PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 283 Local Economy in Theory and Practice : Local Development Governance Aspects | 32--43
Tytuł artykułu

Does the Source Matter? Generation of Investment Expenditure by Different Types of Local Government Revenue

Autorzy
Warianty tytułu
Czy rodzaj źródła jest istotny? Generowanie wydatków inwestycyjnych przez różne typy dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of the article was to investigate the impact of the three fundamental statutory categories of budget revenue, i.e. own revenue, general subsidies and specific grants on the size of investment made by local government units in Poland. The subject scope included the local government subsector in its entirety, as well as divided into four groups: communes (gmina), cities with powiat rights, districts (powiat) and voivodeships (województwo). The time period was 1999-2011; the spatial scope covered the territory of the whole country. The research proved that, with one exception, there was a relationship between the increase in specific grants and capital expenditure and between the increase of own revenue and capital expenditure.(original abstract)
Celem artykułu było zbadanie wpływu trzech obligatoryjnych grup dochodów samorządu terytorialnego w Polsce, tj. dochodów własnych, subwencji i dotacji celowych na wielkość wydatków inwestycyjnych jednostek samorządowych. Zakres podmiotowy badania obejmuje podsektor samorządowy w całości, a także cztery grupy, na które został podzielony zgodnie z klasyfikacją statystyczną, tzn.: gminy (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), miasta na prawach powiatu, powiaty (tzw. ziemskie) i województwa samorządowe. Zakres czasowy obejmuje lata 1999-2011, a zakres przestrzenny obszar całego kraju. Badania dowiodły, że istnieje związek między przyrostem dotacji celowych i wydatków inwestycyjnych oraz, analogicznie, między dochodami własnymi a wydatkami inwestycyjnymi. Dochody, które w największym stopniu przełożyły się na inwestycje, to uogólniając, dotacje celowe.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Act of 13 November 2003 on the revenues of local government units, consolidated text, Journal of Laws 2010, no. 80, item 526.
 • Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 • Agénor P.R., Infrastructure investment and maintenance expenditure: optimal allocation rules in a growing economy, Journal of Public Economic Theory 2009, vol. 11, issue 2.
 • Ayogu M.D., Before prebendalism: A positive analysis of core infrastructure investment in a developing fiscal federalism, African Development Review 1999, vol. 11, issue 2.
 • Bartie J.R., Kriz K.A., Morozov B., Local government revenue structure: trends and challenges, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 2011, vol. 23, issue 2.
 • Bojorquez F., Champagne E., Vaillancourt F., Federal grants to municipalities in Canada: nature, importance and impact on municipal investments, from 1990 to 2005, Canadian Public Administration 2009, vol. 52, issue 3.
 • Carroll D.A., Johnson T., Examining small town revenues: To what extent are they diversified?, Public Administration Review 2010, vol. 70, issue 2.
 • Dafflon B., Beer-Tóth K., Managing local public debt in transition countries: an issue of self-control, Financial Accountability & Management 2009, vol. 25, issue 3.
 • European Charter of Local Self-Government, http://conventions.coe.int/ Treaty/en/Treaties/Html/122. htm.
 • Filipiak B., Investment expenditure of Polish local government units as an element of promoting their development, Public Administration 2008, vol. 3, issue 19.
 • Guziejewska B., Kontrowersje w ocenie niezależności finansowej samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2005, nr 7-8.
 • Kornberger-Sokołowska E., Kierunki reformy systemu finansów samorządu terytorialnego w Polsce, [in:] L. Patrzałek (ed.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, WSB, Poznań- -Wrocław 2004.
 • Park J.H., What determines the specificity of subsidies?, International Studies Quarterly 2012, vol. 56, issue 2.
 • Sekuła A., System of specific grants for local government units in Poland, [in:] M. Bucek, R. Capello, O. Hudec, P. Nijkamp (eds.), 3rd Central European Conference in Regional Science, Technical University of Kosice, Kosice 2009, http://www.cers.tuke.sk/cers2009/PDF/02_54_Sekula.pdf.
 • Sekuła A., Kształtowanie się dochodów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2008, [in:] R. Brol (ed.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 109, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010a.
 • Sekuła A., Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu, [in:] G. Rosa (ed.), Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe nr 593, US, Szczecin 2010b.
 • Sekuła A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych, [in:] T. Juja (ed.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Zeszyty Naukowe nr 141, UE w Poznaniu, Poznań 2010c.
 • The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997, Journal of Laws, no. 78, item 483, http:// www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.