PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 289 Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy | 105--114
Tytuł artykułu

Wybrane problemy planowania przestrzennego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Chosen Problems of Spatial Planning in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Planowanie przestrzenne, jako narzędzie zarządzania, służy formułowaniu celów i zadań polityki przestrzennego zagospodarowania kraju i określa sposób jej realizacji. Głównym zadaniem planowania przestrzennego jest wskazywanie możliwości optymalnego wykorzystania przestrzennie zróżnicowanych cech danego obszaru, dla osiągnięcia celów rozwojowych, ustalenie rozmieszczenia w przestrzeni i koordynacja w czasie działań rozwojowych, pozwalających na uzyskanie efektu synergii tych działań i jednoczesne zachowanie tych cech terytorium, które wymagają ochrony i gwarantują tworzenie podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju. Gminy realizują politykę przestrzenną poprzez kilka podstawowych instrumentów. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (opizp) [Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.] do najważniejszych zalicza się studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Innym instrumentem niższej rangi, choć powszechnie wykorzystywanym przez gminy jest decyzja o warunkach zabudowy, stosowana na obszarach, które nie są objęte planem miejscowym. (fragment tekstu)
EN
Spatial policy is one of the most important policies implemented by the municipal government policy alongside with economic and social development. A number of changes that have occurred since 1989 in the spatial planning led to increasing degradation of the space, excessive suburbanization, environmental and landscape devastation and infringement of economic basis of local governments. The article presents chosen problems that can be diagnosed in the Polish system of spatial planning. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Andrzejewska A., Baranowski M., Fiedziukiewicz K., Kowalska A., Matuszkiewicz J. M., Rusztecka M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2007, O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowanie geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym. GRID Warszawa, IGiPZ PAN, grudzień 2007, Warszawa.
 • Borsa M, 2008, Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Buczek G.A. , 2011, Konsekwencje Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 dla planowania przestrzennego w gminach, referat wygłoszony na Seminarium Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu "Problemy planistyczne - Wiosna 2011" 13 czerwca.
 • Cymerman R., 2010, Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, [w:] Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, red. R. Cymerman, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Jędraszko A., 2007, Europeizacja gospodarki przestrzennej w Polsce zarys propozycji założeń nowej ustawy, Towarzystwo Urbanistów Polskich, http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view =article&id=392%3Aeuropeizacja-gospodarki-przestrzennej-w-polsce-zarys-propozycji-zaoe-nowej-ustawy&Itemid=l&lang=pl&showall=1.
 • Jędraszko A., 2008, Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich czyli jak ustanowić dobre prawo dla zrównoważonego rozwoju, Biblioteka Urbanisty, Urbanistal3, Warszawa.
 • Konferencja "Finansowe skutki polskiego systemu planowania przestrzennego". Organizatorzy: Związek Gmin Wiejskich RP przy udziale m.in. Unii Metropolii Polskich, Izby Architektów RP, Pro Development. Warszawa 15 czerwca 2011 roku.
 • Kot J., 2001, Rozwój lokalny - jego istota, cele i czynniki [w:] Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kowalewski A., 2012, Koszty patologii przestrzennych, http://www. Kongres budownictwa.pl/html/aktualności,html
 • Olbrysz A., Koziński J., 2011, Raport o finansowych efektach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią Lesznowola.
 • Potoczek A., 2003, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja Tonik i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz.U. 2003, Nr 164, poz. 1587.
 • Słojewski R., Witkiewicz Z, 2003, Metoda sporządzania prognozy skutków finansowych, Biblioteka Urbanisty, Urbanista 5, Warszawa.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27marca 2003 r. (Dz.U. 2003. 80.717).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.