PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 247 | 112--128
Tytuł artykułu

Przeobrażenia struktury branżowej przemysłu przetwórczego wybranych regionów Polski

Warianty tytułu
Transformation of the Structure of Manufacturing Industry of Selected Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemysł w gospodarce opartej na wiedzy funkcjonuje wobec ekspansji sektora usług, który wraz z rozwojem nowych technologii modyfikuje relacje pomiędzy sektorami gospodarki. Proces transformacji systemu gospodarczego, a także stałe zmiany w otoczeniu powodują, że wraz ze zmianami w trójsektorowym układzie gospodarczym przeobraża się także struktura przemysłu. Charakter zmian w strukturze przemysłu przetwórczego świadczy o tym, czy dostosowuje się on do trendów w gospodarce światowej. Artykuł identyfikuje i ocenia przeobrażenia w strukturze przemysłu przetwórczego w Polsce i wybranych województwach w latach 1999-2010, a także dokonuje konfirmacji słuszności hipotezy Kossowa-Moore'a o negatywnym charakterze zależności pomiędzy intensywnością zmian w strukturze wytwarzania produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego a tempem wzrostu produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The process of transformation of the economic system, as well as constant changes in the surroundings cause transformation in the structure of the industry. New relationships inside the industry sector, changes in the character of the exchange and the origin of new fields of the manufacturing - these are only selected factors of internal changes connected with the adaptation of Polish industry to the conditions of the new economy. The character of these changes shows whether the industry structure adapts to the trends in global economy. The article identifies and assesses the process of transformation in the structure of the manufacturing industry in Poland and in selected voivodeships in the years 1999-2010. Another aim is the confirmation of Kossow - Moore hypothesis about the negative character of the relationship between the intensity of changes in the structure of manufacturing production and the growth rate of industrial production. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
112--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Cyrek, M., 2006, Procesy upodabniania się struktur gospodarczych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej, w: Woźniak, M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji. Część 1, z. 8, Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów.
 • Fourastié, J., 1954, Die groe Hoffnung des 20. Jahrhunderts, Köln-Deutz.
 • Industry and Development. Global Report 1993/94, 1993, Statistical Annex A-4, UNIDO, Vienna.
 • Janasz, W., (red.), 1997, Podstawy ekonomiki przemysłu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Klamut, M., 1996, Ewolucja struktur gospodarczych w krajach wysokorozwiniętych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kortus, B., 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa.
 • Kossow, W., 1975, Pokazatieli Rosta i rozwitija ekonomiki, Woprosy Ekonomiki, nr 12.
 • Kozłowska, A., 2010, Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kuciński, K., Deindustrializacja w procesie rozwoju gospodarczego, www: http://www. sgh.waw.pl/katedry/kge/mdp/atomnewsitem.2007-05-05.0652955173/deindu.pdf [dostęp: 27.10.2012].
 • Kukuła, K., 1996, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 • Kuznets, S., 1976, Wzrost gospodarczy narodów, PWE, Warszawa.
 • Lichniak, I. (red.), 2010, Serwicyzacja polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Memedovic, O., Iapadre, L., 2010, Structural Change in the World Economy. Main Features and Trends, United Nation, Industrial Development Organization, Working Paper 2009, nr 24, Vienna.
 • Moore, J.A., 1978, A Measure of Structural Change in Output, w: Review of Income and Wealth, March, vol. 24, no. 1.
 • Naisbitt, J., 1982, Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives, Warner Books, New York.
 • Nyilas, J. (ed.), 1976, Theoretical Problems, Current Structural Change in the World Economy, Akademiai KiadóBudapest.
 • Rachwał, T., 2010, Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej, w: Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 16, Warszawa-Kraków.
 • Rachwał, T., Wiedermann, K., Kliar, W., 2009, Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej, w: Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 14, Warszawa- Kraków.
 • Schumpeter, J.A., 1939, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York, London.
 • Szukalski, M., 2004, Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług, Handel Wewnętrzny, nr 4-5.
 • Wieloński, A., 2005, Geografia przemysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wyżnikiewicz, B., 1987, Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.