PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 | 39--53
Tytuł artykułu

Dostosowanie systemu ocen pracowniczych do specyfiki pracy i wymagań w urzędach gminnych

Warianty tytułu
Adapting the Employee Performance Appraisal System to the Specifics and Requirements of Work in Local Government Offices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena dostosowania systemu ocen pracowniczych w administracji samorządowej do potrzeb, wymagań i specyfiki pracy urzędów gminnych, czyli jakości narzędzia kadrowego, jakim jest system ocen. Szczególną uwagę zwrócono na zakres opisu kryteriów oceny oraz procedury oceniania. Ustawa z 2008 r. o pracownikach samorządowych przekazała prezydentom, burmistrzom i wójtom uprawnienia do samodzielnego tworzenia i wykorzystania systemu ocen pracowniczych, zgodnie z potrzebami urzędów. Różne badania, w tym Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), pokazały jednak, że urzędy nie skorzystały z tego. W dalszym ciągu stosuje się zasady i procedury określone w rozporządzeniu Rady Ministrów (RM) z 2007 r., które formalnie przestały obowiązywać od 2008 r. Oznacza to, że niezależnie od wielkości i rodzaju urzędu (miejski, wiejski), a więc jego specyfiki, systemy ocen są identyczne, podobny jest też zakres ich zastosowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to evaluate the extent to which the employee appraisal system applied in local government administration meets the needs, requirements, and job specifics of gmina [municipality] offices - the quality of a personnel tool such as the performance appraisal system. Special attention has been applied to the scope of employee appraisal criteria as well as appraisal procedures. The Act of 2008 on Territorial Local Government Workers provided mayors and village managers with powers to create and utilize employee performance appraisal systems in line with the needs of their offices. Research, including that conducted by the Institute of Labor and Social Studies, demonstrates that these offices have not taken advantage of this. They continue to apply principles and procedures as defined in the Directive of the Council of Ministers of 2007 that ceased being binding as of 2008. The result is that regardless of size and type of office (town or rural), hence its specifics, the appraisal system is identical as is the case of its range of application. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bohdziewicz P., Urbaniak B. (2013), Wdrażanie zmian w administracji: deficyty uczestnictwa pracowniczego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 • Chomątowska B., Janiak-Rejno I. (2009), Projektowanie systemu okresowych ocen pracowniczych - rola, wskazówki i zagrożenia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 • Czajka Z. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa, IPiSS.
 • Król H., Ludwiczyński A., red. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN.
 • Moczydłowska J.M. (2011), Ocenianie rozwojowe pracowników administracji samorządowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 • Seredocha I. (2010), Ocena zmian w systemie motywacyjnym pracowników samorządowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 • Sidor-Rządkowska M. (2003), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Strużyna J. (2009), Kierunki doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych, w Frąckiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wyd. AE w Katowicach.
 • Szaban J.M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji, Warszawa, Difin.
 • Zieliński W. (2011), Efektywność ZZL w sektorze publicznym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.