PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 283 Kierunki ewolucji zachowań organizacyjnych | 13--24
Tytuł artykułu

Dojrzewanie partnerstwa - niedoceniana zmiana w zachowaniach organizacyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Partnering Maturing - Underestimated Change in Organizational Behavior
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawą przewagi konkurencyjnej opartej na partnerstwie jest świadome zarządzanie relacjami partnerskimi danej organizacji, czyli organizowanie ich w taki sposób by coraz bardziej intensyfikowały one jej rozwój i efektywność. Działania te zestawia w spójny system zaproponowana w opracowaniu "modułowa drabina dojrzałości partnerstwa". Zidentyfikowany na jej bazie stopień dojrzałości partnerstwa danej organizacji może służyć jako podstawa działań planistycznych, organizacyjnych, motywacyjnych i kontrolnych w drodze do wspomnianej na wstępie przewagi. Analizy teoretyczne zobrazowano wynikami badań empirycznych 251 polskich MSP. Ich zestawienie zgodnie z proponowanym ujęciem modelowym pozwoliło ustalić etap procesu tworzenia przewagi konkurencyjnej w oparciu o partnerstwo na jakim znajdują się badane MSP, a więc stopień dojrzałości realizowanego przez nie partnerstwa i wynikające z tego wnioski i rekomendacje co do kierunków ich dalszego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The basis for competitive advantage based on partnering is conscious management of organizational partner relationship. These relationship must intensify its development and effectiveness. These activities are compiled in a coherent system of "Modular partnership maturity ladder" which is proposed in the paper. Identification of partnering maturity degree can serve as a base for the planning, organization, motivation and control on the way to the competitive advantage. Theoretical analysis are illustrated by the results of empirical studies 251 Polish SMEs. Their comparison in accordance with the model revealed stage of competitive advantage based on partnering for examined SMEs and the degree of their partnering maturity. It was base for the conclusions and recommendations for development of the surveyed SMEs. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik A., A Partnership between Organisations as the Basis of Effective Shaping of Innovative Processes In Companies [in:] Full Paper of 2011 International (Spring) Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management (APBITM Spring 2011), Published by Asia Pacific Business Innovation& Technology Management Society January, 23-25, 2011, Bali, Indonesia, ISSN: 2094-506X
 • Adamik A., Collaborative Advantage jako wyzwanie dla innowacyjnej przedsiębiorczości [w:] Downar W., Głodek P., (red.), Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach, ,zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Nr 714, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 90, SOOIP ANNUAL 2012
 • Adamik A., Cooperative Partnership as a Tool for Optimizing Efficiency of Enterprises, [in:] Grzybowska K., Stachowiak A., (eds.), Integration of Supply Chain - Modeling, Partnership and Management, Monograph, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań 2009
 • Adamik A., Cooperative partnership as a tool for optimizing efficiency of enterprises, [w:] Grzybowska K., Stachowiak A., (eds.), Integration of supply chain - modeling, partnership and management, Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009
 • Adamik A., Rola współpracy we wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Lewandowska L., (red.), Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego, PTE Oddział w Łodzi, Łódź 2009
 • Adamik A., Wykorzystanie i rola związków partnerskiej współpracy w praktyce funkcjonowania MSP regionu łódzkiego [w:] Adamik A., Lachiewicz S., (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009
 • Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2007
 • Covey S. R., Zasady skutecznego przywództwa Wydawnictwo REBIS, Poznań 2008
 • De Wit B., Meyer R. J. H, Strategy Synthesis, Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage, With Readings, Third Edition, London: Cengage Learning, 2010.
 • Dyer J., Effective Interfirm Cooperation: How firms Minimize Transaction Costs And Maximize Transaction Value, "Strategie Management Journal", 1997, Vol. 18, Iss. 7
 • Evan W. M., Freeman R. E., Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji "udziałowców zewnętrznych": Kapitalizm kantonowski [w:] Chryssides D. Ch., Kaler H. J., Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999
 • Fuller B. R., Aplewhite E. F., Syneretics, Explorations in geometry of thinking, New York: Simon&Schuster, 1979, (dostępne: http://www.R.Buckminster Fuller's Synergetics)
 • Grover V, Cheon M. J., Teng J. T. C, The Effect of Service Quality and Partnership on the Outsourcing of Information Systems Functions, "Journal of Management Information System", Spring 1996, Vol. 12, No. 4
 • Harabi O., Ten charyzmatyczny Collin Powell, 24 lekcje przywództwa legendarnego generala. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005
 • Lechner Ch., Dowling M., Welpe I., Firm Networks and Firms Development: The Role of the Relational Mix, "Journal of Business Venturing", 2006, Vol. 21, Iss. 4
 • Lorenzoni G, Lipparini A., The Leveraging of Interfirm Relationships as a Distinctive Organizational Capability: a Longitudinal Study, "Strategie Management Journal", 1999, Vol. 20, No. 4
 • Mellibruda J., Dojrzałość.,., Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, http://www.psychologia.edu.pl/dziupla-jurka/teksty/1360-dojrzalosc. html (pobrano 17.01.2013)
 • Mitchel R. K., Agle B. R., Wood D. J, Toward A Theory of Stakeholder. Identification and Salince: Defining the Principle of Who and What Really Counts, "Academy of Management Review" 1997, No. 22, 4
 • Rodriguez M. A., Ricart J. E., Towards the sustainable business, IESE Universidad Navarra, "Revista de Antiguos Alumnos" Marzo 2002, No. 85
 • Strategor: Strategie,Structure, Decision, ¡dentité, Politique Genérale D'entreprise, Dunod, Paris, 1993, 5th ed., 2009
 • Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 1997
 • Światowiec-Szczepańska J., Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.