PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 31 | 128--145
Tytuł artykułu

Przestrzenny wymiar nierówności w zakresie konsumpcji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Dimension of Inequalities in a Sphere of Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu analizom poddaje się strukturę wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych funkcjonujących w odmiennych układach przestrzennych. Dokonuje się oceny różnic strukturalnych pomiędzy województwami w kontekście spójności terytorialnej zachowań konsumpcyjnych w latach stopniowego ujawniania się skutków globalnego kryzysu. Przeprowadzone badania pozwalają zweryfikować tezę o dominacji tendencji dywergencyjnych w okresie 2008-2011. Wśród głównych uwarunkowań występujących dysparytetów wskazuje się na aspekty dochodowo-zatrudnieniowe. Stąd też podkreśla się ujawnianie się współzależności w układzie: nierówności na rynku pracy - nierówności dochodowe - nierówności konsumpcyjne. Zjawiska narastających dysparytetów stanowią ponadto podstawę wniosków o niepowodzeniu dotychczasowej polityki spójności i polaryzacyjnym charakterze procesów rozwojowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of structure of consumption expenditures of Polish households functioning within different spatial areas was conducted in the study. There were estimated structural differences between voivodeships in the context of territorial cohesion of consumption behaviour in a period of gradual disclosure of effects of the global crisis. The research allowed to conclude about divergence processes in a period 2008-2011. Income and employment are pointed out among main determinants of the growing disparities. There are stressed relationships between: inequalities on a labour market - income inequalities - consumption inequalities. The growing disparities are also a base to conclude about unsuccessfull cohesion policy and polarized character of the growth processes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
128--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bal I., 2012, Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako bariera rozwoju regionalnego [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, red. M.G. Woźniak, z. 28, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, Rynek pracy/Bezrobocie/Stopa bezrobocia rejestrowanego, www.stat.gov.pl, dostęp: 22.11.2012.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/Współczynnik aktywności zawodowej, www.stat.gov.pl, dostęp: 22.11.2012.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych, www.stat. gov.pl, dostęp: 22.11.2012.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, Wynagrodzenia i świadczenia społeczne/Wynagrodzenia/ Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, www.stat.gov.pl, dostęp: 23.11.2012.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., 2012, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., 2011, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., 2010, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., 2009, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Bywalec Cz., 2005, Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" nr 11-12.
 • Cyrek M., 2012, Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Dąbrowska A., Radziukiewicz M., 2012, Wydatki na usługi w gospodarstwach domowych, "Wiadomości statystyczne" nr 10.
 • Eurostat, baza danych, Mean and median income before social transfers (pensions included in social transfers) by age and sex (ilc_di13), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, dostęp: 25.03.2013.
 • Eurostat, baza danych, Overall structure of consumption expenditure by detailed COI- COP level (1 000) (hbs_str_t211), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, dostęp: 25.03.2013.
 • Horx M., 2002, Die acht Spharen der Zukunft, Signum, Wien-Munchen.
 • Janoś-Kresło M., Słaby T., Złobyt w polskich gospodarstwach domowych. Aspekty teoretyczne i identyfikacja empiryczna [w:] Handel wewnętrzny. Perspektywy rozwoju marketingu, t. 2, red. S. Makarski, P. Cyrek, IBRKiK, Warszawa, wrzesień-październik.
 • Kukuła K., 1996, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 • Kusińska A., 2012, Tendencje i zróżnicowania zachowań konsumentów na rynku [w:] Handel wewnętrzny. Perspektywy rozwoju marketingu, t. 2, red. S. Makarski, P. Cyrek, IBRKiK, Warszawa, wrzesień-październik.
 • Piontek F., Piontek B., 2012, Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, red. M.G. Woźniak, z. 24, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 • Rogoziński K., 2003, Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnienie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rudawska I. (red.), 2009, Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Szul E., 2012, Dekonsumpcja - moda czy sposób na kryzys [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, red. M.G. Woźniak, z. 24, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 • Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), Notatka sygnalna, GUS, materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 2012 r.
 • Woźniak M.G., 2008, Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym. Teoria i praktyka [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, z. 13, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 • Woźniak M.G., 2012, Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechnienia się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej [w:] Nierówno¬ści społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno- ekonomicznej w czasach kryzysu, red. M.G. Woźniak, z. 25, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 • Woźniak M.G., Jabłoński Ł., 2012, Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries. Synthesis [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospo-darczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, red. M.G. Woźniak, z. 28, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.