PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 9 Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego | 75--92
Tytuł artykułu

Działania wybranych instytucji publicznych na rzecz wsparcia przedsiębiorczości w dobie kryzysu gospodarczego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Functioning of Selected Public Institutions for Supporting Entrepreneurship During an Economic Crisis in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najbardziej wyraźnym i dotkliwym efektem współczesnego kryzysu gospodarczego dla polskiego społeczeństwa jest zwiększające się bezrobocie, które pociąga za sobą negatywne skutki nie tylko gospodarcze, lecz również społeczne. Jednym ze sposobów skutecznej walki z recesją gospodarczą i spadkiem zatrudnienia jest pobudzanie i wspieranie przedsiębiorczości. Rozwój przedsiębiorczości wydaje się najlepszym narzędziem do walki z bezrobociem, gdyż nie skupia się na łagodzeniu doraźnych skutków związanych z utratą pracy, lecz koncentruje się na walce z jego przyczyną. Przedsiębiorczość, w dobie kryzysu, powinna działać w trzech obszarach gospodarki: promowanie postawy przedsiębiorczej wśród ludzi młodych, rozwój innowacyjności w przedsiębiorstwach (ucieczka "do przodu") oraz stymulowanie samozatrudnienia. W artykule autorzy koncentrują się na ostatnim z wymienionych działań mających na celu zmniejszenie stopy bezrobocia w Polsce, tj. pobudzaniu przedsiębiorczości przez zachęcanie do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. W analizie przedstawione zostały działania wybranych instytucji publicznych wspierających osoby chcące założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Przedstawiając działalność poszczególnych urzędów, autorzy wskazują możliwości, z których mogą skorzystać potencjalni przedsiębiorcy. Wykazane zostały m.in. rodzaje udzielanego wsparcia, wielkość i ilość środków przekazywanych na rozpoczęcie działalności oraz skuteczność owej pomocy, również w ocenie samych przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
The most distinct and painful effect of the present economic crisis for the Polish society is the increasing unemployment, which causes negative consequences, not only economic, but above all - social. One of the ways to fight of economic recession and the decline in employment is encouraging and supporting entrepreneurship. Development of entrepreneurship seems to be the best way to fight unemployment, because it does not focus on mitigating its effects, but concentrates on defeating its direct cause. Entrepreneurship in times of crisis should concentrate on three areas of the economy: promotion of entrepreneurial attitudes among young people, development of innovation in enterprises (escape "forward") and stimulation of self-employment. In this article, the authors focus on that last way of reducing the rate of unemployment in Poland - stimulation of entrepreneurship, so as to create new businesses. In the analysis, the actions of selected public institutions, which assist individuals wishing to set up and run their own business, are presented. By outlining the activities of various institutions, authors demonstrate the possibilities which potential entrepreneurs can take advantage of. Among other types of support, the article de-scribes the size and quantity of grants for setting up a business, and the effectiveness of this form of assistance, also in the opinion of new entrepreneurs. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Batorska, U. (2005). Rodzaje i struktura bezrobocia w Polsce. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 239-250.
 • Berger, S., Canning, R., Dolan, M., Kurek, S., Pilz, M., Rachwał, T. (2012). Curriculum-making in pre-vocational education in the lower secondary school: A regional comparative analysis within Europe. Journal of Curriculum Studies, 44 (5), 679-701.
 • Dąbrowski, K. (2010). Przedsiębiorczość i edukacja jako strategie profesjonalistów na czas kryzysu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 493-498.
 • Dorocki, S. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 67-86.
 • Dziewulski, J. (2009). Liberalizm i keynesizm wobec kryzysu. Studia Ekonomiczne, 9, 2 (42), 25-50.
 • Kurek, S., Rachwał, T. (2011). Development of entrepreneurship in ageing populations of The European Union. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 19, 397-405.
 • Makieła, Z. (2007). Przedsiębiorczość w Polsce w układzie regionalnym. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 18-23.
 • Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K., Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Osuch, W., Dwojak, A. (2009). Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie mniejszości ...). Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 244-253.
 • Piróg, D. (2012). Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii. W: A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.), Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 125-144.
 • Rachwał, T., (2010). Chapter 9. Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms. W: A. Surdej, K. Wach (eds), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń: A. Marszałek Publishing House, 139-156.
 • Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (2011). Raport MPiPS. Gdańsk: EU-Consult Sp. z o.o.
 • Wach K., 2005, Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, No. 671, s. 117-133.
 • Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 10-17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.