PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 289 Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy | 89--103
Tytuł artykułu

Organizacje pozarządowe i społeczności lokalne, a skuteczne działanie dla rozwoju lokalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Non-Governmental Organisations and Local Communities and Successful Operation for Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces globalizacji zachodzący we współczesnej gospodarce, nie przełożył się na mniejsze zainteresowanie "lokalnością". Wręcz przeciwnie uświadomił, że jednostka przestrzenna poziomu lokalnego, często pozostaje sama na tle problemów gospodarczych - to lokalnie najbardziej odczuwalne zmiany zachodzące w gospodarce. Współcześnie dostrzega się możliwość rozwoju, poprzez wspieranie współpracy na szczeblu lokalnym, regionalnym czy pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi a najsłabiej rozwiniętymi. Obecnie coraz wyraźniej wskazuje się na znaczenie podmiotów lokalnych w rozwoju danego obszaru. Korzysta się także z dobrych praktyk, co do sposobów oddziaływania władz i społeczności lokalnych czy instytucji wspierania. Powrót do lokalności, siła jaką w skali światowej dostrzega się w działaniach prowadzonych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym, przemawiają za prowadzeniem badań i dyskusji nad znaczeniem aktorów zasięgu lokalnego w rozwoju na tym poziomie. (fragment tekstu)
EN
The changes which takes place in contemporary economy does not reduce interest in locality. On the contrary, it shows that a spatial unit at the local level is often left to itself in the context of changes and the problems resulting from them. It is at the local level that these changes are felt most. Experiences connected with the role of local authorities in local development confirm their importance in this process. It needs to be mentioned, however, that local authorities are not the only actors of local development. Entrepreneurs, local society, or non-government organizations also influence the direction of local development. Nowadays, there is a great focus on the effects of cooperation between local actors for local development. That is why the paper focuses on the role of other actors of local development. The significance of local actors in the process of local development is discussed in the context of their proximity to entrepreneurial environment and their awareness of the local potential. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bałtów - gmina, którą ożywiły dinozaury, 2007, [w:] W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej. Atlas Dobrych praktyk ekonomii społecznej, Wyd. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Bartkowski J., 2007, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym [w:] Kapitał ludzki i społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Birkhólzer K., 1999, Local Economic Development. A European-wide movement towards more economic democracy and social justice, [w:] Local Economy, vol. 14, No 1, Local Economic Policy Unit, London.
 • Birkhólzer K., 2006, Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał [w:] Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, red. E. Leś, M. Ołdak, Collegium Civitas, Warszawa.
 • Bourdieu P., 1986, The forms of capital, [in:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. J.G. Richardson, Greenwood Press, New York.
 • Changing the world... locally - 25 success stories of development cooperation at local level, 2008, European Commission, Belgium.
 • Debrzno: perła Północy [w:] Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej, 2009, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, http://www.ekonomiaspoleczna.pl /x/433245.
 • Domański B., 2001, Social factors of local economic development In contemporary Poland, [w:] Sagan I., Czepczyński M., Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia
 • Dutkiewicz M., Makowski G., 2011, Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania i rekomendacje, Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa. http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Spoleczenstwa%200bywat elskiego/ISPekspertyzalBibPoz.pdf 22.07.2013.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., 2005, Rozwój lokalny i regionalny, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, 2004, Famulska T., Znaniecka K., Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Firma społeczna w rozwoju lokalnym. Poradnik dla organizacji pozarządowych. Kraków 2008, s. 18.
 • http://www.fpds.pl/media/filemanager/publikacje/partnerstwo/poradnik_Firma_spoleczna.pdf. 20.07.2013.
 • Gałązka A., red., 2005, Elementarz III sektora, Wyd. Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa, http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/ksiazki/Klon/elementarz_ III_sektora.pdf
 • Gliński P., 2006, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006. http://biblioteka.kijowski.pl /glinski%20piotr/grupy.pdf.
 • Grzanka I., 2009, Kapitał społeczny w relacjach z klientami. Wyd. CeDeWu, Warszawa
 • http://midwig.pomorskie.eu/assets/files/Profile/Gminy/pow_czluchowski/m_g_debrzno.pdf.
 • Herbst K., 2006, Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny? Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, http://www.ekonomiaspoleczna.pl /x/622447 09.08.2012
 • Jewtuchowicz A., 2005, Globalne uwarunkowania rozwoju lokalnego. Rozważania na temat glokalizacji, [w:] Gospodarka, zarządzanie przestrzeń, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, "Folia Oeconomica" nr 186, Łódź.
 • Koral J., Bałtów - "Park Jurajski" http://www.ekonomiaspoleczna.p1/x/671704 20.07.2013.
 • Korenik S., 1998, Zarządzanie rozwojem lokalnym, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego-doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Kożuch A., 2011, Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, [w:] Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, red. A. Kożuch, A. Noworól, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/monografia-5.pdf, 09.08.2012.
 • Lewenstein B., 2001, Obywatelskie strategie i modele wprowadzania "zmiany społecznej" w miejskich społecznościach lokalnych - doświadczenia amerykańskie, [w:] Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej, red. M. Wadowicki, Z. Woźniak, Wyd. Municipium Warszawa.
 • Lin N., 2001, Social Capita: A. theory of social structure and action. Cambridge Univer-sity Press, Cambridge 2001.
 • Local authorities: actors for development, 2008, Communication from the commission to the council, the European Parliament and the European Economie and Social Com-mittee and Committee of the Régions, UC, October.
 • Luger M. I., 2007, The Role of Local Government in Contemporary Economie Development, Lincoln Institute of Land Policy, Massachusetts.
 • Mempel-Śnieżyk A., 2001, Kapitał społeczny kwestie interpretacyjne i możliwe powiązania z rozwojem regionalnym, [w:] Rozwój Regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., red. T. Kudłacz, Warszawa.
 • Mocek S., red., 2011, Dobre praktyki współpracy między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi (z wykorzystaniem analizy jakościowej).
 • http://rn.civitas.edu.pl/pub/nasza_uczelnia/projekty_badawcze/Model_wspolpracy/Ekspe rtyza%20dobre%20praktyki%20wspolpracy.pdf.
 • Ochojski A., 2001, Kultura przedsiębiorczości jako czynnik rozwoju lokalnego, [w:] Przedsiębiorczość, samorządność, rozwój lokalny, red. Z. Barczyk i in" "Prace Naukowe AE w Katowicach", Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Parysek J. J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Parysek J. J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Pietrzyk I., 2001, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pitchford M., Henderson P., 2012, Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2012 http://solidarniweuropie.erykschuman.pl/_DOKUMENTY/wiecej_miejsca.pdf 20.07.2013.
 • Przykłady "dobrych praktyk" z zakresu ekonomii społecznej, Białystok 2011, http://www.pes.efort.pl/do_pobrania/201 l/dobre_praktyki.pdf 20.07.2013.
 • Sikora J., 2004, Lokalne układy społeczne, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Skrzypiec R., 2012, Organizacje pozarządowe w rozwoju lokalnym, Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej, http://www.herold.org.pl/pl_page_8_23.html, 12.09.12
 • Słownik samorządowy http://www.civitaslukoviensis.p1/open/12/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.