PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 8 | 43--57
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości grupy kapitałowej w zakresie wyceny

Autorzy
Warianty tytułu
Valuation in the Accounting Policy of a Group of Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostka gospodarcza prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do stosowania obowiązujących przepisów prawa bilansowego, które w wielu wypadkach mają charakter alternatywnych. Wybór najkorzystniejszych z punktu widzenia podmiotu rozwiązań jest dokonywany w ramach przyjętej polityki rachunkowości jednostki gospodarczej oraz grupy kapitałowej. Jednym z istotnych obszarów, który wymaga rozstrzygnięcia na etapie opracowywania polityki rachunkowości, jest wycena. Dokonanie wyboru metod i zasad wyceny poszczególnych składników majątkowych oraz zobowiązań ma wpływ na prezentowany w sprawozdaniu finansowym obraz jednostki bądź grupy kapitałowej. Celem artykułu jest próba zasygnalizowania problemu opracowywania polityki rachunkowości grupy kapitałowej jako złożonego podmiotu gospodarczego oraz wskazanie możliwych rozwiązań w polityce rachunkowości grupy kapitałowej w zakresie wyceny. Tak sformułowanemu celowi podporządkowano konstrukcję artykułu, który składa się z czterech części poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu. Pierwsza część dotyczy istoty polityki rachunkowości jednostki gospodarczej oraz polityki rachunkowości grupy kapitałowej. W dalszej kolejności omówiono formy i instrumenty polityki rachunkowości podmiotu gospodarczego. Trzecią część poświęcono wycenie jako istotnemu obszarowi "praw wyboru" polityki rachunkowości. Rozważania ostatniej części dotyczą rozwiązań z zakresu wyceny aktywów netto jednostek funkcjonujących w grupie kapitałowej oraz wyceny wartości firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present solutions regarding overall valuation in the accounting policy of a group of companies. The article is divided into four parts, preceded by an introduction and followed by conclusions. Part one describes the essence of the accounting policy for a single entity and for a group of companies. The essence of accounting policy is choosing the right solution from among the various alternatives offered by the accounting laws. Part two focuses on the forms and instruments of the accounting policy. In the third part of the article the author presents the essence and meaning of valuation. The final part of the paper presents the author's solutions regarding the valuation of net assets and goodwill. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
43--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Brzezin, W., 1995, Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 32, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A., 2006, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Górski, J., 1975, Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Hendriksen, E.A., Breda, M.F. van, 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jarugowa, A., Walińska, E., 1997, Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 • Kamiński, R., 2003, Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań.
 • Karmańska, A., 2004, Zarządcze przesłanki imperatywu wyceny bilansowej, w: Kiziukiewicz, T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.
 • Karmańska, A., 2009, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Mattessich, R., 1987, An Attempt to Apply Lakatos¢ Research Programmes, Stegmüller´s Theory Nets and Bunge´s Family of Research Fields to Accounting Rheory, Sonderdruck aus Logik, Philosophy of Science and Epistemology, Wien.
 • Micherda, B., 2001, Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • MSSF, 2007, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, t. 1, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Londyn- -Warszawa.
 • Remlein, M., 2006, Uwarunkowania polityki rachunkowości grup kapitałowych, w: Gabrusewicz, W. (red.), Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 82, Poznań.
 • Remlein, M., 2007, W poszukiwaniu ładu terminologicznego. Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości, w: Gabrusewicz, W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, t.1: Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U. nr 169, poz. 1327.
 • Sawicki, K., 2009, Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekspert, Wrocław.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
 • Walińska, E. (red.), 2002, Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, Centrum Controlingu i Analiz Ekonomicznych, Łódź.
 • Weber, J., Kufel, M., 1993, Wprowadzenie do rachunkowości spółek, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała.
 • Zadroga, S., 2005, Wycena w rachunkowości, w: Gmytrasiewicz, M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.