PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 21--30
Tytuł artykułu

Marka turystyczna jako instrument zarządzania regionalną gospodarką turystyczną w warunkach sytuacji kryzysowych

Warianty tytułu
The Tourist Brand as an Instrument of Destination Management in Case of a Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na wstępie opracowania przedstawiono problematykę marki jako kategorii marketingowej oraz produktu turystycznego zarówno z punktu widzenia oferty rynkowej podmiotów branży turystycznej, jak i w ujęciu obszarowym-terytorialnym. Na tej podstawie zaprezentowano założenia koncepcji marki turystycznej. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie marką turystyczną w regionie jest samorząd regionalny. Wyodrębniono zakres podstawowych zjawisk kryzysowych determinujących funkcjonowanie regionalnej gospodarki turystycznej oraz dokonano oceny wpływu tych zjawisk w aspekcie kreowania marek turystycznych. Podstawowym celem opracowania jest prezentacja istoty i wykorzystania regionalnej marki turystycznej w zarządzaniu gospodarką turystyczną oraz kształtowaniu popytu turystycznego. Zakłada się, że regiony o wykreowanej marce turystycznej posiadają większą zdolność reagowania na zjawiska kryzysowe, jednocześnie ograniczając negatywne skutki tych zjawisk. Problem należy rozpatrywać w krótkiej i długiej perspektywie czasowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes issues of brand management from marketing point of view and tourism product. Tourism product refers to both destination product and products of tourism enterprises. On the basis of theoretical considerations the concept of tourism brand has been developed. Regional administration is responsible for erection and support of tourism brand. Next basic crises phenomenon that determine tourist economy in regional context have been identified. Issues of relationships between brand and crises have been given particular attention. The main aim of the study is to depict the importance and usage of regional tourist brand. Brand usage should foster tourist demand and destination management. It is assumed that regions with well-developed tourist brand may react more actively to tourist crises. The issue should be considered in both long- and short term. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Aaker D.A., (1991), Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of Brand Name, The Free Press, Toronto.
 • 2. Anholt S., (2006), The Anholt City Brands Index. How The World Views its Cities, GMI.
 • 3. Garbarski L., Rutkowski I., W. Wrzosek, (2001), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 • 4. Gołembski G., (2003), Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 5. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., (2010), Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 6. Kotler Ph., (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • 7. Kowalczyk A., Derek M., (2010), Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 8. Light L., (1993), Brand Erosion a Waste of Assets. Trust, Quality and Leadership Important in Creating Lasting Value, "Business Marketing" nr 8.
 • 9. Marconi J., (2002), Marketing marki, Liber, Warszawa.
 • 10. Meyer B., (2006), Obszarowy produkt turystyczny jako efekt relacji pomiędzy grupami interesu, [w:] S. Wodejko (red.), Gospodarka turystyczna a grupy interesu, SGH, Warszawa.
 • 11. Meyer B., Milewski D. (red.), (2009), Strategie rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 12. Middeleton V.T.C., (1996), Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa.
 • 13. Mruk H., Rutkowski I., (1994), Strategia produktu, PWE, Warszawa.
 • 14. Olins W., (2004), A Brand for Poland. Advancing Poland's National Identity, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
 • 15. Panasiuk A. (red.), (2010), Informacja turystyczna, C.H. Beck, Warszawa.
 • 16. Panasiuk A., (2001), Produkt turystyczny, Zeszyty Naukowe "Oeconomicus", Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus", Szczecin.
 • 17. Rapacz A., (2006), Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych, [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 18. Urbanek G., (2002), Zarządzanie marką, PWE, Warszawa.
 • 19. Witek-Hajduk M.K., (2001), Zarządzanie marką, Difin, Warszawa.
 • 20. Wodejko S., (1997), Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa.
 • 21. Zawistowska H., (2003), Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów turystycznych, [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Wydawnictwo Naukowe PWN, Ekonomiczna w Poznaniu, Warszawa.
 • 22. Zdon-Korzeniowska M., (2009), Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 23. Żabińska T., (2003), Metodologiczne uwarunkowania skuteczności strategii produktu turystycznego w koncepcji zintegrowanego rozwoju regionu, [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 1. Anholt S., (2007), Culture Report. Progress Europe. The Perception of Europe, Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) and Robert Bosch Stiftung, http://www.ifa.de/fileadmin/pdf/kr/2007/kr2007_en.pdf [20.01.2012].
 • 2. www.pot.gov.pl, [20.01.2012].
 • 3. www.unwto.org, [13.02.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.