PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7 | 27--33
Tytuł artykułu

Intensywność przemian strukturalnych mezostruktury gospodarki Polski

Warianty tytułu
The Intensity of Structural Transformations in Poland's Economic Mesostructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współzależność przemian strukturalnych i rozwoju gospodarczego jest uznaną prawidłowością. Te pierwsze przynosząc wzrost efektywności są przejawem (cechą) intensywnego rozwoju gospodarki. Procesy skupienia produkcji, zatrudnienia i kapitału to kolejne płaszczyzny problemu przemian strukturalnych. Mezostruktura gospodarki rzadko jest przedmiotem eksploracji badawczej. Stąd dokonany pomiar i sformułowane oceny dostarczają oryginalnej charakterystyki kierunków i dynamiki zmian występujących w tym obszarze w Polsce w latach 1990-2011. W artykule postawiono dwa pytania badawcze, wyznaczające jego cel: (1) jaką intensywność i kierunki zmian wykazały przemiany strukturalne mezostruktury gospodarki i czy możliwe jest wyodrębnienie struktur homogenicznych oraz (2) jakie zmiany wystąpiły w koncentracji mezostruktury i jej orientacji proeksportowej. W toku analiz - z wykorzystaniem miar syntetycznych (wielo cechowych), jak i ich komponentów -wykazano występowanie niskiej i słabnącej intensywności przemian strukturalnych mezostruktury gospodarki w latach 1990-2011. Ponadto zwrócono uwagę na postępujące zmniejszanie się poziomu koncentracji mezostruktury oraz brak znaczącego wzmocnienia jej orientacji proeksportowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The interdependence of structural transformations and economic growth is a commonly accepted truth. Structural changes increase effectiveness and reflect rapid economic growth (being one of its characteristics). Production, employment and capital concentration processes constitute another area of structural changes. The economy's mesostructure in the context of its development trends and intensity is not widely discussed by researchers. Hence the presented measurements and assessments provide some interesting insights into the trends and the dynamics of changes in this field in Poland in the years 1990-2011. The paper poses two research questions: (1) what are the intensity and the trends of structural changes in the economy's mesostructure and is it possible to identify homogenous structures in this context? and, (2) what changes are recorded in the concentration of mesostructure and its export orientation? The conducted analysis - based on synthetic (multi-feature) measures and their components - indicates a low and decreasing intensity of structural changes in the economy's mesostructure in 1990-2011. Moreover, attention is paid to mesostructure's decreasing concentration and the absence of significant mechanisms aimed at strengthening its export orientation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--33
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • AITCHISON J., Measures of Location of Compositional Data Sets, "Mathematical Geology" 1989, vol. 21, no. 7.
  • CHOMĄTOWSKI S., SOKOŁOWSKI A., Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
  • CHOMĄTOWSKI S., KOLEGOWICZ K., KRZEMIŃSKI P., SIUTA B., DZIURA M., Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
  • GORYNIA M., Mezoekonomia - modele samoregulacji branży, "Ekonomista" 1995, nr 5-6.
  • JANASZ W., Mezoekonomia przemysłu w systemie nauk ekonomicznych, w: W. JANASZ (red.), Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa 2006.
  • KACZMAREK J., Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność, Difin, Warszawa 2012.
  • POCIECHA J., PODOLEC B., SOKOŁOWSKI A., ZAJĄC K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
  • RHOADES S.A., The Herfindahl-Hirschman lndex, "Federal Reserve Bulletin" 1993, no. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.