PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 280 Metody oceny jakości nauczania | 61--72
Tytuł artykułu

Statystyka - nauka o informacji gwarantująca jakość nauczania

Warianty tytułu
Statistics - Science about Information Ensuring the Quality of Teaching
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Statystycy są przekonani, że wiele ważnych prac w naukowych, przyrodniczych, technicznych i społecznych, a także wiele problemów administracyjnych, handlowych, usług, przemysłu są niezrozumiałe dla osób niezaznajomionych z fundamentalnymi ideami statystycznymi. Rozwiązanie tych problemów wiąże się z potrzebą i dążeniom do zaproponowania bardziej skutecznego stosowania logiki statystycznej. Osoby które posiadają wiedzę statystyczną, mają statystyczną pozycję, muszą być poddane w jak największym stopniu stymulacji do dobrej pracy, którą aktywne katedry i stowarzyszenia mogą opracowywać. Przyszłość musi być zabezpieczona poprzez przyciągnięcie młodych ludzi obietnicą zawodu, dając im możliwe najlepsze studia i pomagać im uzyskać odpowiednią pozycję. Zarówno sztuka i teoria statystyki musi być rozszerzona co oznacza konieczność znalezienie sposobu rozpowszechniania znacznie szerzej wyników najnowszych badań. Dążenie do rozwinięcia umiejętności statystycznych wszystkich obywateli, może obrać różną drogę, w zależności od grupy docelowej i samych zainteresowanych. Rozważania w tym artykule koncentrują się na zagadnieniach dotyczących promowania umiejętności statystycznych studentów, uczniów, akademickich instytucji prowadzących zajęcia statystyczne. Jednocześnie istnieje tysiące informacji, wydawnictw prasowych i streszczeń, podsumowań spośród których nauczyciele mogą wybierać. Istnieje jednak potrzeba identyfikacji tych szczególnych i właściwych na zajęciach w celu właściwej promocji statystyki i umiejętności statystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Statisticians are certain that many important dissertations in natural, technical and social sciences as well as those concerning marketing, administration, industry and services are not understandable for people unfamiliar with basic statistical ideas. The solution of these problems is conditioned on the offering of more effective use of statistical logic. The individuals who have statistical knowledge and statistical positions have to be encouraged to more effective work, which can be developed by active departments and associations. The future has to be insured by attracting young people by promising profession, offering possibly best studies and helping to gain proper status. Both the art and theory of statistics has to be broadened which implies the necessity of finding a way to far reaching dissemination of newest research. The endeavor to develop statistical capacities of all citizens may take on different shape depending on the target group and the very interested. This article concerns the issues of promoting statistical skills among students, schoolchildren and academic institutions running statistical courses. There are thousands of newspaper publications, pieces of information, abstracts and summaries from among which the lecturers can choose. However, there is a necessity to identify those particular and proper during courses in order to promote statistics and statistical skills correctly. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aczel Amir D. (2000), Prawdopodobieństwo = l, Zysk i S-ka Wydawnictw s.c. Poznań
 • Domański Cz., (2008), Statystyka i dobrobyt narodu, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, wyd. pierwsze, tom 58, 17-23, Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych
 • Gal I., van Groenestijn M., Manly M., Schmitt M., Tout D. (1999), Numeracy Assessment Framework for the Adult Literacy and Life skills Survey, Washington DC: National Center for Education Statistics
 • Gal I. (2003), Teaching for Statistical Literacy and Services of Statistics Agencies, The American Statistician, Volume 57, No. 2,
 • Helen M. Walker (2005), The Role of the American Statistical Association, The American Statistician, Volume 59, Issue 1,
 • Handelsman J., Edbert-May D., Beichner R., Bruns P., Chang A., DeHaan R., Gentile J., Lauffer S., Stewart J., Tilghman S.M., Wood W.B. (2004), Scientific Teaching, Science, 304, s. 521-522,
 • Mehta S. (2004), IS1Honorary Member Interviews, ISI Newsletter, 28, s. 9-10,
 • Mervis J. (2004), Is the U.S. Brain Gain Faltering?, Science, 304, s. 1278-1282
 • Moore D.S. (2001), Undergraduate Programs and the Future of Academic Statistics, The American Statistician, 55, s. 1-6
 • Moreno J.L. (2002), Toward a Statistically Literate Citizenry: What Statistics Everyone Should Know, in: Proceedings of the 6'th International Congress On Teaching Statistics, red. B. Phillips, Carpe Town, South Africa, Voorburg, The Netherlands: International Statistical Institute
 • Snell L. (2002), But How Do You Teach It?, International Statistical Review, 70, s. 45-46,
 • Wallman K.K. (1993), Enhancing Statistical Literacy: Enriching Our Society, Journal of the American Statistical Association, 88, s. 1-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.