PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 116--123
Tytuł artykułu

Wybrane parametry fizyczne oraz zawartość karotenoidów w owocach ośmiu odmian pomidora gruntowego

Warianty tytułu
Selected Physical Parameters and the Carotenoids Content in Fruits of Eight Ground Tomato Varieties
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poprawa jakości produkcji wymaga prowadzenia odrębnych upraw na zaopatrzenie rynku warzyw świeżych, preferującego owoce deserowe, mięsiste o dużej masie i dobrym smaku oraz ogólnoużytkowe, służące zaopatrzeniu zarówno rynku warzyw świeżych, jak i przetwórstwa. Hodowla twórcza pomidora dostarcza corocznie nowych odmian, które muszą spełniać rosnące oczekiwania konsumentów dotyczące wyglądu warzyw, jak i ich wysokiej wartości biologicznej związanej z zawartością składników odżywczych. Celem pracy była ocena wy-branych parametrów fizycznych oraz zawartości karotenoidów w owocach 8 odmian pomidora gruntowego, uprawianego na polach doświadczalnych i pochodzącego (z wyjątkiem odmiany Falcorosso) z firmy hodowlano-nasiennej PlantiCo w Zielonkach. Dokonano oceny średniej masy owoców, ich twardości w dwóch płaszczyznach poziomej i pionowej, barwy oraz zawartości karotenoidów ogółem. W Polsce, ze względu na ręczne zbiory, preferowane są odmiany przemysłowe o owocach większych. Odmiany Babinicz, Bohun i Golem, o średniej masie owoców ponad 100 g spełniają to kryterium. Twardość i barwa mają zarówno wpływ na akceptację owoców wśród konsumentów jak i decydują o ich przydatności do przetwórstwa. Największą twardością charakteryzowały się owoce odmian Golem, Mieszko i Frodo. Owoce pomidora powinny charakteryzować się dużym udziałem barwy czerwonej i nasyceniem. Kryteria te w największym stopniu spełniają owoce pomidora odmiany Mieszko. Była to jednocześnie odmiana o największej zawartości karotenoidów - powyżej 6,00 mg/100 g. (abstrakt oryginalny)
EN
Improving production quality requires keeping separate crops for fresh vegetables markets, which prefers dessert, meaty fruits with a large mass and a good taste and crops for general use both for fresh vegetables markets and for processing. Creative tomato breeding every year produces new varieties, which must fulfill the consumers rising expectations fruits appearance and their high biological value related to the content of nutritive components. The aim of the presented study was to evaluate the selected physical parameters and carotenoids content in eight ground tomato varieties, which were grown on experimental field and came (except for the Falcorosso variety) from Plantico - breeding and seeding company in Zielonki. The overage mass of fruits, their hardness in horizontal and vertical position, their color and total carotenoids content were analysed. Due to manual harvesting in Poland the industrial varieties with large fruits are preffered. Babinicz, Bohun and Golem variety with overage fruits heavier than 100 g meet this criterion. The hardness and color both have an impact on consumers acceptance of fruits and usefulness for processing. The highest value of hardness characterized by fruits of Golem, Mieszko and Frodo variety. Tomato fruits should have large proportion of red color and saturation. Fruits of Mieszko variety meet this criterion in the greatest extend. It was also the variety with the highest content of carotenoids - more than 6 mg/100 g. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
116--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Filipiak T., Maciejczak M. (2010), Produkcja warzyw w Polsce i w wybranych krajach UE, Roczniki Naukowe Rolnictwa, G (97), 1-11.
 • [2] Zalewska-Korona M., Jabłońska-Rys E. (2012), Ocena przydatności do przetwórstwa owoców wybranych odmian pomidora gruntowego, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 81(2), 77-87.
 • [3] Wrzodak A. (2010), Wpływ uprawy ekologicznej na wartość odżywczą i sensoryczną oraz trwałość przechowalniczą owoców pomidora. Nowości Warzywnicze, 51, 73-84.
 • [4] Hernandez M., Rodriguez E., Diaz С. (2007), Free hydroxycinnamic acids, lycopene, and color parameters in tomato cultivars, Journal of Agricultural and Food Chemistry. 55, 8604-8615.
 • [5] Arias R., Lee T., Logendra L., Janes H. (2000), Correlation of lycopene measured by HPLC with L*, a*, b* color readings of a hydroponic tomato and the relationship of maturity with color lycopene content. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48, 1697-1702.
 • [6] Nowak К., Żmudzińska-Żurek В. (2009), Pomidory - najlepsze źródło likopenu, Przemysł Spożywczy, 6, 26-29.
 • [7] Obuchowicz A., Kowalczyk K. (2006), Warunki uprawy a plon i jakość pomidorów, Hasło Ogrodnicze, 2, 102-104.
 • [8] Fraser В., Murphy Ch., Bunting F.: Real World Color Management. Publisher Pearson Education, Wydanie II. 2006, 145-170.
 • [9] PN-A-7510L12 Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczenie zawartości sumy karotenoidów i ß-karotenu.
 • [10] Serrano-Megias M., Lopez-Nicolas J.M. (2006), Application of agglomerative hierarchical clustering to identify consumer tomato preferences: influence of physiochemical and sensory characteristics on consumer response, Journal of the Science of Food and Agricultural, 86, 493-499.
 • [11] Toor R.K., Savage G.P. (2006), Effect of semi-drying on the antioxidant components of tomatoes, Food Chemistry, 94, 90-97.
 • [12] Brandt S., Zoltan P., Barna E., Lugasi A., Helyes L. (2006), Lycopene content and colour of ripening tomatoes as affected by environmental conditions. Journal of the Science of Food and Agriculture, 86, 568-572.
 • [13] Рек Z., Helyes L., Ugasi A. (2010), Color changes and antioxidant content of vine and postharvest-ripened tomato fruits, Horticultural Science, 45 (3), 466-468.
 • [14] Mendez I., Vera A.M., Chavez J.L., Carrillo J.C. (2011), Quality of fruits in Mexican tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Landraces. Revista de la Facultad de Quimica Farmaceutica, 18 (1), 26-32.
 • [15] Odrizola-Serrano I., Soliva-Fortuny R., Martin-Belloso O. (2008), Effect of minimal processing on bioactive compounds and color attributes of fresh-cut tomatoes, Swiss Society of Food Science and Technology, LWT (41), 217-226.
 • [16] Lopez Camelo A.F., Gomez P.A. (2004), Comparison of color indexes for tomato ripening, Horticultura Brasileira, 22 (3), 534-537.
 • [17] Radzevičius A., Viškelis P., Bobinas С. (2008), Quality and physiological parameters of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits of Lithuanian selection. Biologija, 54 (2), 108-111.
 • [18] Wold A.B., Rosenfeld H.J., Holte K., Baugerød H., Blomhoff R., Haffner K. (2004), Colour of post-harvest ripened and vine ripened tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.) as related to total antioxidant capacity and chemical composition. International Journal of Food science and Technology, 39: 295-302.
 • [19] Opara U.L., Al-Ani M.R., Al-Rahbi N.M. (2012), Effect of fruit ripening stage on physico-chemical properties, nutritional composition and antioxidant components of tomato (Lycopersicum esculentum) cultivars. Food and Bioprocess Technology, 5, 3236-3243.
 • [20] Lisiewska Z., Kmiecik W. (2000), Effect of storage period and temperature on the chemical composition and organoleptic quality of frozen tomato cubes, Food Chemistry, 70, 167-173.
 • [21] Abushita A.A., Daood H.G., Biacs P.A. (2000), Change in carotenoids and antioxidant vitamins in tomato as a function of varietal and technological factors, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48, 2075-2081.
 • [22] Lenucci M.S., Caccioppola A., Durante M., Serrone L., De Caroli M., Piro G., Dales- sandro G. (2009), Carotenoid content during tomato (Solanum lycopersicum L.) fruit ripening in traditional and high-pigment cultivars, Italian Journal of Food Science, 21 (4), 461-172.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.