PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 202--211
Tytuł artykułu

Zmiana organizacyjna w administracji państwowej w perspektywie historycznej - aspekty społeczno-kulturowe

Autorzy
Warianty tytułu
A Historical Perspective of Organizational Change in Governmental Administration from both Social and Cultural Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zagadnienie wprowadzenia zmiany organizacyjnej w administracji państwowej w Polsce w okresie międzywojennym. Zwrócono uwagę na kategorie służące opisowi rzeczywistości organizacyjnej i ukazano aktorów wprowadzających zmiany oraz wzorce, do jakich odwoływali się, projektując zmiany. Do analizy wybrano organa kontroli wewnętrznej administracji państwowej. Prawnicze wykształcenie osób wprowadzających zmiany pozwoliło na ukazanie implementacji kategorii i kryteriów właściwych zarządzaniu w środowisku wyrosłym z tradycji prawniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article pertains to the subject of organizatonal change in the Interwar Polish state administration. The description of the contemporary perspectives in research on organizational change was kind of a starting point here. The conception of B. Latour's translation, the research of Scandinavian authors (N.Brunsson) making use of his theory and A. Giddens's theory of structuration together with R. Boudon's remarks on unintentional effects of social activities were characterized here. The state of consciousness of the actors making changes, their system of values, the categories depicting organizational reality, the conditions in which they acted, undertaken actions and the assumed criteria of their assessment were also presented in this paper. Much attention has been paid to the conditions of creating state administration. The necessity to create it almost from scratch, alongside the evolution of state institutions and the increasing number of tasks it had to face. It led to the situation where it was necessary to implement organizational changes, introduced by clerks with a background in legal education. The described process of change enables us to show the introduction of organizational rules with the use of language and tools used by lawyers. At the same time it shows the process of the translation of criteria and rules developed in one organizational environment and then passed on to another. The process of organizational change in the interwar Polish state administration portrays the process of the gradual formation of the ability of clerks to recognize administrative issues in a waypertinent to management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
202--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Balcerek A., (2008), Od zarządzania do przywództwa, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 3-4.
 • 2. Boudon R., (2008), Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • 3. Czarniawska B., (2010), Trochę inna teoria organizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • 4. Erlingsdottir G., Lindberg K., (2005), B. Czarniawska, G. Sevon (eds.), Izomorphism, izopraxism and izonymism: Complementary or Competing Processes?, [w:] Global Ideas. How Ideas, Objects and Practices Travel in a Global Economy, Business School Press, Liber-Cophagen.
 • 5. Długocki W., (1934), W sprawie instrukcji dla inspekcji wojewódzkiej, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 24.
 • 6. Dołżycki W., (1937), Podział czynności w starostwach, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 13.
 • 7. Giddens A., (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • 8. Górski P., (2005), Między inteligencką tradycją a menedżeryzmem. Studium kształtowania środowiska naukowej organizacji, jego ideologii i działań organizatorskich w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 9. Górski P., (2009), Między urzędnikiem a menedżerem. Środowisko naukowej organizacji wobec problemów administracji publicznej w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 10. Górski P., (2011a), Etos inteligencki i jego wpływ na działania stowarzyszeń w czasach zaborów i w Polsce międzywojennej, "Trzeci Sektor" nr 23.
 • 11. Górski P., (2011b), Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918-1939. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 12. Griffin R.W., (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 13. Hausner R., (1939), Administracja wewnętrzna 1918-1938, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 7-8.
 • 14. Hausner R., (1930), Kontrola administracji, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" 1930 nr 2.
 • 15. Jaroszyński M., (1924), Oszczędność w organizacji administracji powiatowych związków komunalnych, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 39.
 • 16. Kałuski W., (1937), Rewizja przepisów o organizacji urzędów wojewódzkich i trybie załatwiania spraw w tych urzędach, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 23.
 • 17. Kościołek J., (1933), Inspekcja powiatowa, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 16.
 • 18. Kowalewski Z., (1933) Z teki spostrzeżeń inspektora, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 22.
 • 19. Kożuch B., (2007), Zmiany organizacyjne w powiatowych urzędach pracy. Struktury i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 20. Koźmiński K., Piotrowski W. (red.), (2004), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 21. Kumaniecki K., (1924), Wzmocnienie państwa a administracja, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 2.
 • 22. Lemieszewski W., (1934), Jeszcze kilka uwag w sprawie inspekcji wojewódzkiej, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 20.
 • 23. Lewicki S., (1930), Na marginesie nowej instrukcji dla inspekcji wojewódzkiej, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 22.
 • 24. Malanowicz S., (1938), Kwalifikacje inspektorów samorządu gminnego, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 16.
 • 25. Prawelska-Skrzypek G., (2007), Współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 26. Raczyński S., (1932a), Organizacja kontroli administracji publicznej, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 19.
 • 27. Raczyński S., (1932b), Organizacja kontroli administracji publicznej, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 20.
 • 28. Raczyński S., (1932c), Organizacja kontroli administracji publicznej, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 21.
 • 29. Rączaszek A., (1934), Kilka uwag o powiatowej inspekcji samorządowej, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 16.
 • 30. Sasorski S., (1925), Uzasadnienie urzędniczego ruchu zawodowego, "Życie Urzędnicze" nr 3.
 • 31. Senge P., (2006), Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 • 32. Stosyk S., Współczesny system biurowy w niemieckiej administracji publicznej, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 12.
 • 33. Stosyk S., (1930), Racjonalna organizacja biurowości, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 6.
 • 34. Stosyk S., (1933), Rozwój organizacji inspekcji ministerialnej w MSW, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 21.
 • 35. Stosyk S., (1935), Inspekcja wojewódzka w roku 1934/35, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 23.
 • 36. Szerer M., (1925), Sprawa urzędnicza w demokracji, wydane nakładem SUP, Warszawa.
 • 37. Wittek K., (1933), Rola wojewódzkiego inspektora starostw w dziedzinie szkolenia urzędników, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 22.
 • 38. Z Komisji dla Usprawnienia Administracji Państwowej, (1932), "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.