PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 280 Metody oceny jakości nauczania | 127--146
Tytuł artykułu

Istota nauczania demografii w kontekście kierunków i strategii rozwoju kraju

Warianty tytułu
Essence of Teaching Demography in the Context of Trends and Country's Development Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie istoty jakości nauczania demografii w odniesieniu do kierunków i strategii rozwoju kraju. Starzenie się społeczeństwa, niski poziom dzietności i migracje to tylko niektóre przykłady wyzwań demograficznych przed jakimi stoi Polska. Problemy te należy traktować jako kluczowe w kontekście koniunktury i konkurencyjności gospodarki. Odpowiednie kształcenie specjalistów jest bardzo istotne z punktu widzenia wielu dziedzin nauki, m.in. ekonomii, zarządzania, medycyny, czy prawa, jako że przedstawiciele niemalże wszystkich branż gospodarki powinni mieć świadomość wyzwań demograficznych i związanych z tym konsekwencji ekonomiczno-społecznych. W tekście, oprócz kwestii metodologicznych związanych z jakością kształcenia, przedstawiono problemy demograficzne stanowiące największe wyzwania w kontekście zrównoważonego rozwoju kraju. Zaprezentowano również demograficzną mapę Polski, wskazującą kształtowanie się współczesnej sytuacji w zakresie zdarzeń i procesów ludnościowych, postrzeganych jako szczególnie istotne w ramach strategii rozwoju kraju (średnio- i długookresowej). (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the essence of the demography education quality with reference to the directions and strategy of country's development. An aging population, migration, increasing life expectancy, are just few examples of the demographic challenges facing Poland. These problems should be seen as crucial in the context of prosperity and competitiveness of national economy. In accordance to the above it is significant to provide sufficient training of specialists who will be able to estimate the level of occurrences, their spatial distribution and socio-economic impacts. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • CEDEFOP (2012), Silver workers - golden opportunities (briefing note), European Centre for the Development of Vocational Training, Thessaloniki
 • CEDEFOP (2013), Srebrni pracownicy na wagę złota (nota informacyjna), Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego, Thessaloniki
 • Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972; http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp7documentid=97&articleid= 1503 (13.02.2013)
 • Deklaracja Bolońska, 19 czerwca 1999; http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/eksperci bolonscy.org.pl /files/1999_PL_Bologna_Declaration.pdf (13.02.2013)
 • Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i rozwój": Szczyt Ziemi: Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r. / Inst. Ochrony Środowiska; http://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000280&find_code= SYS&local_base=TEK01 (02.03.2013)
 • Deming Edwards W. (1986), Out of the crisis, Massachusets Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study
 • ENQA (2013), http://www.enqa.eu/ (13.02.2013)
 • Eurostat (2013), Statistics Database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (15.02.2013)
 • Galata S. (2007), Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją. Ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka, Difin, Warszawa
 • IISD (2013), http://www.iisd.org/sd/ (03.03.2013)
 • KE (2013), Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 2011, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/do cgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf (15.05.2013)
 • Kupisiewicz Cz. (2000), Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza "Graf-Punkt", Warszawa
 • Mirecka J. (2009), Wprowadzenie do problematyki jakości kształcenia - kultura jakości, znaczenie jakości kształcenia w dobie konkurencji i globalizacji, Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego - wystąpienie w ramach II konferencji z cyklu REA [Rozwój Edukacji Akademickiej], Uniwersytet Gdański
 • MPiPS (2013), Program 50+, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://analizy.mpips.gov.pl/index.php/program-50.html (15.05.2013)
 • OECD (2013), Demographic transition and an ageing society: implications for local labour markets in Poland, http://www.oecd.org/cfe/leed/Demographic_poland_report.pdf (15.05.2013)
 • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa
 • PQMS (2013), http://pqms.pl/slownik-pojec/cykl-kolo-deminga (15.02.2013)
 • Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa
 • Rocznik Statystyczny 2012, GUS, Warszawa
 • Słownik Języka Polskiego, PWN ; http://sjp.pwn.pl/ (15.02.2013)
 • Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (2005), Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Helsinki
 • Sytuacja demograficzna Polski i założenia polityki ludnościowej w Polsce. Raport 2004, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa
 • Uchwała Rady Ministrów z dn. 25.09.2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju do 2020 r., Monitor Polski, 2012, nr 157, poz. 882
 • Ustawa za dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)
 • Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz
 • Wikipedia (2013a), http://pl.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming (13.02.2013)
 • Wikipedia (2013b), http://pl.wikipedia.org/wiki/Blended_learning (13.02.2013)
 • Wikipedia (2013c), http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Brundtland (03.03.2013)
 • Wnuk-Lipińska E. (1996), Innowacyjność a konserwatyzm: uczelnie polskie w procesie przemian społecznych, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
 • World Commission on Environment and Development (WCED) (1987), Our common future. Oxford: Oxford University Press
 • Woźnicki J. (2007), Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (2011), GUS, US w Katowicach, Katowice
 • Założenia polityki ludnościowej Polski (projekt) (2013), Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252833

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.