PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 12 | 21--33
Tytuł artykułu

Straże gminne (miejskie) a ochrona porządku publicznego

Autorzy
Warianty tytułu
Municipal (City) Wardens and the Protection of Public Order
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Straże gminne funkcjonują w Polsce na podstawie ustawy z 1997 r. Zasadność tworzenia straży jest pochodną sfer działań samorządu gminnego, które na gminę nakładają obowiązki z zakresu porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Decyzja o stworzeniu straży gminnej leży w kompetencji gminy, która finansuje jej działanie. W sytuacji gdy władze gminy dochodzą do wniosku o dysfunkcyjności straży, w gestii rady gminy pozostaje także jej likwidacja. Autorka podkreśla, że ponad 15 lat istnienia straży gminnych (miejskich) świadczy o tym, iż wpisały się one w lokalny pejzaż, co nie oznacza jednak braku sytuacji konfliktowych, problemów kompetencyjnych, problemów z legitymacją społeczną działań strażników. Z perspektywy samorządowej stanowią one wartościowe rozwiązanie, niemniej należy pamiętać i o zmianach instytucjonalnych, którym podlegają, i o tych planowanych w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
Municipal wardens operate in Poland under the Act of 1997. The justification for creating the warden function is derived from the sphere of municipal self-government activities, which impose public order and civic safety obligations on the municipality. The decision to form the municipal warden service lies within the responsibilities of the municipalities which finance its operation. In a situation where the municipal authorities come to the conclusion that the warden service is dysfunctional, the municipal council is also responsible for liquidating this service. The authoress emphasizes that the over 15 years of existence of municipal (city) wardens indicates that they have become a part of the local landscape, which does not mean, however, there are no situations of conflict, problems in responsibility or problems with social legitimacy of the activities of the wardens. From the self-government point of view, they are a valuable solution, although institutional changes to which they are subject and those planned for the future should be remembered. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • J. Czachorowski, Straż Miejska w średniowiecznym Strzelinie, www.strzelin.pl/Historia-Strazy-Miejskiej-w-Strzelinie.html.
 • A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2012, s. 206.
 • K. Halicki, Geneza i rozwój organizacyjny Policji Państwowej 1920-1939, www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl.
 • A. Pąziak, Policja Państwowa II RP, www.dws-xip.pl/wojna/2rp/ad8.html.
 • Dekret z 9.01.1919 r. o organizacji policji komunalnej (Dz. P.P.P. Nr 5, poz. 98), za: P. Majer (red.), Ustawy polskiej policji (1791-1990), Szczytno 2007, s. 117-118, www.panstwowa.policja.pl.
 • A. Misiuk, Wstęp, w: A. Misiuk (red.), Powstanie policji państwowej w odrodzonej Rzeczypospolitej. 1915-1922, Szczytno 2009, s. 5.
 • B. Sprengel, Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, Włocławek 2004, s. 50.
 • M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, Polityczne i prawne aspekty reaktywacji i rozwoju samorządu terytorialnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w: M. Barański (red.), Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, Toruń 2010, s. 5-18.
 • A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Warszawa 2012.
 • S. Zalewski, A. Osierda, Administracja publiczna jako czynnik bezpieczeństwa państwa, w: Z. Piątek, B. Wiśniewski, A. Osierda (red.), Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, Bielsko-Biała 2007, s. 30-37.
 • M. Kulesza, Państwo - Obywatel - Samorząd, "Samorząd Terytorialny" 2007/9, s. 5-16.
 • B. Kurzępa, E. Kurzępa-Czopek, Ustawa o strażach gminnych z komentarzem. Stan prawny na 10 kwietnia 2011, Toruń 2011, s. 11.
 • A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009, s. 42.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania straży gminnych (miejskich), Szczecin 2011, www.nik.gov.pl/plik/id,2617,vp,3299.pdf, s. 5.
 • A. Szałkowski, B. Józefiak, Straż miejska do likwidacji. To strata pieniędzy?, "Gazeta Wrocławska" z 4.12.2013 r., www.gazetawroclawska.pl.
 • K. Sienkiewicz-Małyjurek, Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, "Samorząd Terytorialny" 2010/7-8, s. 123-139.
 • K. Dojwa, Socjologia grup dyspozycyjnych, "Kwartalnik Bellona" 2009/3, s. 185-186.
 • Z. Zagórski, Społeczeństwo transformacyjne. Klasy i warstwy Polski postkomunistycznej, Wrocław 1997, s. 37.
 • Z. Zagórski, Społeczeństwo Polski współczesnej. Strukturalne konsekwencje reglamentacji, Wrocław 1993, s. 69-70.
 • J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wrocław 2012, s. 165.
 • S. Boslesta, Prawnoadministracyjne zagadnienia porządku publicznego, Warszawa 1997, s. 31.
 • J. Szmit, Pojęcie pracownika samorządowego (uwagi de lege lata), "Samorząd Terytorialny" 2011/3, s. 5-14.
 • NIK o straży miejskiej, www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-strazy-miejskiej.html.
 • K. Dojwa Polskie straże miejskie i gminne w lokalnym systemie bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, w: M. Martinská, A. Sipko (red.), Riadenie Bezpečnosti Zložitých Systémov. Medinárodný Vedecko-Odborný Seminár, 18-22.02.2013, Liptovský Mikuláš 2013, s. 93-100.
 • A. Biernat, Wodzisław: Chcą likwidacji Straży Miejskiej, http://gdansk.naszemiasto.pl.
 • T. Sobczak, Sieradz: Radny chce likwidacji straży miejskie, http://gdansk.naszemiasto.pl.
 • B. Kubica, Likwidacja Straży Miejskiej w Rybniku. Będzie referendum?, http://gdansk.naszemiasto.pl.
 • J. Hramitko, E. Litwiniuk, W siedzibie Straży Miejskiej w Lęborku spożywano alkohol, http://lebork.naszemiasto.pl.
 • P. Halicki, Chcą referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej, http://wiadomosci.onet.pl.
 • M. Meksa, Czy w Łodzi jest potrzebna Straż Miejska?, http://gdansk.naszemiasto.pl.
 • P. Gołębiowski, Przegłosowali likwidację straży miejskiej, http://gdansk.naszemiasto.pl.
 • P. Ichniowski, Stabilne jest tylko uczucie nienawiści. Cześć 1, "Strażnik" 2012/2, s. 12.
 • R. Szałowski, Ochrona i bezpieczeństwo jako zadanie gminy i Policji z punktu widzenia nauki administracji, "Samorząd Terytorialny" 2005/7-8, s. 57-64, 59.
 • B.E. Bronisławska, Budżet, procedura budżetowa i zadania z zakresu obrony narodowej w administracji samorządowej, w: Z. Piątek, B. Wiśniewski, A. Osierda (red.), Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, Bielsko-Biała 2007, s. 131.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.