PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 140--147
Tytuł artykułu

Oferta edukacyjna a wymagania rynku pracy w opinii absolwentów wyższych szkół zawodowych

Warianty tytułu
The Educational Offer vs Job Market Demand in the Opinion of Higher Vocational Schools Graduates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany społeczno-gospodarcze dokonujące się w Polsce oraz szeroko rozumiany postęp techniczny stanowią źródło przeobrażeń zachodzących w systemie oświatowym, jak również w postrzeganiu edukacji przez społeczeństwo. Społeczeństwa opartego na wiedzy nie zbuduje się bez edukacji dostosowanej do potrzeb, stanowiącej we wszystkich krajach UE dziedziny strategiczne. To z edukacją i wiedzą związały się przymiotniki "konkurencyjna" czy "innowacyjna", odmieniane przez wszystkie przypadki. "Edukacja" to słowo-klucz dla współczesnych kryzysów gospodarczych i lęków. Edukacja przyszłości to rozwijanie i aktualizowanie swojej wiedzy przez całe życie, nastawienie na bycie aktywnym i podtrzymywanie postaw wiedzy. Docenianie znaczenia relacji pomiędzy kształceniem specjalistów w zakresie turystyki w systemie zawodowego szkolnictwa wyższego a potrzebami pracodawców wynika ze znaczenia wiedzy dla rozwoju gospodarczego. Stworzenie gospodarki opartej na wiedzy oraz dążenie do tego, aby społeczeństwo stało się społeczeństwem wiedzy to główne cele Strategii lizbońskiej. Realizacja tak postawionych zadań stwarza jednocześnie konieczność określenia celów dla edukacji oraz perspektywicznej koordynacji podmiotów rynku pracy i edukacji, aby nie doprowadzić do kształcenia potencjalnie bezrobotnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Current socio-economic changes in Poland and broadly understood technological developments are the source of transformations in the educational system, and at the same time in the perception of education by society. It is impossible to build a knowledge based society without an education system adjusted to contemporary requirements. This 'adjustment' is a strategic issue in all European countries. Education is also the source of - as is so important nowadays - competitiveness and innovation. Education is also the key to contemporary crises and fears. Education of future generations is oriented towards active development and updating individual knowledge on a lifelong basis. Appreciation of the importance of the relationship between the training of tourism professionals in higher vocational schools and the needs of employers results from the importance of education for economic development. Building a knowledge based economy and transforming society into a knowledge society are the priorities of the Lisbon Strategy. Realization of the defined tasks creates the need for a definition of goals for education and a longterm coordination between the job market and education institutions to avoid training which could potentially lead to higher unemployment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
140--147
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • 1. De Cuyper N., De Witte H., Isaksson K., (2005), Temporary Employment in Europe. Conclusion, [w:] N. De Cuyper, K. Isaksson, H. De Witte, Employment Contracts and Well-being among European Workers, Ashgate Publishing, Hampshire.
 • 2. Drozdowski R., (2002), Rynek pracy w Polsce. Recepcja. Oczekiwania. Strategie Dostosowawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • 3. Fedorowicz Z., (1996), Polityka finansowa państwa a kształtowanie rynku pracy i aktywne zwalczanie bezrobocia, "Rynek Pracy" nr 10.
 • 4. Kruczek Z., (1993), Kształcenie kadr dla turystyki na poziomie wyższym w Polsce na tle światowych tendencji, Wydawnictwo Monograficzne nr 56, AWF, Kraków.
 • 5. Linert S., Przyszłość i rola kształcenia zawodowego w Polsce w świetle przemian społeczno-gospodarczych i oczekiwań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, ODN, Włocławek.
 • 6. Molik K., (2004), Kształcenie kadr na potrzeby turystyki, [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyka w rozwoju lokalnym, SGGW, Warszawa.
 • 7. Pańków W., Gąciarz B., (2006), Praca w Polsce na tle innych krajów europejskich, [w:] H. Domański, A. Ostrowska, P.B. Sztabiński, W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • 8. TNO Quality of Life, (2008), New Forms of Physical and Psychosocial Health Risks at Work. Study, IP/A/EMPL/FWC/2006-205/C1-SC1, Policy Department Economic and Scientific Policy.
 • 9. Winiarski R., (2004), Kształcenie kadr turystycznych w polskich szkołach wyższych, [w:] H. Sasinowski (red.), Turystyka i rekreacja szansą rozwoju regionów, WSM, Białystok.
 • 1. Pawlikowski J.M., Polskie uczelnie wobec wyzwań Procesu Bolońskiego, [online], http://www.uj.edu.pl/documents/10172/22085/V.26_JPawlikowski.pdf, [10.05.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.