PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 283 Local Economy in Theory and Practice : Local Development Governance Aspects | 73--81
Tytuł artykułu

The public Health Care System Reform as a Barrier to Local and Regional Development in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Reforma systemu opieki zdrowotnej jako bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article presents the impact of health care reform on local and regional development in Poland. The first section presents the institutional determinants of local and regional development, which allow to determine the personal scope of the study. The second part focuses on the issue of the sources of costs local authorities incur which are required for the organization of health care, and thus define the scope of the study. The third part of the article shows how to finance health care and hence set the scale of the phenomenon. The final section presents the impact of health care reform on the financial position of the bodies responsible for local and regional development.(original abstract)
W artykule przedstawiono wpływ reformy systemu opieki zdrowotnej na rozwój lokalny i regionalny w Polsce. W pierwszej części artykułu zaprezentowano determinanty instytucjonalne rozwoju lokalnego i regionalnego, co pozwoliło określić zakres podmiotowy opracowania. W drugiej części artykułu skupiono się na zagadnieniu źródeł kosztów, do których ponoszenia samorządy terytorialne są zobligowane w zakresie organizacji opieki zdrowotnej i dzięki temu określono zakres przedmiotowy opracowania. W trzeciej części artykułu, zaprezentowano sposób finansowania opieki zdrowotnej, co pozwoliło określić skalę tego zjawiska. W ostatniej części zaprezentowano wpływ reformy służby zdrowia na sytuację finansową podmiotów odpowiedzialnych za rozwój lokalny i regionalny. W zakończeniu przedstawiono wnioski końcowe, wywodzące się z zasadniczej treści artykułu.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Dercz M., Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Municypium, Warszawa 2005.
 • Gilowska Z., Konsolidacja i decentralizacja finansów publicznych, Raport cząstkowy wykonany w ramach projektu celowego PCZ 10-18.Analiza procesu wdrażania i skutków reformy terytorialnej organizacji kraju, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Lublin 2000.
 • Golinowska S, Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Sowa A., Sowada C., Włodarczyk C., Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Raport CASE, Warszawa 2003.
 • GUS, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2000, GUS, Warszawa 2001.
 • Jańczuk L., Stan finansów publicznych jako determinanta zamożności społeczeństwa w III Rzeczypospolitej, [in:] A.F. Bocian (ed.), Ekonomia-polityka, etyka, tom V, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011,
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz.U. 1998, nr 133, poz. 872.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. 2003, nr 45, poz. 391.
 • Włodarczyk C., Droga do ubezpieczeń społecznych. Wędrówka koncepcji reformatorskich w procesie polityki zdrowotnej, Zdrowie i Zarządzanie 1999, nr 1(2).
 • Włodarczyk C., Sitko J., Zarządzanie zdrowiem w powiecie, Kraków 2000.
 • Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w praktyce, [in:] A. Zalewski (ed.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.