PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 148 Pracoholizm w kategoriach ekonomii | 9--28
Tytuł artykułu

Pracoholizm w ujęciu ekonomii behawioralnej i tradycyjnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Workaholism in Behavioural and Traditional Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pracoholizmem zajmują się głównie psycholodzy. W związku z tym jego skutki są rozpatrywane przede wszystkim w odniesieniu do osoby dotkniętej uzależnieniem od pracy oraz jej bliskich (rodziny, znajomych). Ekonomiści wydają się stronić od tego rzekomo niepoważnego zagadnienia, niemającego - zdaniem niektórych spośród nich - wpływu na funkcjonowanie podmiotów rynkowych. (fragment tekstu)
EN
The paper presents arguments in favour not only of the possibility but also necessity of the exploration of workaholism by economists. On the one hand, effective human capital management proves that workaholism has common grounds with such fields of interest of psychological economics (the faculty of behavioural economics) as: irrational behaviour, well-being and wealth, economic socialization, social responsibility of business. On the other hand it proves that workaholism is closely connected to the effective management of human capital (on both the microeconomic and macroeconomic levels) due to its: influence on the quality and value of the capital as well as due to the possibility of reducing this influence, connecting it with new forms of employment and more flexible hours as well as the so-called time compression - and the relations with functions ascribed to time off work. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • D. Ariely: How Honest People Cheat. "Harvard Business Review", February 2008.
 • G.A. Akerlof, R.J. Shiller: Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why it Matters for Global Capitalism. "Princeton University Press", Princeton and Oxford 2009.
 • Ch. Roxburgh: Hidden Flaws in Strategy. "The McKinsey Quarterly" 2003, No. 2.
 • R.R. Nelson, S.G. Winter: An Evolutionary Theory of Economic Change. "Belknap Press of Harvard University Press", Cambridge, MA;
 • R.A. Bettis, M.A. Hitt: The New Competitive Landscape. "Strategic Management Journal" 1995, Vol. 16, No. 1.
 • E.D. Beinhocker: The Origin of Wealth. The Radical Remaking of Economic and What It Means for Business and Society. "Harvard Business School Press", Boston, Massachusetts;
 • J.F. Tomer: What is Behavioral Economics? "Journal of Socio-Economics" 2007, Vol. 36, No. 3.
 • K. Sobiech-Grabka, B. Woźniak-Jęchorek: Historyczne korzenie współczesnej ekonomii alternatywnej. W: Współczesne teorie ekonomiczne. Red. M. Ratajczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012, s. 123.
 • J. Borkowski, M. Dyrda, L. Kanarski, B. Rokicki: Człowiek w organizacji. Podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s. 19.
 • J. Justyński: Historia doktryn polityczno-prawnych. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 457.
 • K. Wojdyło: Osobowość pracoholiczna: Właściwości i mechanizmy regulacyjne. "Nowiny Psychologiczne" 2006, nr 2, s. 25.
 • B.E. Robinson, za: M. Szpitalak: Wielowymiarowy kwestionariusz oceny pracoholizmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 23.
 • J. Friedrichs: Methoden empirischer Sozialforschung. Braunschweig 1990, s. 255.
 • K. Wojdyło: Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań. "Nowiny Psychologiczne" 2003, nr 3, s. 37.
 • A. Lipka, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs: Aktywność twórcza a pracoholizm. Jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników? Difin, Warszawa 2013, rozdz. 3 i 4.
 • S. Czaja: Zakończenie książki: S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko: Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy. Difin, Warszawa 2012, s. 261.
 • J.B. Davis: The Nature of Heterodox Economics. "Post-Autistic Economics Review" 2006, No. 40;
 • M.V. Wrenn: On the Nature of Heterodox Economics: A Survey Study. "History of Economics Review. History of Economic Thought Society" 2006, No. 43.
 • A. Solek: Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna. Zeszyty Naukowe nr 8. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2010, s. 25
 • G. Becker: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 • F. Fukuyama: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997;
 • P. Sztompka: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Znak, Kraków 2007.
 • H.A. Simon: A Behavioral Model of Rational Choice. "Quarterly Journal of Economics" 1955, No. 69, s. 99-188.
 • K.-E. Waerneryd: Psychologia i ekonomia. W: Psychologia ekonomiczna. Red. T. Tyszka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 19-21.
 • D. Kahneman, A. Tversky: Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk. "Econometrica" 1979, No. 47, s. 313-327.
 • R. Thaler: Doing Economics without Homo Economicus. W: Foundations of Research in Economics: How Do Economists Do Economics? Red. S.G. Medema, W.J. Samuels. E. Elgar, Cheltenham 1996, s. 227.
 • T. Zaleśkiewicz: Psychologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 33-34.
 • A. Wojtyna: Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu. "Ekonomista" 2008, nr 1.
 • J. Polowczyk: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012, s. 48.
 • L.Ch. Robbins: An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Macmillan, London 1935, s. 16.
 • A. Lipka: Indywidualne koszty bezrobocia - próba klasyfikacji. "Polityka Społeczna" 1992, nr 3, s. 4-8.
 • D. Throsby: Ekonomika kultury i polityka kulturalna: Co łączy te dziedziny? W: Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki. Red. B. Jong. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011, s. 41.
 • L. Golińska: Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja? Difin, Warszawa 2008, s. 16.
 • D. Black: On Arrows Impossibility Theorem. "Journal of Law and Economics" 1969, Vol. 12, No. 2.
 • R.E. Franken: Psychologia motywacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013, s. 363.
 • S. Poppelreuter: Arbeitssucht. Beltz Psychologie Verlags Union, Weinheim 1997, s. 87-89.
 • J. Czapiński: Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego. W: Psychologia ekonomiczna. Op. cit., s. 194.
 • E. Hornowska, W.J. Paluchowski: Praca - skrywana obsesja. Wyniki badań nad zjawiskiem pracoholizmu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007, s. 32.
 • R. Towse: Ekonomia kultury. Kompedium. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011, s. 36.
 • M. Kalinowski, I. Czuma, M. Kuć, A. Kulik: Praca. Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005, s. 83-84, 105-126;
 • B. Killinger: Pracoholicy. Szkoła przetrwania. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007, s. 111-153;
 • A. Frąszczak: Pracoholizm. W: Współczesne organizacje - wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna. Red. M. Stryjkowska. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 229;
 • L. Golińska: Pracoholik a pracoholik entuzjastyczny - dwa światy? Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 49, 71
 • M. Staedele: Arbeits-sucht und die zwanghafte Persoenlichkeitsstoerung. Eine theoretische und empirische Auseinandersetzung. VDM Verlag Dr. Mueller, Saarbruecken 2008, s. 46
 • M. Wróbel: Afektywne konsekwencje pracoholizmu. Red. B. Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 73-75.
 • M. Szpitalak: Wielowymiarowy kwestionariusz oceny pracoholizmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 14-22
 • K. Makowski: Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie. Red. M. Nowak. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000, s. 11-12.
 • A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, M. Satoła: Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • G.S. Becker: Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. NBER, New York 1975, s. 126.
 • W. Jarecki: Powstanie i ewolucja teorii kapitału ludzkiego. W: W. Jarecki, M. Kunasz, E. Mazur- -Wierzbicka, P. Zwiech: Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Economicus, Szczecin 2011, s. 19.
 • M. Grossman: On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. "Journal of Political Economy" 1972, No. 2, s. 223-255;
 • B. Łyszczarz, A. Hnatyszyn-Dzikowska, Z. Wyszkowska: Wpływ zdrowia na wzrost gospodarczy - perspektywa rynku pracy. W: Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków. Red. R. Żelazny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 307.
 • S. Czaja: Czas w ekonomii. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 220;
 • A. Lipka, A. Winnicka-Wejs: Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitału ludzkiego organizacji. W: Transformacja współczesnej gospdarki jako przedmiot badań ekonomicznych. Red. B. Kos. "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 136, s. 193-208.
 • B. Jung: Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej. W: B. Jung: Ponowoczesność i produkt medialny. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
 • S. Czaja, A. Becla: Problem jakości życia i dobrobytu w teorii ekonomii (w kontekście badań A. Sena). W: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii. Akademia Ekonomiczna, Jelenia Góra 2003, s. 133-143.
 • W. Haley: Human Capital. The Choice between Investments and Income. "The American Economic Review" 1973, Vol. 63, No. 5.
 • J. Ben-Porath: The Production of Human Capital over Time. W: Education Income and Human Capital. Red. L. Hansen. "Studies in Income and Wealth", 1987, No. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.