PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 85 Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń | 169--190
Tytuł artykułu

Strategia "Europa 2020" - postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej

Warianty tytułu
"Europe 2020 Strategy" - Post-Lisbon Policy of European Union Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono strategię rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010- 2020 "Europa 2020" oraz omówiono związane z nią zagrożenia i problemy. Głównym problemem UE staje się jej niska konkurencyjność w gospodarce światowej w stosunku do wysokiej stopy życiowej obywateli. Kryzys finansowy pokazał, że sztuczne podtrzymywanie tego poziomu poprzez wzrost zadłużenia nie może być kontynuowane na dłuższą metę. Przedstawiona w strategii "Europa 2020" polityka rozwoju koncentrować się będzie na przezwyciężeniu recesji oraz transformacji gospodarki UE w bardziej zrównoważoną, "zieloną" i innowacyjną. Wzrost gospodarczy nadal jest postrzegany jako jedyny sposób na wyjście z kryzysu i zmniejszenie bezrobocia, choć widoczne jest wyraźne przesunięcie w stronę "zielonej gospodarki" - bazującej na wiedzy, niskoemisyjnej, promującej przyjazne środowisku technologie, oszczędnie gospodarującej zasobami, kreującej "nowe zielone" miejsca pracy - a zarazem zachowującej dbałość o spójność społeczną. Jest to wizja modelu zrównoważonej społecznej gospodarki rynkowej (sustainable social market economy). Jednak stymulowanie wzrostu w warunkach przywracania zachwianej przez kryzys równowagi finansowej będzie zadaniem bardzo trudnym. Słabością "Europy 2020" jest brak propozycji nowych mechanizmów, które zagwarantowałyby, że kraje członkowskie będą realizowały wspólnie przyjęte cele. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the European Union's development strategy within 2010-2020 - "Europe 2020" and discusses threats and problems connected with the strategy. It is the Union's low competitiveness in the world economy in relation to high living standard that is being considered the major problem. The financial crisis has proved that maintaining the high living standard by means of growing indebtedness cannot be continued in long-term. The development policy presented in the "Europe 2020" strategy will focus on overcoming recession and transforming the EU economy into more sustainable, "green" and innovative one. The economic growth is still perceived as the only way to overcome the crisis and reduce unemployment, although there is a visible shift towards "green economy" - based on knowledge, low emissions, promoting eco-friendly technologies, economising on resources, creating "new green" jobs and - at the same time - focusing on social cohesion. This is the vision of sustainable social market economy. However, stimulating the growth while restoring financial equilibrium undermined by the crisis will be a difficult task. The weakness of "Europe 2020" is the lack of suggested new mechanism that would guarantee the pursuit of commonly approved targets by the member states. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Consultation of European Regions and Cities on New Strategy for Sustainable Growth. A new Lisbon Strategy after 2010. Final Report, Committee of the Region, The EU's Assembly of Regional and Local Representatives.
 • Consultation on the Future "EU 2020" Strategy, Commision Working Document, Commission of the European Communities, Brussels, 24.11.2009, COM(2009)647 final.
 • Europe 2020, The New Lisbon Strategy, Social and Economic Council, Hague, July 2009.
 • Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth", European Commision, Brussels, 3.3.2010, Com(2010) 2020.
 • Jackson T., Prosperity without Growth, The transition to a Sustainaable Economy, UK.
 • Rodrik D. One Economics, many Recipes: Globalization, Instytutions and Economic, Princenton University Press 2008.
 • Sustainable Developmnet Commission, http//www.sdcommission.orguk/publication/ prosperity withoutgrowth_report.
 • Stiglitz J. Sen A., Measurement of Economic Performance and Social Progress, Issue Paper 2008, http//www.stiglitz-senfitoussi. fr/documents.
 • Ocena Strategii Lizbońskiej, Komisja Europejska, Bruksela, 2.2.2010, sek(2010)114 wersja ostateczna.
 • Sulmicka M., Strategia Lizbońska a programy krajowe, w: Polityka gospodarcza. Teoria i realia, red. J. Stacewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Sulmicka M., Opinia w sprawie dokumentu konsultacyjnego KE "Europa 2020" - ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • Sulmicka M., Opinia na temat strategii "Europa 2020" oraz jej implikacje z zakresem przedmiotowym projektu "Trendy rozwoju Mazowsza", ekspertyza dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.
 • Sustainable development and economic growth: overview and reflections in Europe and beyond, ESDN Quartely Reports, Decemder 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.