PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 12 | 34--52
Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju euroregionów pogranicza polsko-słowackiego

Warianty tytułu
Prospects for the Development of Euroregions in the Polish-Slovakian Border Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor opisuje perspektywy rozwoju euroregionów pogranicza polsko-słowackiego - Karpackiego, Tatry i Beskidy. Przedmiotem rozważań pierwszej części tekstu jest istota współpracy terytorialnej i uwarunkowania polsko-słowackiej współpracy oraz planowane przez Unię Europejską zmiany sposobu finansowania współpracy terytorialnej w budżecie na lata 2014-2020. W dalszej części autor poddaje analizie propozycje przekształceń instytucjonalno-prawnych badanych euroregionów. Szczególną uwagę poświęca nowej inicjatywie prawnej UE-europejskim ugrupowaniom współpracy terytorialnej (EUWT). Następnie charakteryzuje tworzące się obecnie EUWT Tatry i TRITIA, jak również opisuje autorską inicjatywę Euroregionu Karpackiego - "Karpacki Horyzont 2013". (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the author describes prospects for the development of Euroregions in the Polish-Slovakian border regions - the Carpathian, Tatra and Beskid mountains. The considerations in the first pan of the article refer to the essence of territorial cooperation and the conditions of Polish--Slovak cooperation, as well as the changes planned by the European Union in financing territorial cooperation in the budget for 201'4-2020. Next, the author analyses the proposals for institutional and legal transformations of the Euroregions studied. Particular attention is drawn to the new ELI legal initiative - the European groupings of territorial cooperation (ECTC). Then, he describes the Tatra and TRITIA ECTCs, which are currently being formed, and describes his proprietary initiative of the Carpathian Euroregion - "Carpathian Horizon 2013". (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
34--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • H. Dumała, Rodzaje i formy struktur współpracy międzyterytorialnej w Europie, w: S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Wrocław 2008, s. 167-174.
 • S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Warszawa 2010, s. 14.
 • M. Zieliński, Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej, w: C. Mik (red.), Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, Toruń 1997, s. 227.
 • T. Borys, Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej, Warszawa 1999, s. 69.
 • Ł. Lewkowicz, Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Lublin 2013, s. 23.
 • T. Palmowski, Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej, Gdańsk 2000.
 • E. Małecka, Euroregiony na granicach Polski 2003, Wrocław 2004, s. 16.
 • Z. Przybyła, Euroregiony w polityce regionalnej, w: H. Ćwikliński, Z. Szczodrowski (red.), Dylematy i osiągnięcia polskiej polityki transformacji gospodarczej, Gdańsk 1995, s. 250-259.
 • O. Tiszczenko, S. Trojan, Wpływ procesów demokratyzacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej na współpracę transgraniczną, w: M. Malikowski, D. Wojakowski (red.), Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych, Kraków 2005, s. 99.
 • E. Medeiros, (Re)defi ning the Euroregion Concept, "European Planning Studies" 2011/19, s. 12-17.
 • H. Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin 2012, s. 86.
 • B. Słowińska, Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego, w: W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń 2005, s. 326.
 • K. Jóskowiak, Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej, Katowice 2008, s. 56-57.
 • M. Więckowski, Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych, Warszawa 2004, s. 38-39.
 • Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, www.mrr.gov.pl, s. 5.
 • M. Więckowski, Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa ze Słowacją, www.mrr.gov.pl, s. 5.
 • Strategia rozwoju polsko-słowackich obszarów przygranicznych na lata 2000-2006, www.euroregion-tatry.eu, s. 1.
 • J. Bielecki, W budżecie Unii 2014-2020 na Polskę czeka więcej pułapek niż profi tów, http://biznes.gazetaprawna.pl.
 • M. Sanchez-Schmidt, Draft Report on Objective 3: a challenge for territorial cooperation - the future agenda for cross-border, transnational and interregional cooperation, www.europarl.europa.eu.
 • M. Huk, M. Molak, Badanie ewaluacyjne polityki spójności w wymiarze terytorialnym - tworzenie funkcjonalnych obszarów transgranicznych, Opole 2011, s. 88-87.
 • Prezentacja Komisji Europejskiej przedstawiająca pakiet legislacyjny polityki spójności na lata 2014-2020, www.mrr.gov.pl.
 • Stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do pakietu propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej dla Polityki Spójności 2014-2020, www.mrr.gov.pl.
 • Założenia dotyczące programowania współpracy terytorialnej w okresie 2014-2020, Warszawa 2011, s. 4.
 • Współpraca polsko-słowacka. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Warszawa 2010, s. 23-27.
 • Opis działalności Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, www.aisrr.eu, s. 8-9.
 • "Rozwój Karpat podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej" - międzynarodowa konferencja w Przemyślu, http://rzeszow.uw.gov.pl.
 • Systemowy projekt sieciowy Euroregionu Karpackiego, www.aisrr.eu.
 • H. Dumała, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - nowe możliwości dla polsko-niemieckich euroregionów, w: J. Jańczak, M. Musiał-Karg (red.), Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004. Nowa jakość sąsiedztwa, Toruń 2009, s. 63.
 • R. Bucholski, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) jako międzynarodowa forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego, w: J. Sługocki (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, Bydgoszcz 2009, s. 349-352.
 • A. Bussmann, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) - przełom we współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej?, "Samorząd Terytorialny" 2008/10, s. 10-11.
 • J. Zapletal, The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC): a new tool facilitating cross-border cooperation and governance, "Quaestiones Geographicae" 2010/29, s. 20-21.
 • J. Ładysz, H. Oziem, Europejskie Ugrupowania Współpracy Transgranicznej jako nowa forma europejskiej współpracy terytorialnej, "Gospodarka Przestrzenna" 2005/8, s. 27-28.
 • H. Dumała, Europejskie Ugrupowania..., s. 69-70; A. Engl, Territorial Cooperation in Europe: Coordinated Strategy or lost in Confusion?, Enschede 2009, s. 19, www.europeanchallenge.eu.
 • Sprawozdanie Rady Transgranicznego Związku Euroregion Tatry z działalności w 2008 roku, www.euroregion-tatry.pl, s. 5-6.
 • Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, www.euroregion-tatry.pl, s. 2-4.
 • Powstało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry!, www.euroregion-tatry.eu.
 • A. Nowak, Tak blisko, a jednak inaczej, "Europrojekty.pl" 2011/3, s. 19.
 • B. Waksmundzki, Górale pionierami historycznych przemian, "Europrojekty.pl" 2012/100, s. 9.
 • A. Nowak, Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry, Nowy Targ 2013, www.euroregion-tatry.eu, s. 3-4.
 • Co to jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry?, Nowy Targ 2013, www.euroregion-tatry.eu, s. 14.
 • Konwencja o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "TRITIA" z ograniczoną odpowiedzialnością, http://bip.slaskie.pl, s. 1.
 • Współpraca Województwa Śląskiego z regionami partnerskimi oraz w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, www.slaskie.pl, s. 15-21.
 • Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "TRITIA" z ograniczoną odpowiedzialnością, http://bip.slaskie.pl, s. 5-11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253367

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.