PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 14 | nr 2 | 147--157
Tytuł artykułu

Etyczne aspekty wykonywania działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Ethical Aspects of Canvassing on Behalf of the Open Pension Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obowiązek członkostwa z OFE wynika z ustawy systemowej i jest źródłem więzi, która zasadniczo nie może ulec rozwiązaniu aż do osiągnięcia wieku emerytalnego albo wcześniejszej śmierci członka OFE. Stosunek członkostwa rysuje się zatem jako złożona dwustronna relacja, rodząca dopiero określone prawa i obowiązki stron umowy. Umowa członkostwa jest umową adhezyjną (przystąpienia), zawieraną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Obligatoryjność członkostwa w OFE implikuje masowy charakter zawieranych umów, co z kolei powoduje standaryzację i zasadniczo brak negocjowalności ich treści. Uczestnikom OFE przysługuje prawo do zmiany funduszu. Zgodnie z art. 84 ustawy o OFE, ustawodawca dopuszczając możliwość migracji członków pomiędzy poszczególnymi funduszami, zabezpieczył równocześnie konkurencyjność podmiotów działających na rynku emerytalnym. To z kolei stwarza pewne pole do nadużyć w sferze nakłaniania ubezpieczonych do zmiany funduszu dla zaspokojenia własnych interesów finansowych zarówno powszechnych towarzystw emerytalnych (dalej: PTE), jak i akwizytorów. (fragment tekstu)
EN
Canvassing has become a profession following the pension system reform that established open pension funds collecting contributions from individuals. Because pension insurance performs social functions, it is necessary to ensure that the canvassers demonstrate professionalism as well as the necessary ethical attitudes. This means that the appropriate legal criteria for their selection must exist and that the persons themselves should meet integrity and moral requirements, so that the reliability of services is guaranteed. Canvassing focuses on persuading individuals to join an open pension fund (OPF) or remain its member so it plays a relatively important role. In the first place, the canvassers impart knowledge on how the pension system works, on the importance of being an OPF member, etc. Besides, canvassing accounts for a large part of OPFs' financial management that spent increasingly large amounts to acquire new members as reported by the Polish Financial Supervision Authority. Poaching members of other OPFs, particularly those with long membership, is an effective way for a fund to increase the value of its assets, however multiplying the canvassing costs. The insured themselves are also affected, as the canvassers compete for them ruthlessly, reaching sometimes for ethically dubious methods. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
147--157
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • B. Hadyniak, J. Monkiewicz, Fundusze emerytalne. II filar, Warszawa 1999, s. 121.
 • Hasło: akwizycja, Wielka Encyklopedia, PWN, Warszawa 2001, t. I, s. 307.
 • D. Nowicki, Z.J. Roszewski, Prawne aspekty działalności reklamowej otwartych funduszy emerytalnych, "Prawo Spółek" 2004, nr 3, s. 40 i n.
 • A. Klimkiewicz, Znaczenie świadomości w ubezpieczeniu emerytalnym, w: 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, F. Chybalski, I. Staniec (red.), "Monografie Politechniki Łódzkiej", Łódź 2009.
 • T. Szumlicz, Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2006, z. 1.
 • M. Kawiński, D. Stańko, Problem akwizycji w polskim systemie emerytalnym, "Wiadomości Ubezpieczeniowe. Nauka dla praktyki" 2009, nr 2, s. 109.
 • K. Szymańska, Poradnik agenta ubezpieczeń, wyd. II, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2002, s. 215 i n.
 • O skali i kosztach akwizycji na rynku OFE: T. Miziołek, System akwizycji na rynku otwartych funduszy emerytalnych, w: 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, F. Chybalski, I. Staniec (red.), "Monografie Politechniki Łódzkiej", Łódź 2009, s. 114 i n.
 • Podstawy ubezpieczeń, Tom I - mechanizmy i funkcje, J. Monkiewicz (red.), Poltex, Warszawa 2000, s. 209.
 • M. Denisiuk, Problemy akwizycji na rynku OFE. Ze skarg do Rzecznika Ubezpieczonych, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2010, nr 18 (577), s. 14-15.
 • J. Byrska, Etyczność współczesnego prawa, w: Etyka wobec współczesnych dylematów, K. Kalka, A. Papuziński (red.), Bydgoszcz 2006, s. 284 i n.
 • R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, wyd. 4, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 21-22.
 • J. Lazari-Pawłowska, Etyki zawodowe jako role społeczne, w: Etyka. Pisma wybrane, J. Lazari-Pawłowska (red.), Ossolineum, 1992, s. 84 i n.
 • A. Saragata (red.), Etyka zawodowa, KIW, Warszawa 1971, s. 17.
 • K. Opolski, Rynek OFE - dylematy i uwarunkowania wyboru, w: Raport rynku OFE, Warszawa, wrzesień 2009, s. 58-59.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.