PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1(79) | 46--51
Tytuł artykułu

Wpływ rewitalizacji na przemiany użytkowania ziemi terenów poprzemysłowych : (na przykładzie Krakowa)

Warianty tytułu
Influence of Urban Renewal on the Changes in Land Use of Post-industrial Areas : (Krakow Example)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ocena przemian użytkowania ziemi, w następstwie wdrażania zasad gospodarki rynkowej. Jako przykład wybrany został Kraków, miasto na terenie którego produkcja przemysłowa stanowiła w okresie centralnie sterowanej gospodarki socjalistycznej wiodącą funkcję gospodarczą, a tereny przemysłowe zajmowały największą powierzchnię wśród terenów zabudowanych. Dla szczegółowej analizy przyjęty został blok urbanistyczny (jednostka przestrzenna ograniczona z reguły siecią ulic, lub innymi wyraźnymi liniami rozgraniczającymi), usytuowany w odległości ponad 1 km od Rynku Głównego - na terenie 1 z 26 wyróżnionych w latach 80. XX wieku zespołów przemysłowo- składowych Krakowa.. Autor posłużył się materiałami uzyskanymi w następstwie przeprowadzonych samodzielnie badań tere-nowych, zarówno podczas realizacji pracy doktorskiej (1983 r.) jak i niniejszego artykułu (2011 г.). Pozwoliły one na prześledzenie procesu przemian w odstępstwie blisko 30 lat. W wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzone zostały zasadnicze zmiany w strukturze użytkowania ziemi wybranego bloku urbanistycznego. W miejsce ekstensywnie użytkowanych terenów przemysłowych, czy kolejowych, pojawiły się w ostatnich latach użytki o charakterze usługowym jak: administracji, handlu, gastronomii, turystyki), czy mieszkaniowym o wysokim standardzie. Wzrosła znacząco powierzchnia terenów komunikacyjnych - głównie komunikacji samochodowej oraz pozarolniczych i pozaleśnych terenów zielonych. Tereny na obszarze których tego typu obiekty powstały zaczynają swoją funkcjonalnością i fizjonomią nawiązywać do teoretycznych modeli rejonów zaprezentowanych w dotychczasowych koncepcjach głoszących zasady zrównoważonego rozwoju, którego celem jest zachowanie ładu przestrzennego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of his paper is to evaluate changes in land use in consequence of introducing rules of free market economy. Krakow was selected as object of research, because industrial production was main economic activity during socialist times and industrial land had highest share of developed land. The research concentrated on the urban block (spatial unit limited by streets or other clear distinction lines), located over 1 kilometer from Main Market - and one of 26 selected in 1980s industrial and warehouse areas of Krakow. Author used data collected by himself during site surveys: one in 1983 while preparing doctoral thesis and the second in 2011 for the purpose of this paper. The surveys allowed for analysis of land use changes in time span of 30 years. As the result of conducted research, fundamental changes in the structure of land use in selected urban block were observed. Extensively used industrial land was replaced by land used for services such as: administration, shopping, recreation or high standard residential developments. Communication areas gained on significance - mainly private transportation and also increased share of recreational green areas. The functionality of areas, where such changes and developments are observed, remind of theoretical models of sustainable urban areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46--51
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Grocholska J. [1974], Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, KPZK PAN, Studia, t. 46. Kaczmarczyk L. [2011], Problemy rewitalizacji obiektów kulturowych dla celów turystycznych na przykładzie Kurozwęk w województwie świętokrzyskim, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, praca licencjacka, maszynopis.
  • Kotewicz R. [1981], Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918-1939, Biblioteka Krakowska, nr 122.
  • Kraków : plan miasta [b. r. wyd.], Wyd. Kartograficzne Daunpol sp. z o.o., Warszawa.
  • Luchter В. [1987], Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, Akademika Ekonomiczna w Krakowie, praca doktorska, maszynopis.
  • Luchter В. [1995], Kierunki przemian użytkowania ziemi na terenach przemysłowo-składowych w latach 1983-1993 na przykładzie zespołu Płaszów-Prokocim w Krakowie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 453, Kraków.
  • Luchter В. [2010], Jednostki katastralne jako podstawa badań struktury użytkowania ziemi w mieście Krakowie, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, nr 821, Kraków.
  • Purchla J. [1990], Jak powstał nowoczesny Kraków, wyd. 2, Wyd. Literackie, Kraków.
  • Ziobrowski Z. [2009], Wstęp [w:] Rewitalizacja miast polskich, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 1.1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.