PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 8 | 9--16
Tytuł artykułu

Działania innowacyjne w regionach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - wyniki badań

Autorzy
Warianty tytułu
Innovation Activities in Regions in the Frames of Regional Operational Programs - Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrównoważony rozwój gospodarczy w coraz większym stopniu uzależniony jest od zdolności regionalnych gospodarek do innowacji i zmian. Oznacza to, że niezbędne są działania przyczyniające się do stworzenia otoczenia sprzyjającego badaniom, rozwojowi i innowacyjności. W artykule dokonano analizy wielkości środków finansowych zaplanowanych w ramach RPO na działania związane z innowacyjnością w regionach. W tym względzie zestawiono wartości środków w podziale na priorytety i działania w poszczególnych regionach/województwach, a następnie przeprowadzono analizę alokacji środków zaplanowanych w poszczególnych programach operacyjnych (RPO) oraz ich łącznego udziału w wydatkach na działania innowacyjne, przypadającego na poszczególne województwa. Ponadto przeanalizowano obecny stan wdrażania działań innowacyjnych dla całości RPO oraz przedstawiono przykładowe wielkości efektów rzeczowych działań innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable economic development is to a large extent determined by capabilities of regional economies in the area of innovativeness and changes. It means that activities contributing to creation of the environment favorable for research, development and innovativeness are indispensable. The article contains analysis of the amount of funds planned in the frames of ROP on activities associated with innovativeness in regions. In order to illustrate these funds, amounts were classified with regard to priorities and activities in particular regions/voivodeships followed by an analysis of allocation of funds planned for an operational program (ROP), and their total share in expenditure on innovation activities attributable to each region. Also the current state of implementation of innovative activities for the whole ROP was analyzed and a sample size and material effects of innovative activities were presented. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • BOGUSKI J., Ośrodki innowacji w świecie, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2007.
 • BOROWIECKI R., SIUTA-TOKARSKA B., Wyzwania i dylematy społeczno - gospodarcze Polski w procesie transformacji, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2012.
 • BREŃSKI W, OLEKSIUK A., Strategiczne szansę polskiej gospodarki w kontekście globalizacji, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2008.
 • HUBNER E., Strategia Europa 2020 niesie także zagrożenia, "Fundusze Europejskie" 2010, nr 3.
 • GOMUŁKA M., Zmiany prawne i instytucjonalne w Narodowym Systemie Innowacyjnym Polski, [w:] WERESA M.A. (red.), Polska - raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa2006. Innovation Union Scoreboard 2013, 2012, 2011.
 • http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf, data odczytu 07.07.2013.
 • KOZIOŁ K., Ewolucja polityki innowacyjnej w UE, [w:] JANASZ W. (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w UE, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007-2013, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, styczeń 2008.
 • Regional Innovation Scoreboard 2012, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2012_en.pdf, data odczytu 07.07.2013.
 • SZAL E., ZDANIO U, Innowacyjność w regionalnej gospodarce opartej na wiedzy, [w:] CZERNIELEWSKA -RUTKOWSKA M., KARASIŃSKI E. (red.), Innowacyjność oknem na świat, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004.
 • Polityka regionalna, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/strony/glowna.aspx, data odczytu 08.07.2013 r.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europe-jskie/Documents/NSRO_maj2007.pdf, data odczytu 08.07.2013 r.
 • Regionalne Programy Operacyjne w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007-2013, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/regionalne/, data odczytu 08.07.2013 r.
 • Regionalny Ranking Innowacyjności, http://www.pi.gov.pl/ PARP/chapter_86197.asp?soid=B033FBFAA570420387D-D43565FC1B3E9, data odczytu 08.07.2013 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.