PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 5 | 28--41
Tytuł artykułu

Rozmyta metoda TOPSIS jako narzędzie identyfikacji determinant jakości usług i produktów

Warianty tytułu
The Fuzzy TOPSIS Method as a Tool for Identification of Services and Products Quality Determinants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Metoda TOPSIS należy do metod porządkowania liniowego, których zadaniem jest ustalenie hierarchii obiektów wielowymiarowych ze względu na przyjęte kryterium syntetyczne. Nowym zastosowaniem tej metody jest możliwość ustalenia kluczowych atrybutów jakości usługi bądź produktu, które decydują o ogólnej ocenie jakości, traktowanej w tym przypadku właśnie jako kryterium syntetyczne. Celem rozważań jest charakterystyka sposobu identyfikacji determinant jakości usług i produktów z zastosowaniem rozmytej metody TOPSIS. Przedstawiono podejście do transformacji punktów skali porządkowej do postaci zbiorów rozmytych, uwzględniając w ten sposób niejednoznaczność i nieprecyzyjność opinii respondentów. Artykuł ma charakter metodologiczny. Użyteczność proponowanego podejścia zaprezentowano na przykładzie oceny jakości strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Ze względu na to, że otrzymywane z zastosowaniem proponowanego podejścia wyniki badań mają postać rankingów, artykuł może stanowić inspirację do dalszych zastosowań rozmytej metody TOPSIS, szczególnie w obszarze badań porównawczych jakości usług i produktów. (abstrakt oryginalny)
EN
The TOPSIS method belongs to the linear ordering methods whose task is to determine the multidimensional objects hierarchy by the adopted synthetic criterion. A new application of this method is a possibility to determine the key attributes of quality of the service or product that decide an overall assessment of quality being treated here as a synthetic criterion. An aim of the deliberations is to describe the way of identification of the determinants of quality of services and products applying the fuzzy TOPSIS method. The author presents an approach to transformation of the points of the order scale to the form of fuzzy sets, thus considering ambiguity and imprecision of respondents' opinions. The article is of a methodological nature. Usefulness of the proposed approach is presented on the example of assessment of quality of the website of the Central Statistical Office in Poland. Having in mind that the research findings obtained with the use of the proposed approach have the form of rankings, the article may be an inspiration for further applications of the fuzzy TOPSIS method, particularly in the area of comparative surveys of services and products quality. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
28--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Abdolvand M.A., Taghipouryan M.J. (2011), Evaluation of Customs Service Quality by Using Fuzzy SERVQUAL and Fuzzy MCDM, "American Journal of Scientific Research", Iss. 35.
 • Amirzadeh R., Mousavi M. (2011), Ranking E-Banhing Service Quality Factors Using a Fuzzy TOPSIS Approach: A Study about Automatic Teller Machine (ATM), "Asian Journal of Business Management Studies", Vol. 2, No. 3.
 • Barnes S., Vidgen R. (2000), WebQual: An Exploration of Web-site Quality, (w:) Proceedings of the Eighth European Conference on Information Systems, Vienna, http://homepage.ufp.pt/lmbg/formacao/web_quality.pdf [dostęp: 01.10.2012].
 • Chen C.-T. (2000), Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment, "Fuzzy Sets and Systems", Vol. 114, Iss. 1.
 • Cheng Y.-L., Lin Y.-H., Tseng M.-L. (2011), Analysis of Hotel Service Quality Perceptions Using Fuzzy TOPSIS, "Progress in Business Innovation & Technology Management", Vol. 1, No. 3.
 • Hwang C.L., Yoon K. (1981), Multiple attribute decision making. Methods and applications, Springer, Berlin.
 • Jefmański B. (2011), Nowe podejście w pomiarze opinii respondentów z zastosowaniem skal porządkowych i elementów teorii zbiorów rozmytych - charakterystyka wybranych aspektów metodologicznych, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 236.
 • Jefmański B. (2011), Pomiar i ocena jakości usług z zastosowaniem liczby rozmytych - aspekty metodologiczne i przykłady zastosowań, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 151.
 • Kabir G., Hasin A. A. (2012), Comparative analysis of TOPSIS and fuzzy TOPSIS for the evaluation of travel website service quality, "International Journal for Quality Research", Vol. 6, No. 3.
 • Loiacono E., Watson R., Goodhue D. (2007), WebQual: An Instrument for Consumer Evaluation of Web Sites, "International Journal of Electronic Commerce", Vol. 11, Iss. 3.
 • Mehrparvar E., Shahin A., Shirouyehzad H. (2012), Prioritizing internal service quality dimensions using TOPSIS Technique (With a case study in Isfahan Steel Mill Co.), "International Journal of Business and Social Science", Vol. 3, No. 2.
 • Nejati M., Nejati M. (2009), Ranking airlines 'service quality factors using a fuzzy approach: study of the Iranian society, "International Journal of Quality & Reliability", Vol. 26, No. 3.
 • Toloie-Eshlaghy A., Ghafelehbashi S. (2011), An Investigation and Ranking Public and Private Islamic Banks Using Dimension of Service Quality (SERVQUAL) Based on TOPSIS Fuzzy Technique, "Applied Mathematical Sciences", Vol. 5, No. 61.
 • Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zborowski M. (2012), Wykorzystanie zmodyfikowanego narzędzia eQual 5.0 do badania jakości stron internetowych wybranych polskich uczelni wyższych o profilu ekonomicznym, (w:) Materiały z konferencji nt. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p061 .pdf [dostęp: 01.10.2012].
 • Zimmermann H.J. (2001), Fuzzy set theory and its applications, Kluwer Academic Publishers, Boston.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.