PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 289 Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy | 145--156
Tytuł artykułu

Jednostka wojskowa na terytorium gminy - dobry sąsiad

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Military Unit in Terytrium Community - Good Neighbour
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wskazanie oddziaływania w układzie jednostka wojskowa-otoczenie jest interesujące poznawczo, z drugiej strony jest dużym wyzwaniem, zważywszy na szereg utrudnień np. konieczność porównywania zróżnicowanych pod względem wielkości, profilu gospodarki, położenia geograficznego gmin. Także tereny zajmowane przez jednostki wojskowe są różne. Niejednakowe jest również ich | rozmieszenie w granicach gmin. Może także wystąpić taka sytuacja, że elementy jednostki będą położone na terytorium więcej niż jednej gminy. W konsekwencji utrudnia to formułowanie jednoznacznych wniosków. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań sondażowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców i przedstawicieli gmin, na terenie których stacjonowały jednostki wojskowe. Zaprezentowano opinie respondentów w zakresie! oddziaływania jednostek wojskowych na sytuację społeczno-ekonomiczną w ich gminach. (fragment tekstu)
EN
The article presents selected study directions, which was executed among inhabitants and representatives of local governments in which there are, or were stationed military unit in the past. In carrying out the studies, it was seeking the view of respondents on the impact of the military unit on the socio-economic situation. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Bibliografia
 • Cieślarczyk M., 2000, Społeczne konsekwencje restrukturyzacji sił zbrojnych w odbiorze lokalnych środowisk wojskowych, WBBS, Warszawa.
 • Feliksiak M., 2012, Oceny instytucji publicznych, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, BS/39/2012.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., 1999, Jakość życia w miastach - powiatach grodzkich, "Polska Regionów", nr 3, Gdańsk.
 • Panek T., 2007, Statystyka społeczna, Wyd. PWE, Warszawa.
 • Piotrowska-Trybull M., 2012, Władze lokalne i ich opinie na temat wycofania wojska z gminy - aspekty ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, Nr 2 (87).
 • Piotrowska-Trybull M., Sirko S. 2012, Sustainable development of municipalities and polish army restructuring' interrelation, The Journal of Security and Sustainability, The General Jonas Żemaitis Military Academy of Lithuania, Vilnius, 2(2).
 • Rozporządzenia MON z 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości i ich dowódców, Dz.U. z 2009r., Nr 206, poz. 1592.
 • Rozporządzenie MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców, Dz. U. z 2012 r., nr 93, poz. 533.
 • Sirko S., 2012, Rynek pracy w wybranych gminach, na terenie których stacjonują jednostki wojskowe, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, nr 2 (87).
 • Społeczno-ekonomiczne skutki likwidacji garnizonów ujętych w Programie przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006 oraz jego kolejnych aktualizacji, RCSS, Warszawa 2005.
 • Stanimir A., 2005, Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki, t.3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
 • Szreder M.,2010, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Wyd. PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.