PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 85 Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń | 191--214
Tytuł artykułu

Spójność terytorialna traktatowym wymiarem polityki strukturalnej Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Territorial Cohesion as Treaty Dimension of European Union's Structural Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie to składa się, poza wstępem i zakończeniem, z trzech części merytorycznych. We wstępie przedstawiono najważniejsze założenia polityki strukturalnej Unii Europejskiej. W kolejnej części opracowania scharakteryzowano rozwój prac Wspólnoty służących zdefiniowaniu wymiaru terytorialnego Europy, realizowanych od czasu reformy Delorsa z roku 1988, uwzględniając konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego i zapisy strategii Europa 2020. Następnie przedstawiono najważniejsze problemy negocjacyjne dotyczące polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013. Czwartą część opracowania poświęcono najważniejszym wnioskom dla Polski, wynikającym z traktatowego charakteru spójności terytorialnej od 1 grudnia 2009 roku. W zakończeniu podkreślono znaczenie europejskiej polityki strukturalnej dla przyspieszenia rozwoju społeczno gospodarczego Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper, apart from introduction and conclusions, includes three subject-of-thematter parts. The introduction presents major assumptions of the EU's structural policy. The next part characterises the progress of the Community undertakings aimed to define the territorial dimension of Europe, pursued since the launch of the 1988 Delors reform, taking into consideration the consequences of the Lisbon Treaty implementation and provision of the Europe 2020 Strategy. Further in the paper the most important negotiation issues concerning structural policy of the EU after 2013 are presented. The fourth part focuses on the most significant conclusions for Poland resulting from the treaty based territorial cohesion since 1 December 2009. The conclusions underline the significance of structural policy for enhancing socioeconomic growth of Poland. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Agenda terytorialna Unii Europejskiej. W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej w dniach 24/25 maja 2007 roku, Lipsk maj 2007.
 • Atlas ESPON. Struktura terytorium Europy. Październik 2006, The ESPON Monitoring Committee, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Barca F., An Agenda for a Regional Cohesion Policy. A place based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of D. Huebner, Commissioner for Regional Policy, Brussels April 2009.
 • Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Cohesion Policy 2007-2013. Commentaries and Official Texts, European Union. Regional Policy, Brussels 2007.
 • Consultation on the future "EU 2020" strategy, Commission Working Document, COM(2009)647/3 final, Commission of the European Communities, Brussels 2009.
 • Creative and innovative regions. Sixth progress report on economic and social cohesion, COM(2009)295 final, European Commission, Brussels 25 June 2009.
 • Działać teraz, patrząc w przyszłość po roku 2010, Komitet Regionów, Bruksela 2010.
 • Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission to the European Council, Europan Commission, Brussels March 2010.
 • European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, European Commission, Potsdam, May 1999.
 • How Regions Grow. Trends and Analysis, OECD, Paris 2009.
 • Huebner D., Reflection Paper on future Cohesion Policy, Informal Meeting of Ministers for Regional Policy, Marianske Lazne, 22-24 April 2009.
 • Investing for Growth: Building Innovative Regions. Policy Report, OECD, Paris 31 March 2009.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Polityka spójności Unii Europejskiej po 2013r., Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty Problemowe, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa październik 2009.
 • Polityka spójności w obliczu wyzwań XXI wieku. Materiały z konferencji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa styczeń 2009.
 • Przeglądy terytorialne OECD. Polska, OECD, Paryż 2008.
 • Regional Policy Challenges, New Issues and Good Practices, OECD, Paris 31 March 2009.
 • Regions 2020. An Assessment of Future Challenges for EU Regions, Commission of the European Communities, SEC(2008)2868 final, Brussels 14/11/2008.
 • Samecki P., European Cohesion Policy post 2013, Open Days University, Brussels, 8 October 2009.
 • Samecki P., Orientation Paper on Future Cohesion Policy, European Commission, Brussels, December 2009.
 • Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, sierpień 2009.
 • Szlachta J., Rola Polski w przestrzeni europejskiej (w świetle dokumentów programowych Unii Europejskiej), w: Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, red. T. Markowski, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Tom CXXII, PWN, Warszawa 2008.
 • Szlachta J., Zaleski J., Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 3, s. 87-103.
 • Szlachta J., Zaleski J., Wpływ spójności terytorialnej na zmiany polityki strukturalnej Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 4, s. 81-110.
 • World development report 2009. Reshaping Economic Geography, The World Bank, Washington DC, 2009.
 • Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcanie różnorodności w siłę, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, SEC(2008)2550, Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2008)616 wersja ostateczna, Bruksela 6.10.2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.