PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 9 | 2--5
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie doskonalenia systemów zarządzania jakością

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doskonalenie systemów zarządzania jakością zgodne z istniejącymi modelami i standardami wymaga poprawy wielu procesów biznesowych, które funkcjonują wewnątrz danej organizacji. Jednym z ważnych, choć w polskich warunkach niedocenianych elementów doskonalenia, są kwestie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego, w którym zwracamy uwagę nie tylko na potrzeby końcowego użytkownika (klienta), ale również wszystkich interesariuszy, w tym w szczególnym stopniu społeczności, w której firma funkcjonuje, jest integralną częścią normy PN-EN ISO 9004:2010. Jednakże pomimo zapisów, jakie na ten temat znajdują się w tejże normie wytyczne te z trudem przyjmują się w praktyce i jedynie niewiele firm wychodzi poza standardowe wymagania, chcąc doskonalić swój system zarządzania w kierunku uwzględnienia w nim społecznej odpowiedzialności biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The improvement of quality management systems in compliance with the existing models and standards requires the improvement of many business processes functioning within a particular organisation. One of significant, though in Polish conditions underestimated elements of improvement, are issues related to corporate social responsibility. Running a socially responsible business, in which we pay attention not only to the needs of the final user (customer), but also the needs of all the stakeholders, including in particular the community in which the company functions, is an integral part of PN-EN ISO 9004:2010 standard. However, despite the provisions contained in this standard, the directives are difficult to put in practice and only few companies go beyond standard requirements, striving to improve their management system by enriching it with corporate social responsibility. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2--5
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Carrots and sticks - promoting transparency and sustainability.
 • Dalhsrud A. How Corporate Social responsibility id Defined: an Analysis of 37 Definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", nr 1, 2008, s. 1-13.
 • Gadomska L.: Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników, "Management and Business Administration Central Europe" nr 2 2012, s. 41-62.
 • Hąbek P.: Coroprate Community Involvement, "Problemy Jakości" nr 5 2008, s. 19-23.
 • Hąbek P.: Perspektywy normalizacji w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Problemy Jakości" nr 10 2007, s. 24-28.
 • Lisiecka K.: Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju (na przykładzie certyfikacji systemów zarządzania jakością, [w:] Zarządzanie jakością doskonalenie organizacji, pod red. T. Sikory, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, tom l, s. 403-405.
 • Lisiecka K.: Przemysł certyfikacyjny - tendencje rozwojowe, "Problemy Jakości", nr 2 2008, s. 4-7.
 • PN-EN ISO 14001. Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
 • PN-EN ISO 19011:2003. Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.
 • PN-EN ISO 9001:2009. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 • PN-EN ISO 9004:2010. Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością.
 • PN-ISO 10014. Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych.
 • Saaldi N.: Wymogi indeksu RESPECT na tle wybranych standardów CSR, [w:] Jakościowe aspekty integracji zarządzania, [red:] E. Skrzypek, Lublin 2012, s. 55-64.
 • Siegel D., McWilliams A.: Corporate social responsibility: A theory od the firm perspective, "Academy od Management Review" nr l 2001.
 • Szczepańska K.: Zarys społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w świetle zarządzania jakością, "Problemy Jakości", nr 9 2007.
 • Urbaniak M.: Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w doskonaleniu działań organizacji, "Problemy Jakości" nr 6 2007, s. 11-17.
 • Wolniak R.: Parametryzacja kryteriów oceny systemu zarządzania jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 • Żemigła M.: Standard AA 1000 nowoczesnym narzędziem z zakresu CSR, "Problemy Jakości", nr 11 2007, s. 9-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.