PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 31 | 290--307
Tytuł artykułu

Wpływ kryzysu finansów publicznych na koncepcję ukierunkowanej terytorialnie polityki spójności regionalnej w kontekście raportu Fabrizio Barca

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Public Finance Crisis Influence on the Place-Based Cohesion Policy in the F. Barca Report Context
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Trudności wyodrębnienia definicji regionu jako poziomu mezoekonomicznego będącego szczeblem pośrednim między analizą makro- i mikroekonomiczną polegają na tym, że definiowanie mezoekonomii jako analizy procesów i branż bezpośrednio wkracza w analizę mikroekonomiczną, bowiem mikroekonomia zajmuje się analizą rynków poszczególnych dóbr i usług zwanych w produkcji branżą. Uszczuplenie mikroekonomii o analizę rynków poszczególnych dóbr i usług nie wchodzi w grę, ponieważ pozbawiłoby tę naukę metodologii. Wobec powyższego autorka niniejszego artykułu proponuje nową definicję regionu w oparciu o terytorialne podejście F. Barca, a mianowicie: region jako podmiot mezoekonomiczny dotyczy analizy procesów branżowych zachodzących na jego terytorium. Oczywiście podejście to ma pewien mankament polegający na tym, że rynki regionalne - mezoekonomiczne - mogą mieć mniejszy zasięg i wartość, aniżeli rynki mikroekonomiczne, na przykład rynek F-16, czy rynek produktów rafinacji ropy naftowej w USA. Wówczas nie można zakładać, że poziom mezoekonomiczny jest pośredni między makroekonomicznym i mikroekonomicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The methodological problem caused by not exact region definition is joined with so called mezoeconomics as the level between micro and macroeconomics. Limiting mezoeconomics to the proccesses and branches analysis covers microeconomics analysis, while microeconomics deals with the behavior of individual economic units and their interaction to form larger units - markets and industries. Therefore there is possibility to form regions' definition using place-based approach presented by F. Barca. Region could be defined as the interaction between markets and industries placed in its territory. However, mezoeconomics as the level between macro and microeconomics could be smaller than micro markets in this context. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
290--307
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Acocella N., 2002, Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, WN PWN, Warszawa.
 • Armstrong H., Vickerman R., 1995, Convergence and Divergence among European Regions, Pion, London.
 • Barca F., 2009, An Agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectation, Brussels: DG Regio, European Commission.
 • Barca F., McCann P., Rodriguez-Pose A., 2012, The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches, "Journal of Regional Science" Vol. 52, No. 1, pp. 134-152.
 • Barro R.J., 1999, Inequality, Growth and Investment, Working Paper no. 7038, NBER, March.
 • Barro R.J., Sala-i-Martn X., 1995, Technological Diffusion, Convergence and Growth, Discussion Paper 1255, London.
 • Begg D., Fischer S., Dorbush R., 2003, Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Bywalec Cz., 1996, Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii [w:] Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką, Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. J. Gajdy, red. K. Górka, AE w Krakowie, Kraków, s. 17-24.
 • Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, WSHE, Włocławek, www.staff.uam.edu.pl.
 • Elements for a Common Strategic Framework 2014-2020. The European Regional Development Fund, The European Social Fund, The Cohesion Fund, The European Agricultural f/und for Rural Development and the European Maritime and FisheriesFund, European Commission, 14.03.2012 Part 1, Part II, Brussels.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A., The spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Gajda J., 1996, Nowa rola mezoekonomii [w:] Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką, Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. J. Gajdy, red. K. Górka, AE w Krakowie, Kraków, s. 11-16.
 • Gill I., Regional developmentpolicies: place-based or people centred?, za: World Bank GIS Laboratory, 9.10.2010; http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5644; dostęp 24.11.2011.
 • Glaeser E.L. (red.), 2000, The new economics of urban and regional growth [in:] The Oxford Handbook of Economic Geography, eds. G.L. Clark, M.P. Feldman, M.S. Gertler, Oxford University Press, Oxford.
 • Gorynia M., 1966, Wybrane aspekty teoretyczne mezoekonomii [w:] Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką, Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. J. Gajdy, AE w Krakowie, Kraków, s. 25-38.
 • Grosse T., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1(8).
 • Grossman G., Helpman E., 1991, Innovation and Growth In the Global Economy, MIT Press, Cambridge MA.
 • Jacobs J., 1969, The Economy of Cities, Random House, New York.
 • Krugman P., Europa zmierza do ekonomicznego samobójstwa, "New York Times", za: PAP/16.04.2012/godz. 19:15.
 • Lucas R., 1988, On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economic", 22, s. 3-42.
 • Marczewski K., 2011, Teoretyczne aspekty stabilizacyjnej polityki antykryzysowej, "Gospodarka Narodowa" nr 4.
 • Nowa perspektywa finansowa 2014-2020, http://iskb.infor.pl; dostęp 12.042012.
 • OECD Factbook 2011-2012, Public finance - General government gross national liabilities in 2010, www.oecd-ilibrary.org, stan na dzień 21.05.2012.
 • Pindyck, Rubinfeld, 1989, Economics, Prentice Hall, New York, Toronto, London.
 • Porter M.E., 1990 [1998], The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Program dla zreformowanej polityki spójności. Podejście ukierunkowane terytorialnie w osiąganiu celów i oczekiwań Unii Europejskiej. Niezależny Raport na prośbę D. Huebner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Fabrizio Barca, kwiecień 2009; www.
 • Roberts M., Setterfield M., 2007, Endogenous regional Growth; A critical Survey, Centre for Economic and Public Policy, University of Cambridge, June 2007; także www.landecon.cam.ac.uk/research/reuag/...; stan na dzień 5.06.2010.
 • Rocznik Światowej Konkurencyjności, 2011, Instytut Zarządzania Rozwojem, Lozanna.
 • Rocznik Statystyczny RP 2006, 2010, 2011, 2012, GUS, Warszawa.
 • Romer P.M., 1986, Increasing return and long-run Growth, "Journal of Political Economy", 94, s. 1002-1037.
 • Słownik wyrazów obcych PWN, 1980, PWN, Warszawa.
 • Szczepaniec M., 1996, Makroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szlachta J., Zaleski J., 2011, Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach makroregionalnych, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8/2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.