PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 280 Metody oceny jakości nauczania | 103--112
Tytuł artykułu

Efekty kształcenia w szkolnictwie wyższym i problem ich ewaluacji w polskim ustawodawstwie

Warianty tytułu
Learning Outcomes in Higher Education and Problem of Their Evaluation in the Polish Legislation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca ma na celu omówienie aspektów prawno-regulacyjnych obejmujących zagadnienie efektów kształcenia na uczelniach wyższych oraz problemu ich ewaluacji. Szczególną uwagę zwrócono na Krajowe Ramy Kwalifikacji, których wdrożenie ma służyć przejrzystości w formułowaniu kompetencji studentów oraz umożliwiać porównywanie umiejętności absolwentów stojących za dyplomami różnych uczelni na terenie całej Europy. Istotnym problemem, który pojawia się tu jest brak zdefiniowania metod pomiaru i oceny jakości efektów kształcenia, przy jednoczesnym założeniu, że Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym stanowią narzędzie poprawy jakości kształcenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to discuss the legal and regulatory aspects of the assessment of learning outcomes for the higher education level. A particular attention is paid to the National Qualifications Framework in Poland, which aims to implement transparency in the competencies formulation process and enable to compare skills of graduates of various universities throughout Europe. Authors emphasize a problem of the legal failure in defining methods for measuring and assessing the quality of learning outcomes, although it is postulated that the National Qualifications Framework for higher education is a tool for education quality improvement. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Białyncki-Birula P., Tendencje zmian w szkolnictwie wyższym, "Wiadomości Statystyczne" 1(596), Warszawa 2011, s. 30-43
 • Chmielecka E. (red.), Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, MNiSW, Warszawa 2010, s. 93-105
 • Duszyński M., Efekty kształcenia w Polsce: perspektywa brytyjska, "Nauka" 1, PAN, Warszawa 2011, s. 137-144
 • Gatnar E., Gołębiowski T., Machaczka J., Pogonowska B., Wrzosek S., Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 169-179
 • Klaus R., Zagadnienia efektywności i jakości kształcenia w szkołach technicznych, [w:] Edukacja techniczna dla rynku pracy, Wydawnictwo PWSZ, Gorzów Wlkp. 2012, s. 27-34
 • Kraśniewski A., Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, MNiSW, Warszawa 2011
 • Kraśniewski A., Proces Boloński - to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009
 • Rydzewska-Włodarczyk M., Zasady oceny efektów kształcenia - wybrane problemy, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis", Oeconomica 287 (63), WZUT, Szczecin 2011, s. 223-234
 • Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 z późn. zm. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365)
 • Dz.U.2011.207.1232 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (http://www.abc.com.p1/du-akt/-/akt/dz-u-ll-207-1232)
 • Dz.U.2011.253.1520 Rozporządzenie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (http://www.abc.com.p1/du-akt/-/akt/dz-u-2011-253-1520)
 • Dz.U.2011.253.1521 Rozporządzenie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie Wzorcowe efekty kształcenia (http://www.abc.com.p1/du-akt/-/akt/dz-u-l1-253-1521)
 • Dz.U.2012.983 Rozporządzenie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (http://www.abc.com.p1/du-akt/-/akt/dz-u-2012-983)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.