PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 31--40
Tytuł artykułu

Planowanie krajobrazowe jako sposób kreowania marki w turystyce

Warianty tytułu
Landscape Planning as a Way of Branding in Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono problematykę planowania krajobrazowego w warunkach kryzysu społecznego. Dokonując przeglądu tematyki kolizji i konfliktów w kontekście interakcji człowiek - środowisko, odwołano się do teoretycznych wskazań w zakresie działań strategiczno-planistycznych w procesie kreacji marki w ujęciu przestrzenno-krajobrazowym. Ważnym kontekstem jest praktyczny aspekt odwołania do europejskich dobrych praktyk działań strategicznych, opartych m.in. na planowaniu krajobrazowym w procesie realizacji polityki przestrzennej - planowania przestrzennego, kreacji marki i zarządzania oraz monitoringu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of landscape planning in conditions of social crisis. While reviewing the issue of collision and conflict in the context of man - environment interaction, the reference was made to the theoretical indications in the field of strategic and planning activities in the brand creation process in terms of space and landscape. An important context is created by a practical aspect of reference to Europe's good practice of strategic activities based, among others, on landscape planning in the process of implementing spatial policy - such as spatial planning, brand creation and management, and monitoring. In the management of landscape using the appropriate planning mechanisms and the adequate sequence of the formation of strategic documents not only minimizes the risk of degradation to the natural environment, but is also an important factor in implementing the principles of sustainable development and integrated order. Protected areas are a kind of "environmental brand." The existence of such areas creates an image of the attractive, low degraded natural environment, which is crucial for the development of various forms of ecological tourism, and equally for their eco-certification. In addition to the theoretical aspects, the results of analytical studies concerning a case study of the protected area within the urban system were cited. In the example discussed, a nature reserve "Żurawiniec" in Poznan was used as an "environmental label" to promote living in a place evoking positive associations and to increase the attractiveness of the developer's offer. In this case, the investor's interest was more important than taking care of the quality of the landscape, integrated order, sustainable development, or future significance of these areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Bartkowski T. (red.), (1983), Dyskusja nad pojęciem ekologii krajobrazu, PTPN, Poznań.
 • 2. Bartkowski T., (1984), Dyskusja nad pojęciem ekologii krajobrazu, "Czasopismo Geograficzne" t. 55, z. 4, s. 557-558.
 • 3. Bartkowski T., (1985), Nowy etap dyskusji nad pojęciem krajobrazu, "Czasopismo Geograficzne" t. 56, z. 1, s. 73-79.
 • 4. Bartniak K., (2011), Wartość gospodarcza a ochrona prawna krajobrazu kulturowego, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Wydawnictwo PZITS Oddział Wielkopolski, Łódź-Poznań, s. 16-29.
 • 5. Bródka S. (red. nauk.), (2010), Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • 6. Czochański J.T., (1993), Rekreacyjne wykorzystanie obszarów chronionych jako element degradacji krajobrazu - na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] M. Pietrzak (red.), Ekologia krajobrazu w badaniach Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych, AWF w Poznaniu, Poznań, s. 27-30.
 • 7. Dutkowski M., (1995), Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, seria Rozprawy i Monografie, nr 215, Gdańsk.
 • 8. Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r., Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98.
 • 9. Kaczor B., Miedzińska I., (2003), Konflikty w systemach rekreacyjnych na przykładzie wybranych parków krajobrazowych województwa lubuskiego, [w:] A. Szwichtenberg (red.), Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania" nr 10, Politechnika Koszalińska, Międzyzdroje, s. 231-237.
 • 10. Kasprzak K., (2011), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w turystyce, [w:] A. Wartecki (red.), Vademecum menedżera turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 55-74.
 • 11. Kistowski M., (1996), Analiza występowania potencjalnych sytuacji konfliktowych w środowisku przyrodniczym wspomagana systemem GIG MapInfo (na przykładzie Kaszubskiego Parku krajobrazowego), [w:] Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych, "Problemy Ekologii Krajobrazu" t. 2, s. 8-12.
 • 12. Kotler Ph., (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
 • 13. Macias A., (2008), Badania przepływów materii i energii w krajobrazie miejskim, [w:] Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka, "Problemy Ekologii Krajobrazu" t. XX, s. 243-250.
 • 14. Miedzińska I., (2011), Badania systemowe w turystyce i rekreacji, [w:] A. Wartecki (red.), Vademecum menedżera turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 135-161.
 • 15. Miedzińska I., (2011), Natura 2000 - stymulatorem rozwoju turystyki, [w:] K. Kasprzak, R. Kurczewski, A. Wartecki (red.), Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 91-102.
 • 16. Pietrzak M., (2010), Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu, Wydawnictwo PWZS w Lesznie, Leszno.
 • 17. Przewoźniak M.P. (red.), (1995), Ochrona przyrody w regionie gdańskim, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 • 18. Richling A., Solon J., (2011), Ekologia krajobrazu, wyd. V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 19. Siepak J., Staniewska-Zątek W., (1995), Wpływ antropopresji na degenerację wód, torfu i roślinności w Rezerwacie "Żurawiniec" w Poznaniu, "Ekologia i Technika" nr 3 (15), s. 13-17.
 • 20. Sołowiej D., (1992), Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • 21. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, (2008), uchwała nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.
 • 22. Sustainable Tourism and Natura 2000. Guidelines, Initiatives and Good Practices in Europe, (2001), Environment DG - European Commision, SECA Société d'Eco-Aménagement.
 • 23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.
 • 24. Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., (2001), Obszary chronione w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • 25. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu Żurawiniec, (2006), pr. zbior. pod kier. M. Klimko, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.