PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | nr 1 | 123--132
Tytuł artykułu

Zagadnienie upełnomocniania pracowników w koncepcji przywództwa personalistycznego i służebnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Issue of Empowerment in the Concept of Personalistic Leadership and Servant Leadership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje alternatywne dla menedżeryzmu technokratycznego koncepcje przywództwa personalistycznego i służebnego (servant leadership). Można je zaliczyć do nurtu "nowego przywództwa", czy ekoempatycznej koncepcji zaproponowanej przez L. Krzyżanowskiego. Jednym z najważniejszych zagadnień we współczesnych analizach przywództwa jest empowerment (przydawanie władzy, upełnomocnianie). Oznacza ono rozwijanie potencjału pracowników (kompetencji, wiedzy, motywacji) na różnych płaszczyznach. Najdalej - jak wynika z analiz porównawczych - w procesie upełnomocniania, idą koncepcje przywództwa personalistycznego i służebnego. Mianem przywództwa personalistycznego określa się podejście uznające godność osoby za podstawę procesów decyzyjnych. W tym ujęciu przywództwo jest procesem międzyosobowym: "podmiotem" i "przedmiotem" oddziaływania nie są rzeczy (zasoby), lecz - osoby. Jeżeli w procesie zarządzania normy moralne i godność osoby są szanowane, to ma miejsce przywództwo personalistyczne, a kultura organizacyjna, w której taki rodzaj przywództwa występuje jest kulturę personalistyczną. Servant leadership to amerykańska koncepcja przywództwa bardzo zbliżona do koncepcji personalistycznej. Różnice wynikają ze sposobu uzasadniania - servant leadership posiada inspirację religijną (biblijną), koncepcja przywództwa personalistycznego w warstwie ontologiczno-aksjologicznej opiera się na filozofii personalistycznej, a w warstwie epistemologiczno-metodologicznej na metodzie fenomenologicznej. (fragment tekstu)
EN
The paper presents concepts of personalistic leadership and servant leadership as an alternative to the technocratic management. The most important issue in the two concepts of leadership is the empowerment, that is, the capacity of building the staff (competence, knowledge, motivation). Servant leadership is an American concept of leadership very similar to the concept of personalistic leadership. The differences arise from how to give reasons - servant leadership has inspired by religion (Christianity), whereas the concept of personalistic leadership is based on the personalism and phenomenology. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
123--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • B. Bombała, W kierunku etycznego przywództwa: przegląd koncepcji zarządzania XX wieku, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2001, t. 4, s. 161.
 • P. Makin, C. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000, s. 180.
 • J.A. Krames, Jacka Welcha leksykon przywództwa, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2003.
 • B. Bombała, W poszukiwaniu nowego modelu kształcenia menedżera, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2004, t. 7, nr 2, s. 95.
 • W.S. Solovjov, Socinienija v dvuch tomach, t. 1, Mysl, Moskva 1988, s. 407.
 • B. Bombała, Zintegrowana przewaga konkurencyjna w perspektywie personalistycznej: studium przypadku, "Prakseologia" 2000, nr 140, s. 101.
 • K. Adamiecki, O nauce organizacji. Wybór pism, PWE, Warszawa 1985, s. 333.
 • B. Bombała, Karola Adamieckiego harmonia duchowa jako podstawa etycznej kultury organizacji, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2006, t. 9, nr 1, s. 125.
 • B. Bombała, Personalistyczna filozofia zarządzania jako odpowiedzialność pozytywna, "Prakseologia" 2002, nr 142, s. 131-148.
 • B. Bombała, Metoda fenomenologiczna w diagnozie i doskonaleniu organizacji, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wanda Błaszczyk (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 21-35.
 • B. Bombała, Doskonalenie organizacji w personalistycznej koncepcji zarządzania, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2003, t. 6, s. 176.
 • K. Wojtyła, Osoba i czyn, Polskie Tow. Teologiczne, Kraków 1969, s. 16.
 • J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Wyd. "Znak", Kraków 1975, s. 86.
 • J. Majka, Etyka życia gospodarczego, ODiSS, Warszawa 1985, s. 140.
 • B. Bombała, The Autocreation of a Manager in the Process of Transformational Leadership, [w:] Life -Truth in its Various Perspectives, (ed.). A.-T. Tymieniecka (Analecta Husserliana LXXVI), Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2002, s. 335-346.
 • C.S. Bartnik, Teologia pracy ludzkiej, IW PAX, Warszawa 1977, s. 15.
 • R.K. Greenleaf, The Servant Leader Within: A Transformative Path, (ed.) H. Beazley, J. Beggs, L.C. Spears, Paulist Press 2003, s. 15.
 • K. Blanchard, P. Hodges, The Servant Leader. Transforming Your Heart, Head, Hands & Habits, Countryman, Nashville, Tennessee 2003.
 • B. Bombała, In Search of the Sources of Humanity, [w:] A.T. Tymieniecka (ed.), Phenomenology of Life from the Animal Soul to the Human Mind, Book I, In Search of Experience (Analecta Husserliana XCIII), Springer Netherlands 2007, s. 121.
 • K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2009, s. 57.
 • J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 173.
 • M. Czajkowska, Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wanda Błaszczyk (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 150 -152.
 • C. Sikorski, Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 14-16.
 • Organizing for Empowerment: an Interview with AES's Roger Sand and Dennis Bakke, "Harvard Business Review" 1999, vol. 77, no. 1, January-February, s. 110-123 I http://www.aes.com/aes/index?page=home
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253509

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.