PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 8 | 48--53
Tytuł artykułu

Efektywność inwestowania kapitału w fundusze inwestycyjne w Polsce

Warianty tytułu
The Effectiveness of Capital Investments in Investment Funds in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest ocena efektywności inwestowania kapitału w otwarte fundusze inwestycyjne w Polsce w latach 2000-2011. Autor dąży do oszacowania możliwych do uzyskania stóp zwrotu, z drugiej poziomu podejmowanego ryzyka. W pierwszej części artykułu zdefiniowano pojęcie efektywności i dokonano przeglądu miar wykorzystywanych do jej oceny. W kolejnej części przybliżono metodologię badania, opartego na ocenie efektywności trzech grup polskich funduszy inwestycyjnych: akcji polskich, zrównoważonych i stabilnego wzrostu w latach 2000-2012 za pomocą czterech miar podstawowych: stopy zwrotu, odchylenia standardowego, współczynnika beta oraz miary dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego i czterech miar skorygowanych o ryzyko inwestycyjne: wskaźnika Sharpe'a, wskaźnika Treynora, Alfy Jensena i Alfy Sharpe'a. W końcowej części opracowania przybliżono uzyskane wyniki badań, z których wynika, iż wybrane grupy funduszy inwestycyjnych charakteryzują się efektywnością gorszą niż benchmark przy wyższym niż wzorzec odniesienia ryzyku inwestycyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to evaluate the effectiveness of capital investments in open-ended investment funds in Poland in the years 2000-2011. Author seeks to estimate both the achievable rates of return and the level of risk taken. In the first part of the paper the concept of the effectiveness is being defined as well as a review of measures used to assess the effectiveness. In the next part the study methodology is being brought closer based on an assessment of the effectiveness of three groups of Polish investment funds: Polish equity, balanced and sustainable growth in the years 2000-2012, using four basic measures: the rate of return, standard deviation, beta and measures to diversify investment risk and four measures of risk-adjusted investment: Sharpe ratio, Treynor ratio, Jensen's Alpha and Alpha Sharpe. In the final part of the paper the results of research are presented, which shows that the selected group of investment funds have a poorer efficiency than the benchmark at a higher than benchmark investment risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
48--53
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Gdańska
Bibliografia
  • Czekaj J., (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  • DAWIDOWICZ D., Fundusze Inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008.
  • FEDER-SEMPACH E., Ryzyko inwestycyjne. Analiza polskiego rynku akcji, CeDeWu, Warszawa 2011.
  • GABRYELCZYK K., Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 1.01.1998 r. do 30.06.1999 r., [w:] PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA W, Rynek pieniężny i kapitałowy. Debiuty ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
  • JACKOWICZ K., FILIP D., Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, Zeszyt nr 236, Warszawa 2009.
  • KARPIO A., KOC M., Zastosowanie modelu jednowskaźnikowego do oceny efektywności inwestycyjnej OFI akcji, [w:] TARCZYŃSKI W, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Zeszyty Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, Szczecin 2004.
  • SARNOWSKI K., Metody klasyfikacji otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-2001, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Sopot 2003.
  • SOKOŁOWSKA E., Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
  • STOBIECKI P., Metodologia oceny efektywności zarządzania portfelem akcji na przykładzie funduszu inwestycyjnego, [w:] PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA W, Rynek pieniężny i kapitałowy. Debiuty ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.