PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 5 | 68--79
Tytuł artykułu

Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych

Warianty tytułu
High-Quality Products in Polish Trade Chains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem przeprowadzonych badań, było zweryfikowanie na poziomie sieci handlowych sposobu podejścia do zagadnień związanych z żywnością wysokiej jakości. Badania miały charakter studium przypadków. W trzech polskich sieciach handlowych przeprowadzono wywiady z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemów zarządzania oraz pracownikami odpowiedzialnymi za zakupy. Badania przeprowadzono w formie wywiadów pogłębionych. Przeprowadzono również obserwacje w dwóch placówkach handlowych z każdej sieci. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wiedza dotycząca systemów wysokiej jakości produktów żywnościowych jest niewielka wśród przedstawicieli badanych sieci. Dotyczy to w szczególności produktów wytwarzanych w krajowych systemach jakości. Oznaczenia znajdujące się na produktach spożywczych sugerujące wyższą jakość lub też miejsce pochodzenia, nie są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzenia danego produktu do sieci sprzedaży. Wizyty przeprowadzone bezpośrednio w placówkach handlowych wskazują na niewystarczające przeszkolenie pracowników sklepów związane z wysokiej jakości produktami spożywczymi. Praktyczne implikacje uzyskanych wyników wskazują na konieczność prowadzenia akcji informacyjnych dotyczących systemów wysokiej jakości produktów oraz zwiększenia nadzoru nad rynkiem przez organy administracji państwowej. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the carried out surveys was to verify, at the level of trade chains, the manner of approaching the issues related to high-quality food. The surveys were of the case-study nature. In three Polish trade chains, there were carried out interviews with the individuals responsible for management systems operation as well as with the employees responsible for purchases. The surveys were carried out in the form of in-depth interviews. There were also carried out observations in two commercial outlets from every chain. In result of the carried out surveys, there authors ascertained that the knowledge of the systems of high-quality food products is minor among representatives of the chains in question. It concerns in particular the products manufactures within the national quality systems. Markings on food products suggesting a higher quality or a place of origin are not taken into consideration while making decisions on introduction of a given product to the sale chain. The visits paid directly the commercial outlets indicate an insufficient training of shop attendants related to high-quality food products. The practical implications of the obtained results indicate the need to conduct information actions on the systems of high-quality products as well as an increase of supervision over the market by the state administration bodies. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
68--79
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Akcay Y.D., Yildirim H.K., Guvenc U., Sozmen E.Y. (2004), The effects of consumption of organic and nonorganic red wine on low-density lipoprotein oxidation and antioxidant capacity in humans, "Nutr. Res.", No. 24.
 • Baryłko-Pikielna N. (1995), Konsument a jakość żywności, "Żywność. Technologia. Jakość", nr 4(5).
 • Baryłko-Pikielna N. (1975), Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa.
 • Caris-Veyrat C, Amiot M.J., Tyssandier V., Grasselly D., Buret M, Mikołajczak M. (2004), Influence of organie versus conventional agricultural practice on the antioxidant microconstituent content of tomatoes and derived purees: consequences on antioxidant plasma status in humans, "J. Agric. Food Chem.", No. 52.
 • Hamrol A. (2008), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 2, Warszawa.
 • Huber M., Rembiałkowska E., Srednicka D., Bugel S., van de Vijver L.P.L. (2011), Organic food and impact on human health: Assessing the status quo and prospects of research, "NJAS - Wagenin-gen Journal of Life Sciences", No. 58.
 • Kafel P. (2012), Wymagania prawne dotyczące informowania o pochodzeniu produktów żywnościowych, (w:) Sikora T., Balon U., (red.), Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Karaszewski R. (2006), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, wyd. 1, Toruń.
 • Kijowski J. (2004), Integracja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w normach międzynarodowych, (w:) Witrowa-Raj chert D., Nowak D. (red.), Metody zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności, SGGW, Warszawa.
 • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Fabisz-Kijowska A. (2001), Zapewnienie gwarantowanej jakości piwa - analiza QACP, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 10.
 • Kowalska M., Wierpachowski W. (2008), System prewencyjno-zapobiegawczy HACCP elementem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, Materiały Konferencyjne nt. Jakość i bezpieczeństwo produktów w zróżnicowanym rozwoju, Politechnika Radomska, Radom.
 • Kummeling I., Thijs C, Huber M, van de Vrjver L.P., Snijders B.E., Penders J., Stelma R, van Ree R., van den Brandt P.A., Dagnelie PC. (2008), Consumption of organic foods and risk of atopic disease during the first 2 years of life in the Netherlands, "Br. J. Nutr.", No. 99.
 • Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych. KOM(2010) 738 wersja ostateczna 2010/0354(COD)
 • Rist L., Mueller A., Barthel C, Snijders B., Jansen M., Simoes-Wüst A.P., Huber M., Kummeling I., von Mandach U., Steinhart H., Thijs C. (2007), Influence of organic diet on the amount of conjugated linoleic acids in breast milk of lactating women in the Netherlands, "Br. J. Nutr.", No. 97.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych.
 • Sadowska H. (1997), System HACCP to bezpieczeństwo żywności, "Zdrowa Żywność Zdrowy Styl Życia", nr 2(36).
 • Sikora T., Strada A. (2005), Safety and Quality Assurance and Management Systems in Food Industry: An Overview, The Food Industry in Europe, Agricultural University of Athens, Ateny.
 • Sikora T. (1995), Żywność gwarantowanej jakości, "Przemysł Spożywczy", nr 6.
 • Smoczyński S. (2004), Jakość żywności - dylematy związane z jej bezpieczeństwem, Materiały Konferencyjne nt. Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Politechnika Radomska, Radom.
 • Stracke B.A., Rüfer C.E., Bub A., Briviba K., Seifert S., Kunz C, Watzl B. (2008), Bioavailability and nutritional effects of carotenoids from organically and conventionally produced carrots in healthy men, "Br. J. Nutr.", No. 20.
 • Szczucki C. (1970), Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć w kontroli produktów mięsnych, "Gospodarka Mięsna", nr 1.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r., o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.