PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 24 | nr 97 | 241--256
Tytuł artykułu

Produktywność pracy przedsiębiorstw prywatnych w Polsce - ujęcie regionalne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Labour Productivity of Private Companies in Poland - Regional Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące regionalnego zróżnicowania produktywności pracy przedsiębiorstw prywatnych w Polsce oraz zmian jakie zaszły w tym zakresie w latach 1999-2011. Wyniki przeprowadzonych analiz, podsumować można następująco. W latach 1999-2011, we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktywności pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu regionalnego zróżnicowania w tym zakresie. W zbiorowości województw obserwowano również równolegle zachodzące procesy konwergencji i dywergencji wewnętrznej, w tym także o charakterze marginalizacji W konsekwencji zachodzących zmian, najniższe lokaty w rankingu pod względem poziomu produktywności pracy, zajęły w 2011 r. takie województwa jak: warmińsko-mazurskie, podkarpackie, łódzkie i lubelskie. Najwyższą lokatę w rankingu zajęło województwo mazowieckie, które już na początku badanego okresu charakteryzowało się 2-krotnie wyższym poziomem produktywności pracy niż pozostałe województwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on the regional differences in the labour productivity of private companies in Poland, and the changes that were occurring in this area in the years 1999-2011. The results of the analysis can be summarized as follows. In the years 1999-2011, the level of labour productivity of researched companies increased in all regions, and the regional differences in this area were reduced. In the population of voivodships, the processes of the internal convergence and divergence, including a nature of marginalization were observed. As a result of the changes, the lowest level in the labour productivity ranking, occupied in 2011, were the voivodships such as: Warmińsko-Mazurskie, Podkarpackie, Łódzkie and Lubelskie. Mazovieckie voivodship took the highest place in this ranking, which at the beginning of this period was characterized by a nearly 2-fold higher level of labour productivity than the rest of the voivodships. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Brémond J., Couet J.F., Salort M.M., Kompendium wiedzy o ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Gableta M., Maksimowicz Z., Produktywność pracy - problemy pomiaru i wykorzystania w przedsiębiorstwie, [w:] S. Wrzosek (red.), Praktyczne aspekty pomiaru efektywności, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2005, Nr 1061.
 • Gliszczyński G., Częściowe i syntetyczne miary efektywności organizacji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie" 2008, z. 44.
 • Gołaś Z., Czynniki kształtujące wydajność pracy w sektorze MSP Unii Europejskiej, "Journal of Agribusuness and Rural Development" 2011, Nr 4(22).
 • Haus B., Czynniki wzrostu produktywności przedsiębiorstwa, [w:] A. Stabryła (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Kondalkar V.G., Organization Effectiveness and Change Management, PHI Learning Private Limited, New Delhi 2009.
 • Kozioł L., Metodyczne aspekty oceny produktywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2007, Nr 727.
 • Lis S. (red.), Vademecum produktywności, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 1999.
 • Matwiejczuk R., Efektywność - próba interpretacji, "Przegląd Organizacji" 2000, Nr 11.
 • Nyk M., Wydajność pracy jako element rozwoju gospodarczego, [w:] T. Dudycz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu" 2007, Nr 1183.
 • Piętowska-Laska R., Procesy wzrostu produktywności pracy w firmie na przykładzie branży budowlanej, [w:] M.S. Kostka, D. Ostrowska (red.), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Piętowska-Laska R., Produktywność pracy w pomiarze efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne" 2005, z. 15, Nr 224.
 • Sink D.S., Tuttle T.C., Planning and measurement in your organization of the future, Industrial Engineering and Management Press, Norcross (Georgia) 1989.
 • Skrzypek E., Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, Materiały konferencyjne: V Konferencja Naukowa "Efektywność źródłem bogactwa narodów" 23-25 stycznia 2012.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.
 • Szewc-Rogalska A., Produktywność czynnika ludzkiego w różnych formach własności przedsiębiorstw, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, Cz. I, z. 6, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005.
 • Tangen S., Demystifying productivity and performance, "International Journal of Productivity and Performance Management" 2005, Vol. 54, Nr 1.
 • Tokarski T., Roszkowska S., Gajewski P., Regionalne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce, "Ekonomista" 2005, Nr 2.
 • Wierzbicka W., Regionalne zróżnicowanie efektywności przedsiębiorstw prywatnych w Polsce (rozprawa doktorska), Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.