PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 96--105
Tytuł artykułu

Zatrzymywanie wartości z innowacji w branży turystycznej

Warianty tytułu
Capturing Value from Innovation in Tourism Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kształtowanie i utrzymywanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw turystycznych w oparciu o ich działalność innowacyjną to podstawa funkcjonowania w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy. Dyskusja naukowa wokół problematyki procesów innowacyjnych w turystyce jest przy tym zogniskowana wokół kwestii źródeł innowacji, ich kształtowania i wdrażania, podczas gdy zatrzymywanie wartości generowanej z innowacji znajduje marginalny wyraz w literaturze przedmiotu. A przecież warunkiem koniecznym do zapewnienia wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa jest jego zdolność do zatrzymywania wartości. Zarówno teoria, jak i praktyka prezentuje szerokie spektrum zróżnicowanych mechanizmów zatrzymywania wartości z innowacji, z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa turystyczne, przy czym nie wszystkie one w pełni odpowiadają specyfice działalności usługowej, jaka jest prowadzona w branży turystycznej. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano najczęściej stosowane mechanizmy, które mimo ograniczeń mogą stanowić znaczące wsparcie działań innowatora zmierzających do zatrzymania jak największej części wartości generowanej z innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Developing and maintaining the competitive advantages of tourism enterprises based on their innovative activity is fundamental for successful functioning in the tourism economy based on knowledge. At the same time, the scientific discussion about innovation in tourism is focused on problems concerning sources of innovations, their design and implementation, while the issue of capturing value from innovation is lacking in the literature. It is surprising, giving that the ability of an enterprise to retain value is a necessary condition for enhancing its competitiveness. Both theory and practice present a wide range of different value capture mechanisms which could be used by the tourist enterprises. However, not all of those mechanisms are fully compatible with the specificities of service activities, provided in the tourism sector. This paper presents the most common mechanisms which, despite their limitations, may significantly support tourist enterprises in battles for value from the implemented innovations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
96--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Barney J., (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" vol. 17, no. 1.
 • 2. Bednarczyk M. (red.), (2006), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 3. Camison C., Monfort-Mir V.M., (2012), Measuring Innovation in Tourism from the Schumpeterian and the Dynamic-Capabilities Perspectives, "Management in Tourism" no. 33.
 • 4. Creative Expression. An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises, (2006), WIPO Publication no. 918(E).
 • 5. Fischer T., (2011), Managing Value Capture, Gabler Verlag, Heidelberg.
 • 6. Hall C.M., Williams A.M., (2008), Tourism and Innovation, Routledge, New York.
 • 7. Hamel G., (1991), Competition for Competence and Inter-partner Learning within International Strategic Alliances, "Strategic Management Journal" vol. 12.
 • 8. Hjalager A.M., (2002), Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, "Tourism Management" no. 23.
 • 9. Hjalager A.M., (2010), A Review of Innovation Research in Tourism, "Tourism Management" no. 31.
 • 10. Innovation and Growth in Tourism, (2006), OECD, Paris.
 • 11. Januszewska M., (2009), Przesłanki kreowania innowacji w turystyce na szczeblu regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 12. Jennewein K., (2005), Intellectual Property Management, Physica-Verlag, Heidelberg.
 • 13. Najda-Janoszka M., (2011), Ochrona zasobów niematerialnych w sieciach kooperacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 650, Szczecin.
 • 14. Nordin S., (2003), Tourism Clustering & Innovation - Paths to Economic Growth & Development, European Tourism Research Institute Mid-Sweden University, Östersund.
 • 15. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, (2005), OECD, EUROSTAT, Paris.
 • 16. Peters M., Pikkemaat B., (2006), Towards Measurement of Innovation. A Pilot Study in the Small and Medium Sized Hotel Industry, [w:] M. Peters, B. Pikkemaat (eds.), Innovation in Hospitality and Tourism, Routledge, New York.
 • 17. Pitelis Ch., (2009), The Co-evolution of Organizational Value Capture, Value Creation and Sustainable Advantage, "Organization Studies" vol. 10, no. 30.
 • 18. Wszendybył-Skulska E., (2010), Źródła innowacyjności w turystyce, "Acta Scientarium Polonorum", seria Oeconomia vol. 9, nr 4.
 • 1. Gawski Z., Matusiak J.W., Nisztuk H., Wilczarski T., Praktyczne aspekty oraz korzyści z ochrony własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstw, [online], http://www.innowacyjnyprzedsiebiorca.pl/ksiazka1/322/ks/ [16.02.2012].
 • 2. Sipe L.J., Testa M., (2009), What is Innovation in the Hospitality and Tourism Marketplace? A Suggested Research Framework and Outputs Typology, International CHRIE Conference 2009, [online], http://scholarworks.umass.edu/refereed/Sessions/Friday/22, [16.02.2012].
 • 3. Little A.D., Tourism Industry in Turbulent Times, (2009), [online], http://www.adlittle.com/downloads/tx_adlreports/ADL_Tourism_industry_in_turbulent_times_01.pdf, [16.02.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.