant
Bibliografia
 • Dubicki A. (red.), Zasoby wodne w dorzeczu górnej i środkowej Odry w warunkach suszy, Wydawnictwo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2002.
 • Graniczny M., Mizerski W., Katastrofy przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 5.09.2012.
 • Jędrzejczak I., Catastrophic risk and a necessity of using an insurance protection, [w:] The insurance of catastrophic risk in the European Union and the global changes, red. I Jędrzejczyk, S. Bożek- -Węglarz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 • Kasprzak M., Wezbrania i powodzie na rzekach Dolnego Śląska, [w:] P. Migoń (red.), Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 • Namaczyńska S., Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1648-1696, Wyd. Kasa im. Rektora J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, Lwów 1937.
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Programu dla Odry - 2006.
 • Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu do spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2010, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Programu dla Odry, Wrocław 2 czerwca 2011.
 • Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 2008- -2010, Opolski Urząd Wojewódzki, Opole 2008.
 • Plan gospodarki odpadami w województwie opolskim, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole listopad 2003.
 • Plan operacyjny ochrony przed powodzią województwa opolskiego, WBiZK OUW, Opole 30.11.2009.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2010.
 • Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2014, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole 2008.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013, Sejmik Województwa Opolskiego, Opole czerwiec 2004.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole wrzesień 2007.
 • Słota H. (red.), Dorzecze Odry. Monografia powodzi lipiec 1997, Wyd. IMGW, Warszawa 1999.
 • Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015, Sejmik Województwa Opolskiego, Opole 2000.
 • Śleszyński P. (red.), Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Wyd. PAN IGiPZ, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 576 z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 589 i 590 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. z 2009 r. nr 31, poz. 206.
 • Walewander A., Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450-1586, Kasa im. Mianowskiego, Lwów 1932, t. 1.
 • Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego, Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Opole 2011.
 • Zaleski J., Winter J., Strategia modernizacji odrzańskiego systemu wodnego - Program dla Odry 2006, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Środowiska, Wrocław 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.