PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 45--61
Tytuł artykułu

The Role of Local Action Groups in the Formation of Human, Social and Economic Capital of Rural Areas

Warianty tytułu
Rola lokalnych grup działania w tworzeniu ludzkiego, społecznego i ekonomicznego kapitału na obszarach wiejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zgodnie z założeniami podejścia LEADER, wdrażanego w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, podstawowym celem powstających w jego ramach lokalnych grup działania (dalej LGD) jest realizacja działań służących generowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału ludzkiego i społecznego lokalnych społeczności oraz aktywizacja ich członków. LGD są także podmiotami, dzięki którym na obszary partnerstw dystrybuowane są środki finansowe, zasoby pozyskiwane z programów Unii Europejskiej, przeznaczane na rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców tych terenów. Artykuł analizuje różne typy kapitałów (ludzki, społeczny, ekonomiczny), akumulowanych w ramach badanych partnerstw terytorialnych oraz ich rolę we wzmacnianiu istniejących i generowaniu nowych zasobów tychże kapitałów w lokalnych społecznościach. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of Local Action Groups (LAGs), in accordance with the principles of LEADER, as implemented in EU Member States, and who were formed under this approach is to conduct such activities which contribute to the generation and reinforcement of human and social capital in local communities as well as to activate local community members. Importantly LAGs are entities through which the financial resources provided by EU programmes, are distributed to partnership areas for the purposes of development and the improvement of living conditions of their inhabitants. The present article studies various types of capital (human, social, economic) which is accumulated within analysed territorial partnerships as well as their potential to reinforce the existing supplies of these types of capital and generate new capital supplies in local communities.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Burt R.S., 1992: Structural Holes. The Social Structure and Competition. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London.
 • Bourdieu P., 1985: The Forms of Capital. In: J. G. Richardson (ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood, New York.
 • Coleman J., 1988: Social Capital in the Creation of Human Capital. "American Journal of Sociology" 94, 95-121 (http://onemvweb.com/sources/sources/social_capital.pdf; http://www.jstor.org - accessed on 20.04.2013).
 • Coleman J., 2006: Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej. W: A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.) Współczesne teorie socjologiczne. Scholar, Warszawa.
 • Czapiński J., 2008: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks. Zarządzanie Publiczne 2, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Działek J., 2011: Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce. Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • ENRD, 2013. Leader - zestaw narządzi (http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/pl/the-leader-approach_pl.cfm - accessed on 20.04.2013).
 • Frykowski M., 2005: Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Fukuyama R, 1997: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Growiec K., 2011: Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. Wydawnictwo SWPS "Academica", Warszawa.
 • Juroszek L., 2009: Program LEADER w Polsce: zamierzenia i rezultaty. W: K. Wasielewski (red.) Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu Leader w Polsce w latach 2004-2009. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Kaźmierczak T. (red.), 2008: W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich. Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Klimowicz M., Bokajło W. (red.), 2010: Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Knieć W., 2010: Partnerstwa lokalne w Polsce - kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków - Toruń.
 • Kwatera K., 2012: Realizacja podejścia LEADER w Polsce. W: Materiały z Forum Debaty Publicznej: "Rozwój kierowany przez lokalne społeczności" (http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/potencjal-obszarow-wiejskich-szansa-rozwoju-/materialy/).
 • Lewenstein B., Theiss M., 2008: Dylematy obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych w Polsce. W: Kurczewska J. (red.) Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. IFiS PAN, Warszawa.
 • Marchewka K., 2000: Główne nurty w teorii kapitału. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" LXII, 3.
 • PSDB, 2012. Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007-2013. Raport opracowany na zlecenie MRiRW (maszynopis niepublikowany), Warszawa.
 • Putnam R, 2008: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Rokicka E., 2012: Kapitał ludzki - sens teoretyczny. W: P. Starosta (red.) Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Rymsza A., 2007: Klasyczne koncepcje kapitału społecznego. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.) Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Starosta P. (red.), 2012: Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Szczepański M.S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red.), 2008: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Trutkowski C., Mandes S., 2005: Kapitał społeczny w małych miastach. Scholar, Warszawa.
 • Wasielewski K. (red.), 2009: Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu Leader w Polsce w latach 2004-2009. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Wygnański J., Herbst J., 2010: Działania na rzecz zwiększenia kapitału społecznego - w ramach aktualizacji strategii rozwoju kraju 2007-2015. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK1010/Documents/3kapital_spoleczny_ekspertyza_JJW_26012011.pdf) - accessed on 20.04.2013.
 • Zajdą K., 2011: Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego. Wydawnictwo UL, Łódź.
 • Zaufanie społeczne, 2012. Raport CBOS BS/33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.