PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | nr 1 | 107--121
Tytuł artykułu

Etyczne problemy ochrony danych osobowych pracownika w stosunkach pracy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ethical Problems of Personal Data Protection of the Employee at Work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na płaszczyźnie prawa pracy zagadnienia ochrony danych osobowych mają szczególne znaczenie. Wykonywanie pracy obejmujące znaczną część życia człowieka stwarza sytuacje, w których gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych osoby zatrudnionej jest nieodzowne dla prawidłowej realizacji powinności obu stron stosunku pracy. Stosunek pracy jest swoistą płaszczyzną wymiany, w której osoba zatrudniona godzi się uczestniczyć realizując cele pracodawcy w warunkach zależności i podporządkowania, w zamian m.in. za poczucie bezpieczeństwa związane ze stałym dochodem. Nie należy mieć wątpliwości, że wymaga to współdziałania obu stron - pracownika i pracodawcy, w oparciu o respektowanie nie tylko obowiązującego prawa, ale i zasad uczciwości oraz norm etycznych. Ze względu na podporządkowanie się pracodawcy i jego uprawnienia kontrolne wobec pracownika, prywatność w miejscu pracy jest ograniczona i potencjalnie może ulec naruszeniu. W prawie pracy ważny jest informacyjny aspekt prawa do prywatności, w ramach której o zakresie i zasięgu informacji udostępnianych osobom trzecim, decyduje każdy człowiek samodzielnie. (fragment tekstu)
EN
This study concerns the ethical problems of personal data protection at work. The aim of this project is the analysis of the law structures, which determine the range of protection personal data of the employee and the candidate to work and the rights of data collecting and processing by the employer. The employee privacy protection at work is the principle of labour law expressed in Article 11 of the Labour Code. However personal data protection problem is directly regulated by Article 22 of the Labour Code, which entitle employers to demand certain personal data from the employees and the candidates to work. The regulation determine the list of data, which may be the subject of legal actions by employer in the field of collecting and processing of personal data. The most important issue is connected with the treatment of sensitive information, such as health data, drug testing and genetic testing, sex life, racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership. Personal data protection means the necessity of cooperation between the employee and the employer not only in the field determined by the law but on the basis of ethical values as well. Hence the employer's obligation to keep from actions which directly interfere in employee's protected personal effects. But the employee is obliged to give true information about himself in order to protect his health and life at work. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
107--121
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Bibliografia
 • I. Boruta, Ochrona dóbr osobistych pracownika, PiZS 1998, nr 2.
 • J. Jończyk, Spory ze stosunku pracy, Warszawa 1965, s. 133 i n.
 • J.A. Piszczek, Cywilnoprawna ochrona godności pracowniczej, Toruń 1981, s. 30 i n.
 • T. Zieliński, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, L. Florek (red.), Warszawa 2005.
 • T. Liszcz, Prawo pracy, Wydawnictwo LexisNexis, wyd. 3, Warszawa 2006, s. 81 i n.
 • D. Dörre-Nowak, [w:] Kodeks pracy, Komentarz, K.W. Baran, E. Chmielek-Łubińska, L. Mitrus, T. Nycz, A. Sobczyk, B. Wagner (red.), M. Wandzel, Wydawnictwo ODDK, wydanie IV, Gdańsk 2008, s. 48 i n.
 • M. Pazdan, [w:] System prawa prywatnego, red. naczelny Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, tom I, red. M. Safjan, Wydawnictwo C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych, Warszawa 2007, s. 1142.
 • A. Szpunar, Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w nowym prawie prasowym, NP. 1984, nr 7-8.
 • M. Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, z. 4, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 1998 r.
 • J.D. Sieńczyło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Zakamycze 2006, s. 74 i n.
 • A. Kopff , Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), "Studia Cywilistyczne" 1972, t. XX, s. 32 i n.
 • M. Stasiewicz, Warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych na gruncie znowelizowanej ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2001, nr 4, s. 149 i n.
 • Z. Kubot, Pozycja prawna stron w umownym stosunku pracy, Wrocław 1978, s. 9 i n.
 • A. Sakowicz, Prywatność jako samoistne dobro prawne, "Państwo i Prawo" 2006, z. 1, s. 16 i n.
 • M. Gersdorf, Kilka uwag praktycznych o ochronie danych osobowych pracownika, PiZS 2005, s. 8.
 • Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, t. I, Zakamycze 2006, s. 115.
 • W. Sanetra, Ryzyko osobowe zakładu pracy, Warszawa 1971, s. 53 i n.
 • W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1980, s. 109.
 • A. Drozd, Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji kandydacie na pracownika, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004, s. 84-85.
 • E. Wichrowska-Janikowska, Praca a godność człowieka, [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003, s. 88 i n.
 • T. Kuczyński, Ochrona danych osobowych w stosunkach zatrudnienia, "Przegląd Sądowy" 1998, nr 11-12, s. 119 i n.
 • Nycz T., Kodeks pracy. Komentarz, B. Wagner (red.) K. W. Baran, E. Chmielek-Łubińska, D. Dörre-Nowak, L. Mitrus, T. Nycz, A. Sobczyk, B. Wagner, M. Wandzel, Wydawnictwo ODDK wyd. 4, Gdańsk 2008, s. 142.
 • A. Drozd, Ochrona danych osobowych pracownika (kandydata) po nowelizacji kodeksu pracy, PiZS 2004, nr 1, s. 27.
 • T. Liszcz, Ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą, "Monitor Prawa Pracy" 2007, nr 1, s. 11 i n.
 • M. Gersdorf, Kilka uwag praktycznych o ochronie danych osobowych pracownika, PiZS 2005, nr 8.
 • R. Jaworski, Badanie poligraficzne (wariograficzne) w ochronie miejsc pracy, PiZS 2007, nr 1.
 • J. Kosińska, Przeszukanie pracownika, "Monitor Prawa Pracy" 2009, nr 1.
 • P. Czechowski, Geolokalizacja pracowników - nowe wyzwania dla prawa pracy, PiZS 2006, nr 4.
 • K. Roszewska, Kontrola osobista pracowników, PiZS 2008, nr 7.
 • J. Pietruszka, R. Rogalski, Nie odbierać prawa do obrony - artykuł dyskusyjny o poligrafie, PiZS 2004, nr 11.
 • A. Lach, Monitorowanie pracownika w miejscu pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 10.
 • T. Kuczyński, Ochrona danych osobowych w stosunkach zatrudnienia, "Przegląd Sądowy" 1998, nr 11-12, s. 124.
 • G. Sibiga, Przetwarzanie i ochrona danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie w świetle przepisów prawa pracy, "Radca Prawny" 2005, nr 2, s. 73 i n.
 • W. Dworowska, A. Jacewicz, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2006, s. 6.
 • A. Drozd, Ochrona wrażliwych danych osobowych pracownika, "Monitor Prawa Pracy" 2005, nr 5, s. 121.
 • G. Orłowski, Kilka uwag na temat ochrony danych osobowych w prawie pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2005, nr 4, s. 91.
 • T. Wyka, Prawna ochrona zdrowia pracownika, [w:] Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, red. H. Lewandowski, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1997, s. 73.
 • J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2007.
 • P. Fajgielski, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [w:] Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. Grzegorz Sibiga, Xawery Konarski, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007.
 • T. Szewc, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, PiP 2008, nr 2.
 • R. Adamus, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, "Gazeta Sądowa" 2005, nr 2.
 • A. Adamus, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jako wyraz autonomii informacyjnej jednostki, "Radca Prawny" 2008, nr 2.
 • A. Drozd, Zakres zakazu przetwarzania danych osobowych, PiP 2003, nr 2, s. 41.
 • G. Sibiga, Przetwarzanie i ochrona danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie w świetle przepisów prawa pracy, "Radca Prawny" 2005, nr 2, s. 70 i n.
 • Kodeks pracy. Komentarz, pod red. Z. Salwy, Warszawa 2007, s. 120-121.
 • J. Borowicz, Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji osobowej i organizacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 3, s. 2 i n.
 • Odpowiedzialność pracodawcy jako administratora danych osobowych, Niezależne Zeszyty Samorządowe 2002, z. 5, s. 52 i n.
 • A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wzory pism i przepisy, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253467

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.