PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 247 | 79--94
Tytuł artykułu

Zmiany potencjału innowacyjnego województw Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Innovative Potential Input of Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są czynniki potencjału innowacyjnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjał innowacyjny typu input, czyli w wymiarze nakładów. Wybrane cechy czynników potencjału innowacyjnego input, które zostaną poddane analizie, to: udział ludności w wieku 25-64 lat uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie, kapitał ludzki w nauce i technologii (HRST) jako odsetek aktywnych zawodowo i udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracujących w regionie. Badaniem obejmuje się województwa Polski w latach 2001 i 2010. Celem artykułu jest klasyfikacja regionów ze względu na poziom innowacyjności input w 2001 roku i 2010 roku oraz wskazanie zmian klas w 2010 roku w stosunku do 2001 roku. Metoda klasyfikacji regionów zostanie oparta na statystykach pozycyjnych. W artykule stawia się hipotezę, że polskie regiony cechuje zjawisko współwystępowania cech innowacyjności input - większość regionów charakteryzuje się niższymi albo wyższymi od mediany wartościami cech innowacyjności input, kwalifikując się do skrajnych klas. Dodatkowo regiony te w badanym okresie cechuje względna stabilność. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is about innovative potential factors with special attention paid to the innovative potential of Input type, i.e. the input dimension. Some features of the innovative potential input factors which will be analyzed are: share of population aged 25-64 participating in education in the region, human resources in science and technology (HRST) as a percentage of economically active population and the share of workers with higher education in the total number working in the region. The survey covers the Polish regions in 2001 and 2010. The purpose of this paper is regional classification according to the level of innovation input in 2001 and 2010, with indicating class changes in 2010 compared to 2001. The method of classification of the regions is based on the statistics of position. In this paper it is hypothesized that the Polish regions are characterized by the phenomenon of co-occurrence features of innovation input - most of the regions are characterized by lower or higher than the median values of innovation input features, qualifying for the extreme classes. In addition, these regions during the period were characterized by relative stability. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--94
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Dziemianowicz, W., Łukomska, J., Górska, A., Pawluczuk, M., 2009, Trendy rozwojowe regionów, Warszawa.
 • Eurostat, 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_data-base [dostęp: 6.09.2012].
 • Eurostat, OECD, 2008, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia w interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i techniczne, wyd. 3, Warszawa.
 • Gaczek, W.M., 2005, Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności regionu, w: Gaczek, W.M. (red.), Innowacje w rozwoju regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 12.
 • Gaczek, W.M., 2009, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, PAN KPZK, t. CXVIII, Warszawa.
 • Guliński, J., 2006, Droga do regionalnych systemów innowacji, w: Gromada, G., Matusiak, M., Nowak, M. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Żyrardów, s. 77.
 • Luszniewicz, A., Słaby, T., 2008, Statystyka z pakietem komputerowym Statistica, C.H. BECK, s. 29.
 • Markowska, M., Strahl, D., 2011, Klasyfikacja dynamiczna unijnych regionów ze względu na poziom charakterystyk innowacyjności w zakresie input, w: Kalamut, M. (red.), Ekonomia 4 (16), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowakowska, A., 2009, Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Nowakowska, A., Sokołowicz, M., 2006, Zdolności innowacyjne polskich regionów, w: Gromada, G., Matusiak, M., Nowak, M. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Żyrardów, s. 60.
 • Ostrowska, A., 2012, Kto jest najbardziej innowacyjny w UE?, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=2D91F80ACB4249ECA7E423E908DF9BF1 [dostęp: 12.09.2012],
 • Pangsy-Kania, S., 2007, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Piech, K., 2009, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym. W kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Pro Inno Europe, European Commision 2010, European Innovation Scoreboard (EIS) 2009.
 • Pro Inno Europe, Inno-Metrics, 2012, Innovation Union Scoreboard 2011, The Innovation Union's Performance Scoreboard for Research and Innovation.
 • Przygodzki, Z., 2007, Konkurencyjność regionów, w: Chądzyński, J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z. (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 144.
 • Słownik języka, polskiego PWN, 2012, http://sjp.pwn.pl [dostęp: 3.09.2012],
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.