PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 283 Local Economy in Theory and Practice : Local Development Governance Aspects | 17--23
Tytuł artykułu

Local Development in Times of Crisis

Warianty tytułu
Rozwój lokalny w czasach kryzysu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Efektem wielokierunkowych zmian zachodzących we współczesnej gospodarce jest niestabilność i wysoka zależność od decyzji podejmowanych przez różne podmioty w różnej skali przestrzennej. Złożoność procesów rozwoju kładzie nowy cień na procesy dokonujące się w najmniejszej skali przestrzennej, która staje się głównym odbiorcą zachodzących zmian i musi się do nich w odpowiedni sposób przygotowań. Konieczne staje nie tylko zidentyfikowanie nowych uwarunkowań rozwoju lokalnego w gospodarce globalnej, też lecz także określenie źródeł kształtujących jego sytuację. Oprócz tak oczywistych, jak globalizacja czy sytuacja gospodarcza - kryzys, należy też wskazać na unikatowe potencjały w nim występujące, często o charakterze niematerialnym. Celem artykułu jest wskazanie nowych tendencji rozwoju lokalnego mających zastosowanie w warunkach permanentnego kryzysu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The effect of multidirectional changes in today's economy is the uncertainty and the high dependence of the decisions made by the various actors at different spatial scales. The complexity of the development process casts a new shadow on the processes taking place in the smallest spatial scale, which is the main recipient of changes occurring on the global scale. It is necessary not only to identify new local development conditions in the global economy, but also the factors that shape the situation. Apart from the obvious such as globalization and the economic crisis, one must also specify the unique potential of spatial units, which is very often intangible. The purpose of this article is to identify new trends in the local development and new conditions that can be apply in permanent economic crisis.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bauman Z., Glokalizacja, czyli komu globalizacja a komu lokalizacja, Studia Socjologiczne 1997, nr 3, pp. 53-69, quoted in: M. Sakowicz, Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2011.
 • Cleveland H., The Future Executive: A Guide for Tomorrow's Manager, Harper & Row, New York 1972.
 • European Governance a White Paper, Commission of the European Communities, Brussels 2001, Kuciński K. (ed.), Glokalizacja, Difin, Warszawa 2011.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Korenik S., Region wobec nowych wyzwań, duplicated typescript.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miasta, PWN, Warszawa 1999.
 • Mikułowski W., Nauka administracji, zarządzanie publiczne i paradygmat rządzenia publicznego, [in:] B. Kożuch, T. Markowski (eds.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 • Nowakowska A., Polityka rozwoju gminy w okresie transformacji systemowej, [in:] A. Jewtuchowicz (eds.), Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, ARSGRAS, Łódź 2000.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2009.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995.
 • Rózga Luter R., Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu Środkowego Meksyku, Studia Regionalne i Lokalne 2004, nr 1(5)
 • Waldziński D., Skazani na lokalność? Społeczności lokalne wobec ekonomicznych konsekwencji współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Problemy Zarządzania 2006 nr 3(13).
 • White Paper on European Governance, 2001, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/ com2001_0428en01.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.