PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 9 Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego | 175--184
Tytuł artykułu

Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Agritourism Farms in Times of an Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy ostatnich kilku lat dotknął w większym lub mniejszym stopniu każdej branży gospodarki światowej. W Polsce określone uwarunkowania oraz polityka państwa spowodowały, że gospodarka wykazała się znaczną, w stosunku do innych krajów, odpornością na kryzys (Sawicka, 2011). Jak podkreślają eksperci, znaczny wpływ na taki stan rzeczy mieli nasi rodzimi przedsiębiorcy, którzy nie poddali się pesymistycznym nastrojom. Okres spowolnienia gospodarczego dla przedsiębiorców jest czasem trudnym, ale i, jak zauważa A. Sawicka (2011), niezwykle mobilizującym, zmusza ich on bowiem do rewizji własnych celów oraz podjęcia zmian - zarówno w odniesieniu do zarządzania własnym przedsiębiorstwem, jak i w odniesieniu do rynku. Przedmiotem analizy w niniejszym referacie jest działalność gospodarstw agroturystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich zachowań rynkowych i przedsiębiorczych w dobie kryzysu gospodarczego. Analizy dokonano na podstawie wyników badań przeprowadzonych na grupie gospodarstw agroturystycznych z całej Polski. Badania miały m.in. na celu rozpoznanie, czy respondenci dostrzegają jakieś zmiany w funkcjonowaniu swojego gospodarstwa, a w efekcie, czy odczuwają w jakimś stopniu wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie prowadzonych przez nich przedsiębiorstw agroturystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic crisis of the last few years has affected each sector of the world economy in some way. Specific conditions and governmental policy introduced in Poland meant that, in comparison to other countries, the economy demonstrated considerable resistance to the crisis (Sawicka, 2011). As experts point out, a significant impact in this area was made by Polish entrepreneurs, who did not give in to the pessimistic mood. For businesses, the period of economic downturn is difficult, but also, as noted by A. Sawicka (2011), extremely mobilising. This is due to the fact that crises force the owners to review their goals and implement changes - both in relation to the management of their own company, as well as in relation to the market. The subjects of the analysis in this paper are agritourism activities, with particular emphasis on the market and entrepreneurial behaviour in times of economic crisis. The analysis was based on the results of research, conducted on a group of agritourism farms from across Poland. These studies were to identify whether respondents notice any changes in the operation of their farms, and, as a result, whether they feel any impact of the economic crisis on the functioning of these agritourism enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Dorocki, S., Rachwał, T., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France. Current Issues of Tourism Research, 2(2), 20-29.
 • Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8(8), 45-60.
 • Dorocki, S., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Agroturystyka jako alternatywna forma działalności rolniczej - przykład Polski i Francji.
 • Lisowska, R. (2008). Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego. W: N. Daszkiewicz (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o., 35-50.
 • Rachwał, T., Zdon-Korzeniowska, M. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116-128.
 • Sawicka, A. (2011). Funkcjonowanie średnich firm w okresie spowolnienia gospodarczego. W: A. Zakrzewska-Bielawska, (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, Warszawa: Difin, Warszawa, 255-269.
 • Sznajder, M., Przezbórska, L., (2006), Agroturystyka, PWE, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2011a). Ocena innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora ICT. W: A. Zakrzewska-Bielawska, (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, Warszawa: Difin, Warszawa, 37-53.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2011b). Wprowadzenie. W: A. Zakrzewska-Bielawska, (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, Warszawa: Difin, Warszawa, 7-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.