PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | nr 1 | 43--56
Tytuł artykułu

Etyka mediosfery

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mediosphere Ethics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mediosferę rozpatruje się jako jeden z najważniejszych nośników wartości etycznych, które w sposób naturalny prowadzą do wniosków i postulatów o charakterze pedagogicznym. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza opisuje strukturę i funkcjonowanie mediosfery, druga zaś prezentuje jej aspekty etyczne. Podkreślić należy, że podjęty problem jest ważny i aktualny. Nie jest bowiem obojętne, dla społeczeństwa, w jakiej mediosferze uczestniczy pracownik i pracodawca, uczeń i nauczyciel, chory i lekarz, klient i ekspedientka. Słowem - każdy obywatel. Studia nad mediosferą człowieka są więc pilną potrzebą chwili. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the structure and functioning of mediosphere and then discusses it in the context of ethics. It is a phenomenon which belongs to the domain of environment, and therefore exhibits a high level of effectiveness. Mediosphere is an environment generated by the media which are used by people. The human being is the most important element of this environment and influences it in a peculiar way. Hence, each mediosphere is different. The structure and functioning of mediosphere is affected by its layers, namely logosphere, iconosphere, sonosphere, and galenosphere. A consequence of the 'environmental' nature of mediosphere is that negative effects of particular phenomena pertaining to the activity of the media are cumulated. Therefore, the ethical aspects of mediosphere are very important and topical. Reflections on this facet of mediosphere may prove useful for both people involved in the media and teachers, whose task, among others, is to prepare students for an adequate reception of what is offered by the press, radio, television, and the Internet. The discussion includes reference to examples of studies by those Western authors who propose practical guidelines and precautionary measures to prevent violation of ethical principles in the functioning of mediosphere. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
43--56
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • R. Zaniewski, Les théories des milieux et la pédagogie mésologique, Éditions Casterman, Tournai 1952.
 • A. Lepa, Dlaczego pedagogika mezologiczna?, "Łódzkie Studia Teologiczne" 2007, t. 16, s. 133-137.
 • J.M. Saillant, La dimension médiatique, Ellipses, Paris 1996.
 • Multimedialità - epoca nuova di vita, M. Lepori (red.), Edizioni Solidarietà, Rimini 1996.
 • D. Bis, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowania do korzystania ze środków społecznego komunikowania, "Roczniki Nauk Społecznych" 2002, t. XXX, z. 2, s. 171-184.
 • T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 294.
 • P. Drzewiecki, Renesans słowa. Wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 105 ns.
 • R. Ghiglione, L'homme communicant, Armand Colin, Paris 1986.
 • M. Muzi, B. De Angelis, Comunicazione, linguaggio, formazione, ANICIA, Roma 2003.
 • M. Josien, Techniques de communication interpersonnelle, Éditions d'Organisation, Paris 2004.
 • J.T. Klapper, The Effects of Mass Communication, The Free Press, New York 1960, s. 15-52.
 • L. Porcher, Télévision, culture, éducation, Armand Colin, Paris 1994, s. 61-104.
 • A. Lepa, Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006, s. 106-119.
 • A. Zanacchi, Opinione publica. Mass media. Propaganda, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2006, s. 51-107.
 • A. Lepa, Etyczne i wychowawcze aspekty opinii publicznej, "Annales" 2009, t. 12, nr 2, s. 109-119.
 • I. Pogorzelski, Nośniki dźwięku, "Aktualności Telewizyjne", 1995, nr 6, s. 64-67.
 • J. Izdebska, Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka, "Edukacja" 2000, nr 4, s. 29-38.
 • R. Filas, Aktywność czytelnicza Polaków przełomu wieków, "Zeszyty Prasoznawcze" 2001, nr 3-4, s. 7-36.
 • A. Lepa, Funkcja ciszy w wychowaniu do mediów, "Łódzkie Studia Teologiczne" 2009, t. 18, s. 177-184.
 • M. Brates, Człowiek i jego środowisko, tłum. z ang., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 • J. Pieter, Poznawanie środowiska wychowawczego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wrocław-Kraków 1960.
 • Wychowanie i środowisko, B. Passini, T. Pilch (red.), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979.
 • S. Kunowski, Pojęcie środowiska i jego klasyfikacja, "Sprawozdania Tow. Nauk. KUL" 1967, nr 15, s. 85 ns.
 • K. Sośnicki, Teoria środków wychowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 • S. Kunowski, O czynnikach rozwoju człowieka - dyskusyjnie, "Roczniki Filozoficzne" 1969, t. XVII, z. 4, s. 26 ns.
 • W. Wincławski, Środowisko wychowawcze, "Studia Pedagogiczne" 1974, t. XXXII, s. 67-73.
 • A. Lepa, Poprawność i błąd w pedagogii rodziny wielkomiejskiej, [w:] Studia teologiczne, E. Kopeć, M. Rusecki (red.), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1979, t. 2, s. 187-198.
 • Médias. Introduction à la presse, la radio et la télévision, C.J. Bertrand (red.), Ellipses Éditions, Paris 1995.
 • M. Mathien, Les journalistes, Presses Universitaires de France, Paris 1995.
 • I. Hargreaves, Journalism, Oxford University Press, New York 2005.
 • C.G. Christians (i in.), Media Ethics, Longman, New York 1998.
 • A. Genovesi, Etica e media, Monte Università Parma, Parma 2005.
 • A. Fabris, Etica della comunicazione, Carocci Donzelli Editore, Roma 2008.
 • S. Mordarski, Media w działaniu, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz-Kraków 2007, s. 279-369.
 • E. Baragli, Comunicazione e pastorale, Studio Romano Della Comunicazione Sociale, Roma 1974, s. 244-344.
 • M. Ajassa, Comunicazioni sociali e giornalismo, Urbaniàna University Press, Roma 1985, s. 105-151.
 • C. Pighin, Pastorale della comunicazione, Urbaniàna University Press, Roma 2004, s. 27-73.
 • R. Quilliot, L'illusion, Presses Universitaires de France, Paris 1996.
 • L. Cournarie, L'imagination, Armand Colin, Paris 2006.
 • A. Lepa, Iluzja w mass mediach, [w:] Oblicza iluzji, H. Kiereś (red.), Wydawnictwo WSKSiM, Toruń 2003, s. 34-48.
 • J. Machado Da Silva, Les technologie de l'imaginaire. Médias et culture à l'ère de la communication totale, La Table Ronde, Paris 2008, s. 26-94.
 • J.J. Wunenburger, L'imaginaire, Presses Universitaires de France, Paris 2003, s. 31-61.
 • X. Couture, La dictature de l' émotion. Où va la télévision?, Éditions Louis Audibert, Paris 2005, s. 61-89.
 • P. Flichy, L'imaginaire d'Internet, Éditions La Découverte, Paris 2001, s. 163-194.
 • M. Poty, L'illusion de communiquer, L'Harmattan, Paris 2004.
 • R. Holloway, Beyond the Image, Film Oikoumene, Geneva 1977.
 • Ch. Cadet, R. Charles, J.L. Galus, La communication par l'image, Éditions Nathan, Paris 1990.
 • Les images et l'Image, B. Lejeune (red.), Éditions de la Différence, Paris 2003.
 • C. Saouter, Images et socétés, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal 2003.
 • F. Balle, Introduction aux médias, Paris 1994, s. 26-28.
 • A. Gauthier, L'impact de l'image, L'Harmattan, Paris 1993, s. 175-179.
 • Immagimi e ragione nell'età dei mass-media, G. Lazzati (red.), Pubblicazioni dell' Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1983.
 • O. Mongin, La violence des images, Éditions du Seuil, Paris 1997.
 • A. Lepa, Magia obrazu, "Łódzkie Studia Teologiczne" 1997, t. 6, s. 263-276.
 • G. Sartori, Homo videns. Televisione e post-pensiero, Ediotori Laterza, Roma 1999.
 • F.D' Almeida, Image et propagande, Casterman, Paris 1995.
 • L. Gervereau, Les images qui mentent, Éditions du Seuil, Paris 2000.
 • M.J. Mondzain, L'image peut-elle tuer?, Bayard Éditions, Paris 2002.
 • La violence de l'image, F. Houssier (red.), Éditions in Press, Paris 2008.
 • J.L. Marion, Ślepy w Siloe, czyli odniesienie obrazu do oryginału, "Communio", 1990, nr 2, s. 12-29.
 • R. Legutko, Czasy wielkiej imitacji, Wydawnictwo Arcana, Kraków 1998.
 • A. Salerno, Violenza In TV. Il raporto di Los Angeles, Donzelli Editore, Milano 1996.
 • M.C. Verspieren, La télévision. La viol des consciences, Éditions FAVER, Paris 1997.
 • J. Mander, Four Arguments for the Elimination of Television, QUILL, New York 1978.
 • J.L. Missika, La fin de la télévision, Éditions du Seuil, Paris 2006.
 • Television. The Critical View, H. Newcomb (red.), Oxford University Press, New York 1994.
 • Ph. Breton, Le culte de l'Internet. Une menace pour le lien social?, Éditios La Découverte, Paris 2000.
 • P. Baudry, La pornographie et ses images, Armand Colin, Paris 2001.
 • A. Lepa, Świat manipulacji, Wydawnictwo Tygodnika "Niedziela", Częstochowa 1997, s. 23 ns.
 • A. Woodrow, Information, manipulation, Éditions du Felin, Paris 1990.
 • J. Garcin, Nouvelles mythologies, Éditions du Seuil, Paris 2007.
 • N. Jallot, Manipulation de l'opinion, Éditions Stock, Paris 2007.
 • Ph. Breton, La parole manipulée, Éditions La Découvert, Paris 2000.
 • A. Lepa, Mity i obrazy, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1999, s. 8-9.
 • H.I. Schiller, Sternicy świadomości, tłum. z ang., Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1976, s. 18-19.
 • Nouvelles mythologies, J. Garcin (red.), Éditions du Seuil, Paris 2007.
 • J. Lazar, L'opinion publique, Presses Universitaires de France, Paris 1995, s. 1-42.
 • Opinion publique, [w:] Lexique des sciences sociales, M. Grawitz (red.), Éditions Dallos, Paris 2004, s. 299.
 • Public Opinion, [w:] Dictionary of Media Studies, N. Abercrombie, B. Longhurst (red.), Penguin Books, London 2007, s. 287.
 • R. Dyoniziak, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 1997.
 • N. Jallot, Manipulation de l'opinion, Éditions Stock, Paris 2007.
 • A. Zanacchi, Opinione pubblica. Mass media. Propaganda, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2006, s. 369-467.
 • Jan Paweł II, Wielka praca nad mową, "L' Osservatore Romano" 1991, nr 5 (wyd. polskie).
 • Ph. Breton, La parole manipule, Éditions La Découverte, Paris 2000, s. 24-26.
 • M. Pergnier, La désinformation par les mots, Éditions du Rocher, Monaco 2004.
 • S. Siek, Pranie mózgu, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1995.
 • S. Keen, Faces of the Enemy, Harper Collins, San Francisco 1991.
 • V. Packard, La persuasion clandestin, Calmann-Lévy, Paris 1989.
 • I. Ramonet, Propagandes silencieuses, Gallimard, Paris 2001.
 • A. Lepa, Informacja w kształtowaniu postaw człowieka a społeczeństwo komunikacji, "Paedagogia Christiana", 2009, nr 1, s. 79-87.
 • Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 63-107.
 • Benedykt XVI, Środki przekazu: Sieć komunikacji, jedności i współpracy. Orędzie na XL Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, "L' Osservatore Romano" 2006, nr 4, (wyd. polskie).
 • F. Heinderyckx, La malinformation, Éditions Labor. Bruxelles 2003.
 • D. Muzet, La mal info, Éditions del' Aube, Paris 2006.
 • C. Ladjali, Mauvaise langue, Éditions du Seuil, Paris 2008.
 • J. Stauber, S. Rampton, L'industrie du mensonge, Agone, Marseille 2004.
 • M. Fize, Les menteurs, Les Éditions de l'Homme, Montréal 2007.
 • F. de Muizon, Le défi de l' infocommunication, Éditions L'Age d' Homme, Lausanne, 2000.
 • A. Schiffrin, La rentabilité est l'ennemie de l'information, [w:] Médias, mensonges et démocratie, J.P. Gélard (red.), Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2005, s. 33-38.
 • D. Walton, Media Argumentation. Dialectic. Persuasion and Rhetoric, Cambridge University Press, New York 2007.
 • J.M. Adam, M. Bonhomm, L'argumentation publicitaire, Armand Colin, Paris 2007.
 • Ph. Breton, L'argumentation dans la communication, Éditions La Découverte, Paris 2007.
 • B. Duguay, Consommation et lux. La voie de l'excès et de l'illusion, Montréal 2007.
 • D. Maingueneau, Analyser les textes de de communication, Armand Colin, Paris 2009.
 • A. Sauvageot, Voirs et savoir. Esquisse d'une sociologie du regard, Presses Universitaires de France, Paris 1994.
 • E. Natta, Il linguaggio dell'imagine, Edizioni Pauline, Milano 1986.
 • M.C. Vetraino-Soulard, Lire une image. Analyse de contenu iconique, Armand Colin, Paris 1993.
 • L. Gervereau, Voir, comprendre, analyser les images, Éditions La Découverte, Paris 1997.
 • M. Joly, Introduction à l'analyse de l'image, Éditions Nathan, Paris 2000.
 • F. Jost, Introduction à l'analyse de la télévision, Ellipses Édition, Paris 1999.
 • M. Petit, Éloge de la lecture, Éditions Belin, Paris 2002.
 • Ph. Breton, Éloge de la parole, Éditions La Découverte, Paris 2003.
 • N. Blanc, D. Brouillet, Comprendre un texte. L'évaluation des processus cognitifs, Éditions in Press 2005.
 • G. Chauveau, Comment l'enfant devient lécteur. Pour une psychologie cognitive et culturelle de la lecture, Éditions RETZ, Paris 1997.
 • J. Bernardin, Comment les enfant entrent dans la culture écrite, Éditions RETZ, Paris 1997.
 • Y. Baudry, Image de la pédagogie, pédagogie de l'image, Maisonneuve et Larose, Paris 1998.
 • R. La Borderie, Éducation à l'image e aux médias, NATHAN, Paris 1999.
 • R.V. Joule, J.L. Beaovois, Pelit traité de manipulation à l'usage de honnêtes gens, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 1987.
 • A. Mucchielli, L'art d'influencer. Analyse des techniques de manipulation, Armand Colin, Paris 2000.
 • A. Garrigou, L'ivresse des sondages. Éditions La Découverte, Paris 2006.
 • A. Woodrow, Les médias. Quatrième pouvoir ou cinquième colonne?, Éditions du Félin, Paris 1996.
 • A. Testa, La parola immaginata, Pratiche Editrice, Torino 1996.
 • A. Dayan, La publicité, Presses Universitaires de France, Paris 1988.
 • Les cultes médiatiques, Ph. Le Guern (red.), Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2002.
 • J. Gonnet, Les médias et la curiosité du monde, Presses Univeritaires de France, Paris 2003.
 • F. Jost, Le culte du banal. Du Duchamp à la télé-réalité, CNRS Éditions, Paris 2007.
 • A. Barbato, Come si manipola l'informazione, Editori Riuniti, Roma 1996.
 • J. Ellul, Propaganda. The Formation of Men's Attitudes, Vintage Books Edition, New York 1973.
 • A.R. Pratkanis, E. Aronson, Age of Propaganda. The Everyday Use and Abuse of Persuasion, W.H. Freeman and Company, New York.
 • N. Chomsky, Il potere dei media, Vallecchi Editore, Firenze 1994.
 • M. Schudson, The Power of News, Harvard University Press, London 1996.
 • J.M. Ducompte, La censure, Éditions MILAN, Toulouse 2007.
 • N. Postman, S. Powers, How to Watch TV News, Penguin Books, London 2008.
 • M. L. Bionda, D. Viganò, A. Bourlot, I mondi comunicazione. I modi comunicazione, Centro Ambrosiano, Milano 1997.
 • M. Di Ianni, La verità nel comunicare, Vere In, Roma 1999.
 • G. Zizola, La Chiesa nei media, Società Editrice Internazionale, Torino 1996.
 • V. Sandoval, Les autoroutes de l'information, Hermes, Paris 1995.
 • A. Iris, Les autoroutes de l'information, Presses Universitaires de France, Paris 1997.
 • P. Charaudeau, Les médias et l'information, Éditions De Boeck Université, Bruxelles 2005.
 • L. Pati, Pedagogia della comunicazione educativa, Editrice La Scuola, Brescia 1991.
 • D. Iannotta, La comunicazione fra simbolo e immagine, Effata Editrice, Torino 2004.
 • D. Goffredo, L. Vantaggio, Dietro la pubblicità. Guida alla formazione critica dei recettori, Edizioni Paoline, Milano 1987.
 • G. Francione, D.G. De Bono, Vademecum del consumatore. Contro la pubblicità ingannevole, Editori di Comunicazione Lupetti, Milano 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.