PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 85 Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń | 117--144
Tytuł artykułu

Dylematy akcesji do strefy euro

Autorzy
Warianty tytułu
The Dilemmas of Accession to the Euro-zone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie poświęcone jest analizie podstawowych dylematów, które dotyczą akcesji gospodarki (w tym polskiej) do strefy euro. Analizę rozpoczyna omówienie teorii optymalnego obszaru walutowego, której realizacja w praktyce ma potencjalnie zapewnić przewagę korzyści nad kosztami monetarnej integracji. Teoria ta jest poddana krytycznej ocenie zarówno z punktu widzenia jej koherentności, jak i zdolności do zastosowania w krajach Unii Europejskiej. Kolejny etap analizy polega nakrytycznym przeglądzie kosztów, kosztów zaniechania (alternatywnych) oraz korzyści integracji monetarnej, które są szeroko prezentowane w literaturze. Przegląd tenwskazuje na ograniczone możliwości dokonania rzetelnego bilansu w tej dziedzinie.Wreszcie kreślona jest perspektywa akcesji Polski do strefy euro z punktu widzenia kryteriów konwergencji realnej, co z kolei umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy akcesja może okazać się korzystna dla naszego kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with analysis of the crucial issues concerning economy's (including Poland's case) accession to the euro zone. The study starts with presentation of guidelines of the theory of optimum currency areas which should ensure in practice the predominance of possible gains from joining the euro zone over costs. This theory is a subject to critical evaluation from the viewpoint of coherence as well as of ability to be implemented in the European Union members. The consecutive step in research is a critical review of possible costs, opportunity costs and benefits from monetary integration that are extensively presented in the literature. This review leads to a conclusion concerning the limited possibility to make a worthy of confidence balance in this field. The study is concluded with the perspective of Poland joining the Economic and Currency Union which is formulated from the viewpoint of real convergence criteria. This, in turn, enables to answer the question whether Poland's accession is not a source of economic tension and costs. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Alesina A., Barro R. J., Tenreyro S., Optimal Currency Areas, "NBER Working Paper" 2002, No. 9072.
 • Analysis of the Czech Republic's Current Economic Alignment with the Euro Area 2007, CNB, Prague 2007.
 • Barczyk R., Cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Bergman M., How Similar Are European Business Cycles?, "Working Paper" 2004, No. 9, Lund University, Department of Economics.
 • Bems R., Schellekens P., Macroeconomics of Migration in New Member States, "IMF Working Paper" 2008, No. WP/08/264.
 • Crespo-Cuaresma J., Dimitz A. M., Ritzberger-Grünwald D., Growth, Convergence and EU Membership, "Ősterreichische Nationalbank Working Paper" 2002, No. 62.
 • Dalgaard C., Hansen H., Tarp F., On the Empirics of Foreign Aid and Growth, "University of Copenhagen Working Paper" 2003, No. 13.
 • Dickerson A. P., Gibson H. D., Tsakalotos E., Business Cycle Correspondence in the European Union, "Empirica" 1998, Vol. 25.
 • EMU After 5 Years, "European Economy Special Report", No. 1, European Commission, Brussels 2004.
 • Frankel J., Rose A. K., The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, "Economic Journal" 1998, No. 108.
 • Gomuła W., Gucwa A., Nalepa W., Opała Z., Rynek pracy w Polsce (wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2009 r. - na tle badań panelowych w latach 2006-2009), "Materiały i Studia", , Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010, Zeszyt nr 245.
 • Havrylyshyn O., Van Rooden R., Institutions Matter in Transition, But So Do Policies, "IMF Working Paper" 2000, No. WP/00/70.
 • Hein E., Truger A., European Monetary Union: Nominal Convergence, Real Convergence, and Slow Growth?, "WSI Discussion Paper" 2002, No. 107.
 • Hübner D., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy w Polsce, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. Kołodko G. W., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Kaczmarek T. T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
 • Koronowski A., Dywergencje koniunkturalne w unii monetarnej, "Ekonomista" 2008, nr 1.
 • Koronowski A., Niepewność skutków a decyzja o przystąpieniu do strefy euro, "Bank i Kredyt" 2008, nr 9.
 • Lis S., Akcesja Polski do strefy euro - analiza krytyczna, "Ekonomista" 2008, nr 3.
 • Lutkowski K., Od złotego do euro: źródła obaw i nadziei, Twigger, Warszawa 2004.
 • Marczewski K., Polska a strefa euro - kwestia konwergencji realnej, w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2007 roku. Raport roczny, red. Przystupa J. , IBRKiK, Warszawa 2008.
 • Małecki W. (red.), Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 • McKinnon R., Optimum Currency Areas, "American Economic Review" 1963, No. 4.
 • Mortimer-Lee P., Czy Euroland może funkcjonować przy jednej stopie procentowej?, w: Euro. Wspólna waluta, red. Temperton P. , Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Mundell R., A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic Review" 1961, No. 4.
 • Mucha M., Warunki konkurencyjności polskiej gospodarki po przystąpieniu do strefy euro, "Ekonomista" 2009, nr 1.
 • Nowak A. Z., Integracja europejska. Szansa dla Polski?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Noga A. (red.), Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006, Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2004.
 • Oręziak L., Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Orłowski W. M., Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 • Orłowski W., Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008.
 • Report of the Study Group on the Role of Public Finance in European Integration (the MacDougall Report), Economic and Finance Series, General Report, European Commission, Brussels 1977.
 • Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, "Ekonomista" 2009, nr 3.
 • Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
 • Schadler S., Drummond P., Kuijs L., Murgasova Z., Van Elkan R., Adopting the Euro in Central Europe. Challenges of the Next Step in European Integration, IMF, Washington DC 2005.
 • Skrzypczyński P., Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, "Materiały i Studia, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006, Zeszyt nr 210,.
 • Skrzypczyński P., Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, "Materiały i Studia", Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008, Zeszyt nr 227.
 • www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.358/wp...
 • Wyplosz Ch., European Monetary Union, the Dark Side of a Major Success, "Economic Policy" 2006, Vol. 21, No. 46.
 • Żyżyński J., Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, "Ekonomista" 2009, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.