PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 78 Polityka stabilizacji, rozwoju i ładu gospodarczego | 119--135
Tytuł artykułu

Kształtowanie ładu gospodarczego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do najważniejszych decyzji społeczeństwa gospodarczego o charakterze strategicznym, które przesądzają o tym, czy państwo jest w stanie sprostać problemom rozwojowym, należy niewątpliwie wybór ustroju społeczno-gospodarczego i politycznego. Zdefiniowanie zasad ustrojowych, określających ład społeczno-gospodarczy i polityczny, należny do zadań polityki ładu gospodarczego, społecznego i politycznego. Polityka ładu nabiera szczególnego znaczenia w momentach przełomowych, kiedy załamuje się stary porządek i społeczeństwo musi oprzeć swoje funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia na nowych zasadach. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Anioł W., Polityka socjalna Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2003, s. 144-145.
 • Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Znak, Warszawa 1995.
 • Butler E., Hayek. His contribution to the political and economic thought of our time, Temple Smith, London 1983.
 • Centesimus annus, 22-23, :w Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków, 2005.
 • Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 236,569-570.
 • Czech A., Zagóra-Jonszta U., Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej, PTE, Warszawa 2002.
 • Godłów-Legiędź, Doktryna społeczno-ekonomiczna Fridricha von Hayeka, WN PWN, Warszawa 1992.
 • Grossser D., Społeczna gospodarka rynkowa - bezpieczeństwo socjalne. Doświadczenia Republiki Federalnej Niemiec - perspektywy zjednoczonych Niemiec, KONTRAST, Wyd. Fundacji AKT, Warszawa 1993.
 • Góra S., Forma ładu gospodarczego a rozwój społeczno-gospodarczy, w: Instytucjonalno-instrumentalne aspekty polityki rozwoju, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego" nr 58, SGH, Warszawa 1998, s. 9.
 • Homilia w czasie mszy św. Odprawionej dla świata pracy. Gdańska, 12 czerwca 1987, "Gazeta Wyborcza", 4,04,2005.
 • Kapeluszników R., Filosofija rynka F. Hayeka, "Mirowaja Ekonomika i Mieżdunarodnuje Otnoszenija" 1989, nr 12.
 • Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 • Koslowski R., Market Institutions, East Europe Reform, and Economic Theory, "Journal of Economic Issues" 1992, t. 26.
 • König R., Czy kryteria z Maastricht powinny zostać zmodyfikowane?, "Bank i Kredyt" 2001, nr 11-12.
 • Landes D.S., Bogactwo I nędza narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2000, s. 250-251.
 • Lewandowski J., Ordoliberałowie i niemiecki cud gospodarczy, "Przegląd Polityczny", czerwiec 1991.
 • Lutkowski K., Polska polityka monetarna dotychczas i w przyszłości, "Ekonomista" 2003, nr 4.
 • Matkowski Z., Sytuacja gospodarcza krajów postsocjalistycznych - ekonomiczne i społeczne efekty transformacji, "Ekonomista" 2003, nr 6.
 • Niech "Solidarność" wróci do korzeni. Przemówienie Jana Pawła II do związkowców z "Solidarności" podczas audiencji 11 listopada 2003 r., "Gazeta Wyborcza". 13,11,2003.
 • North D.C., Pojmowanie zmian ekonomicznych I wzrostu gospodarczego, w: Globalizacja, marginalizacja, rozwój, red. G.W. Kołodko, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • North D.C., North, Structure and Change in Economic History, Norton, New York, 1981.
 • North D.C., Thomas R.P., The Rise of the Western World. A new Economic History, Cambridge University Press, Cambridge 1973.
 • Pejovich S., Economic Analysis of Institutions and System, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995.
 • Polityka Konkurencji w Europie a obywatel, Wspólnoty Europejskie , 2002.
 • Poznański K.Z., Obłęd reform. Wyprzedaż Polski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2001.
 • Poznański K.Z., Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Lublin 2000.
 • Przybyciński T., Konkurencja a dostosowanie polskich przedsiębiorstw do standardów europejskich, w: Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, red. K. Kuciński, "Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej", tom LXXXIV, SGH, Warszawa 2003.
 • Przybyciński T., Konkurencja i ład rynkowy - przyczynek do teorii I polityki konkurencji, SGH, Warszawa 2005.
 • Przybyciński T., Konsekwencje integracji z Unia Europejską dla polskich przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo wobec globalizacji i integracji, red. W Szymańska, SGH, Warszawa 2002.
 • Pszczółkowski T.G., Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN, PWN, Warszawa-Kraków 1990.
 • Raczyński M., Monopol a nierówności, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 1-21.
 • Sasin R., Społeczna gospodarka rynkowa, "Gazeta SGH" 2006, nr 26/27.
 • Skarżyński R., Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu, ISP PAN, Warszawa 1994.
 • Stern N., Stiglitz J.E., A Framework for a Development Strategy in a Market Economy: Objectives, Scope, Institutions and Instruments, "EBRD" Working Paper, no 20, European Bank for Reconstruction and Developments, London 1997.
 • Społeczna gospodarka rynkowa. Idee I możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2003.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004, s. 164-175.
 • Sulmicka M., Priorytet polityki gospodarczej Unii Europejskiej w świetle Strategii lizbońskiej, w: Problemy ekonomii I polityki rozwoju, red. J. Stacewicz, Warszawa 2005.
 • Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 • Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 2001, s. 172-173.
 • Ziemiecki J., Żukrowska K., Konkurencja a transformacja w Polsce. Wybrane aspekty polityki gospodarczej, SGH, Warszawa 2004.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.