PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 85 Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń | 215--239
Tytuł artykułu

Doświadczenia Polski w świetle teorii politycznego cyklu koniunkturalnego

Warianty tytułu
Poland's Experience in Light of Political Business Cycle Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba identyfikacji sygnałów wskazujących na możliwość występowania w Polsce zagrożenia związanego z pojawieniem się politycznego cyklu koniunkturalnego. Autor nawiązuje do badań empirycznych wskazujących na występowanie uwarunkowanych politycznie fluktuacji gospodarczych w różnych częściach świata. Biorąc pod uwagę doświadczenia Polski z lat 1989-2010 podejmuje próbę odnalezienia takiej kombinacji PKB, inflacji i bezrobocia oraz wyników wyborczych partii politycznych, która mogłaby wskazywać na zagrożenie cyklem politycznym. Podejmuje w szczególności próbę weryfikacji oportunistycznych teorii cyklu, opierając się na regionalnych statystykach bezrobocia oraz wynikach wyborczych partii sprawujących władzę. W ramach przeprowadzonej analizy nie stwierdzono okresu, w którym wszystkie zmienne makroekonomiczne, jak i wynik elekcji, kształtowałyby się w sposób jednoznacznie wynikający z podstaw teoretycznych. Przeprowadzona analiza nie daje podstaw do sformułowania tezy, że w Polsce w badanym okresie występował polityczny cykl koniunkturalny. Identyfikuje jednak sygnały, które na takie zagrożenie mogą wskazywać. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is an attempted identification of the symptoms of a likelihood of any threat caused by political business cycle in Poland. The author refers to empirical research indicating the circumstances of politically driven economic fluctuations in various parts of the world. Given Poland's experience within 1989- 2010 the author tries to identify such a combination of GDP, inflation, unemployment and election results of political parties that could prove the threat of political cycle. Of special focus to the author is an attempt to verify the opportunistic theories of the cycle, basing on regional unemployment statistics and elections results of ruling political parties. Within the conducted analysis there is no time period found out within which all microeconomic variables as well as elections results would be unanimously derived from theoretical basis. The analysis gives no grounds to formulate a thesis that in Poland within the researched time span there was a political business cycle. However, the author identifies all the factors that might indicate such a threat. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Alesina A, Roubini N, Cohen G., Political Cycles and the Macroeconomy, MIT Press, Cambridge - Massachusetts, London 1997.
 • Alesina A., Macroeconomic Policy in a Two Party System as a Repeated Game, "Quarterly Journal of Economics", 1987, No. 102.
 • Alesina A., Drazen A., Why Are Stabilizations Delayed?, "American Economic Review" 1991, Vol. 81.
 • Barczyk R., Wpływ dyskrecjonalnych instrumentów polityki fiskalnej na zmiany aktywności gospodarczej, w: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Print, Szczecin 2006.
 • Berger H., Woitek U., The German Political Business Cycle: Money Demand rather then Monetary Policy, Department of Economics, University of Glasgow, 2000.
 • Block S. A., Ferree K. E., Singh S., Multiparty Competition, Founding Elections and Political Business Cycles in Africa, "Journal of African Economies", Oxford University Press, 2003, Vol. 12(3).
 • Brender A., Drazen A., Where Does the Political Business Cycle Really Come From?, "Journal of Monetary Economics", 2005, No. 52 (7).
 • Frey B., Schneider F., A Model of Politico-Economic Behaviour in the UK, "The Economic Journal", 1978, No. 88.
 • Garratt D., An Analysis Of Political Business Cycle Theory and its Relationship with the New Political Macroeconomics, Department of Economics, University of Leicester, Discussion paper in Economics, 1998, No. 98/4.
 • Hagemann H., Business Cycle Theory, Selected Texts 1860-1939, Part I, Pickering & Chatto Publishers, London 2002.
 • Hibbs D., Political Parties and Macroeconomic Policy, "American Political Science Review", 1977, No 71.
 • Jajko B., Dług publiczny a równowaga fiskalna, Czy i kiedy rząd powinien emitować dług publiczny, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Jędrzejowicz T., Kitala M., Wronka A., Polityka fiskalna w kraju należącym do strefy euro - Wnioski dla Polski, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze cz. III, NBP 2009.
 • Kalecki M., Political Aspects of Full Employment, "Political Quarterly", 1943, Vol. XIV.
 • Mackiewicz M., Krajewski P., Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze cz. III, NBP 2009.
 • Nordhaus W. D., The Political Business Cycle, "Review of Economic Studies", 1975, No. 42.
 • Persson T., Tabellini G., Macroeconomic Policy, Credibility and Politics, Harwood Academic Publishers, Switzerland, 1990.
 • Persson T., Tabellini G., Political Economics: Explaining Economic Policy, MIT Press, Cambridge 2000.
 • Roczniki Statystyczne GUS.
 • Rogoff K., Sibert A., Elections and Macroeconomic Policy Cycles, "Review of Economic Studies", 1988, No. 55, s. 1-16.
 • Veiga L. G., Veiga F. J., Political Business Cycle at the Municipal Level, NIPE WP4, 2004.
 • Verstyuk S., Electoral Cycles in Ukraine, Economics Education and Research Consortium - Russia and CIS, 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.