PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 71 | 113--126
Tytuł artykułu

Problem antynomii celów ekonomicznych rolnika i środowiskowych w krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Antinomy of Farmers' Economical Targets to Environmental Targets in The European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ocena zjawiska antynomii celów ekonomicznych rolnika i środowiskowych w krajach UE. W pracy wykorzystano informacje gromadzone według jednolitych zasad z reprezentacyjnej próby towarowych gospodarstw rolniczych funkcjonujących na obszarze UE, zbierane w systemie rachunkowości gospodarstw rolniczych FADN (ang. Farm Accountancy Data Network). Oceniano wpływ wielkości ekonomicznej na wyniki ekonomiczne i towarzyszące temu efekty zewnętrzne środowiskowe. Rozpatrzono dwa czynniki modyfikujące, tj. typ rolniczy gospodarstwa i specyfikę wynikającą z podejścia poszczególnych krajów do rolnictwa. (fragment tekstu)
EN
The research is based on the data collected In European accountancy system FADN in years 1989-2009. This paper evaluates the problem of antinomy farmers' economical targets to environmental targets in the EU countries. We studied all or selected countries or selected type of farm and economic size classes of farms depending on analyzed sub problems. The type of farming and the economic size of farm had primary influence on the delivering economic and environmental targets. Country's specific had also great influence. The main focus is put on delivering economic targets and tools supporting achieving environmental targets are insufficient. Keeping land's productivity in the LFA, areas may be recognized as a success. This with low production profitability might lead to give up agricultural use and to degradation of valuable environmental areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Błąd M. 2010. Kulturowe funkcje wsi i rolnictwa. w: Wilkin J. (red.) Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa, IRWiR PAN, 165-180.
 • Bołtromiuk A. 2012. Natura 2000 - możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną. Probl. Ekoroz. - Probl. Sustain. Develop. 7 (1), 117-128
 • Bołtromiuk A. 2010. Środowiskowe efekty wspierania rozwoju obszarów wiejskich z funduszy unijnych. Postęp Nauk Rol., 2, 71-92.
 • Borys T. 2011. Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju - Problems Of Sustainable Development, 6 (2), 75-81.
 • Cardoso S.P., James H.S. Jr. 2011. Ethical Frameworks and Farmer Participation in Controversial Farming Practices. J. Agric. Environ. Ethics: 1-28. DOI 10.1007/s10806-011-9306-6
 • Czyżewski A., Stępień S. 2010. Wokół problemu "błędu założenia" we Wspólnej Polityce Rolnej UE. Zesz. Nauk. SGGW PRŚ, t. 10 (XXV), z. 4, 12-24.
 • Dramstad W.E., Fjellstad W.J. 2013. Twenty-five years into ''our common future'': are we heading in the right direction? Landscape Ecol., 28(6), 1039-1045.
 • Fałkowski J. 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa jako przedmiot analizy ekonomicznej, w: Wilkin J. (red.), 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa, IRWiR PAN, 53-71.
 • Farm Accountancy Data Network 2012. Tryb dostępu: http://www.ec.europa.eu/agriculture/rica. Data odczytu: luty 2012.
 • Kania J. 2011. Doradztwo rolnicze wobec wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2, 5-23.
 • Krasowicz S. 2009. W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone, w: Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, A. Harasim [red.], IUNG PIB, Puławy, 21-38.
 • Läpple D. 2010. Adoption and Abandonment of Organic Farming: An Empirical Investigation of the Irish Drystock Sector. J.Agric. Econom., 61 (3), 697-714.
 • Niewęgłowska G. 2011. Ekonomiczne aspekty wdrożenia zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance) w gospodarstwach położonych w obrębie Sieci "Natura 2000". Rocz. Nauk. SERiA, 13, 4, 133-138.
 • O'Donoghue E., MacDonald J., Vasavada U., Sullivan P. 2011. Changing farming practices accompany major shifts in farm structure. Economic Research Service/USD A, Amber Waves, 9 (4), 30-37.
 • Papuziński P. 2011. Realizacja zrównoważonego rozwoju. Probl. Ekorozw. - Probl. Sustain. Develop., 6 (1), 107-116.
 • Piątek Z. 2011. Czy społeczeństwo "opętane ekologią" stanowi zagrożenie ludzkiej wolności i demokracji? Probl. Ekoroz.- Probl. Sustaina. Develop., 6 (1), 83-94.
 • Quille´rou E., Fraser R., Fraser I. 2011. Farmer Compensation and its Consequences for Environmental Benefit Provision in the Higher Level Stewardship Scheme. J. Agric. Econ., 62 (2), 330-339.
 • Runowski H. 2009. Badania mikroekonomiczne w sferze agrobiznesu w Polsce. Roczn. Nauk Roln. Seria G - Ekonomika rolnictwa, t. 96, z. 2, 22-31.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 1999 a. Ekonomia 1. Warszawa, WN PWN, 1-845.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 1999 b. Ekonomia 2. Warszawa, WN PWN, 1-547.
 • Sobczyński T. 2012 a. Wyniki gospodarstw z terenów ONW na tle pozostałych - czy grozi nam zaniechanie produkcji w trudnych warunkach? J. Agribus. Rural Dev., 24 (2), 243-251.
 • Sobczyński T. 2012 b. Wybrane zagadnienia środowiskowe rozwoju produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rolniczych UE. Rocz. Nauk. SERiA, 14 (5), 176-182.
 • Sobczyński T. 2011 a. Intensyfikacja i koncentracja produkcji a równowaga ekonomiczno-środowiskowa gospodarstw mlecznych i z chowem zwierząt ziarnożernych w UE. Rocz. Nauk. SERiA, 13 (4), 154-159.
 • Sobczyński T. 2011 b. Wybrane efekty udziału funduszy obcych w finansowaniu gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2008. Rocz. Nauk Rol. Seria G - Ekonomika rolnictwa, t. 98, z. 3, 213-229.
 • Sobczyński T. 2011 c. Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolniczych UE na podstawie inwestycji netto w latach 1998-2008. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis - Oeconomica, 65, 145-156.
 • Sobczyński T. 2009 a. Zmiany intensywności produkcji w gospodarstwach z chowem zwierząt ziarnożernych UE w latach 1989-2007. w: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE. Warszawa, IBMER, 119-124.
 • Sobczyński T. 2009 b. Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego, 24, 9, 159-168.
 • Sobczyński T. 2009c. Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006. J. Agribus. Rural Dev. 2009, 3 (13), 205-216.
 • Sobczyński T. 2008. Zmiany udziału dopłat w dochodach gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005, w: Polityka Unii Europejskiej. D. Kopycińska (red.), 2008. Polityka Unii Europejskiej. Katedra Mikroekon. Uniw. Szcz., Szczecin, 36-50.
 • Wilkin J. 2010 a. Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, w: Wilkin J. (red.), 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa, IRWiR PAN, 17-40.
 • Wilkin J. 2010 b. Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych. w: Wilkin J. (red.), 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa, IRWiR PAN, 41-51.
 • Zegar J.S. 2010. Premises of the new agricultural economics. Zagad. Ekon. Rol., dodatek do z. 1, 3-25.
 • Zegar J.S. 2008. Konkurencyjność rolnictwa w dobie globalizacji. Rocz. Nauk. SERiA, 10,1, 503-514.
 • Ziętara W. 2009. Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania zmian w polskim rolnictwie do roku 2020 w: Kierunki zmian produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Puławy, Stud. Rap. IUNG-PIB, (14), 273-293.
 • Ziętara W. 2000. Tradycyjne i współczesne podejście do równowagi w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych. Puławy, Pam. Puł., IUNG z. 120 (II), 553-563.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.