PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 283 Kierunki ewolucji zachowań organizacyjnych | 175--184
Tytuł artykułu

Sukces w karierze zawodowej w opinii Polaków w świetle wyników badań empirycznych

Warianty tytułu
Career Success in Opinion of Poles - Empirical Evidence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka sukcesu w karierze, mimo upływu lat i licznych publikacji poświęconych temu zagadnieniu nie przestaje być ważna i aktualna z naukowego punktu widzenia. Przedstawiciele takich dziedzin i dyscyplin naukowych jak: psychologia, psychologia społeczna, socjologia, nauki o zarządzaniu czy ekonomia analizują czym jest sukces w karierze, jakie są jego składowe i co go warunkuje. W ostatnim czasie szczególnie silnie podkreśla się konieczność odejścia od koncentrowania uwagi badawczej wyłącznie na tym co mierzalne (obiektywne) i skupiania się także na subiektywnym wymiarze osiąganego sukcesu w karierze. W niniejszym artykule podjęto próbę konstrukcji modelu sukcesu w karierze zawodowej, uwzględniającego jego obiektywny i subiektywny wymiar oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych, ukierunkowanych na rozpoznanie, co Polacy utożsamiają z odniesieniem sukcesu w karierze. Artykuł zakończono wymienieniem pewnych, istotnych ograniczeń w przeprowadzaniu badań dotyczących sukcesu w karierze zawodowej i wskazaniem dalszych perspektyw badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Despite years running by and numerous publications dedicated to this problem, career success issue remains important and current from scientific point of view. Representatives of such domains and disciplines as psychology, social psychology, sociology, management or economics are analyzing its components and determinants. Recently exceptionally strong is tendency to emphasize need to deviate from concentrating on measurable (objective) aspects and focusing also on subjective aspects of career success. This paper is an attempt to build a model of career success, considering objective and subjective component and the presentation of results of empirical research aiming to discover what Poles understand under achieving career success term. At the end of the paper certain substantial limitations are enumerated pertaining to performing the research regarding career success and further research perspectives are indicated. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Arthur M. B., Khapova S. N., Wilderom C. P. M., Career success in a boundaryless career world, "Journal of Organizational Behavior". 2005, 26 (2)
 • Aryee S., Chay Y. W., Tan H. H., An examination of the antecedents of subjective career success among a managerial sample in Singapore, "Human Relations", 1994, 47
 • Dany F., Free actors and organizations: critical remarks about the new career literature, based of French insights, "International Journal of Human Resource Management". 2003, 14(5)
 • Dries N., Pepermans R., Carlier O., Career success: Constructing a multidimensional model, "Journal of Vocational Behavior", 2008, 73, no. 2
 • Dries, N., Pepermans. R., De Kerpel E., Exploring four generations' beliefs about career: Is 'satisfied' the new 'successful'?, "Journal of Management Psychology", 2008, 23(8)
 • Dyke L. S., Murphy S. A., How we define success: a qualitative study of what matters the most for women and men. Sex roles, "A Journal of Research", 2006, 55(5)
 • Evetts J., Dimension of career: avoiding reification in the analysis of change, "Sociology", 1992, 26(1)
 • Gattiker U. E., Larwood L., Subjective career success: A study of managers and support personnel, "Journal of Business Psychology", 1986, 1
 • Greenhaus J. H., Callanan G. A., (Eds.): Encyclopedia of Career Development, Vol. 1., Sage Publications, USA 2006
 • Greenhaus J. H., Parasuraman S., Wormley W. M., Effects of race on orgnizational experiences, job performance evaluations, and career outcomes, "Academy of Management Journal", 1990, 33, 1
 • Hall D. T., Chandler D. E., Psychological success: When the career is a calling, "Journal of Organizational Behavior", 2005, 26(2)
 • Hennequin E., What career success means to blue-collar workers, "Career Development International", 2007, 12(6)
 • Judge T. A., Cable D. M., Boudreau J. W., Bretz R. D., An empirical investigation of the predictors of executive career success, "Personnel Psychology", 1995, 48
 • Lee M. D., Lirio P., Karakas F., MacDermid S. M., Buck M. L., Kossek E. E., Exploring career and personal outcomes and the meaning of career success among part-time professionals in organizations [w:] Research companion to work house and work addiction, Burke R. J., (Eds.), Edward Elgar, Cheltenham, UK 2006
 • Nabi G. R., The relationship between HRM, social support, and subjective career success among men and women, "International Journal of Manpower", 2001, 22(5)
 • Parker B., Chusmir L. H., Motivation needs and their relationship to life success, "Human Relations", 1991, 44
 • Savickas M. L., Renovating the psychology of careers for the 21st century [w:] The future of career, Collin A., Young R., (Eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 2000
 • Savickas M. L., The theory and practice of career construction, [w:] Career Development and counseling: putting theory and research to work, Brown S. S., Lent R. W., (Eds.), Hobo-ken, NJ: John Wiley & Sons, 2005
 • Stead G.B., Culture and career psychology: A social constructionist perspective, "Journal of Vocational Behavior", 2004, 64(3)
 • Strużyna J., Madej E., Przyszłość zarządzania karierą, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", IPiSS, 2005, 2(41)
 • Sturges J., What it means to succeed: personal conceptions of career success held by male and female managers at different ages, "British Journal of Management", 1999, 10(3)
 • Young R.A., Collin A., Introduction: Constructivism and social constructionism in the career field, "Journal of Vocational Behavior", 2004, 64(3)
 • Young R.A., Valach L., Collin A., A contextualist approach to career analysis and counseling [w:] Career choice and development. Brown D., Brooks L., (Eds.), 3rd ed., CA: Jossey-Bass, San Francisco, 1996
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.