PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | nr 1 | 187--200
Tytuł artykułu

Wpływ zbyt małych i zbyt dużych nierówności płac na wzrost gospodarczy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Too Little and Too Big Earnings Inequalities on Economic Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stawiamy hipotezę o niesymetrycznym, czyli nierównym względem optymalnego współczynnika Giniego, wpływie zbyt małych i zbyt dużych nierówności płac na wzrost gospodarczy. Z jednej strony, gdy nierówności są mniejsze od optymalnych, ich wzrost powoduje znaczne przyśpieszenie wzrostu gospodarczego. Większość społeczeństwa akceptuje wtedy wzrost nierówności płac. Z drugiej, gdy nierówności są zbyt duże, ich spadek przyczynia się do uzyskania mniejszych korzyści gospodarczych. Żądania biedniejszych do zmniejszenia zbyt dużych różnic w płacach mogą być korygowane koniecznością uwzględniania zróżnicowanego wkładu pracy i wykształcenia. Hipotezę o niejednakowej reakcji wzrostu gospodarczego na zmiany współczynnika Giniego będziemy weryfikować wykorzystując w badaniach alternatywną względem paraboli funkcję nieliniową z maksimum. Badania uzupełnimy "sklejaniem" dwóch funkcji linowych (ang. spline regression) dla zależności między nierównościami płac a wzrostem gospodarczym w podziale na podokresy. Badania zostaną przeprowadzone na podstawie modelu wzrostu gospodarczego. Wykorzystamy współczynniki Giniego, charakteryzujące nierównomierność rozkładu płac w Polsce w latach 1970-2006. (fragment tekstu)
EN
In political economics coexist two thoughts of income (earnings) inequalities. First, motivating, which postulates bigger earnings inequalities and second, egalitarian, which postulates less earnings inequalities. In the earlier research we tried to reconcile these two thoughts. We confirmed the appearance of optimum, for economic growth, earnings inequalities (Gini index, 28%). From this perspective, both too little and too big earnings inequalities had equally a negative impact on growth. Now we're putting one hypothesis that too little and too big inequalities cause different waste of economic effectiveness. On one hand, when inequalities are less than the optimum ones, their increase causes considerable economic growth. Then the whole of society accept the increase of earnings inequalities. On the other hand, when inequalities are too big, their downfall gives less economic profits. Demands of poor people to reduce too big disparities in earnings can be corrected by the necessity of using differential work and level of education. The research was conducted for Poland for period 1970-2006 on the economic growth model. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
187--200
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • P. Kumor, Analiza wpływu nierówności płac na wzrost gospodarczy z wykorzystaniem funkcji asymetrycznej, "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 3, s. 23-39.
 • T. Persson, G. Tabellini, Is Inequality Harmful for Growth?, "The American Economic Review" 1994, vol. 84, nr 3.
 • P. Kumor, J.J. Sztaudynger, Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce - analiza ekonometryczna, "Ekonomista" 2007, nr 1.
 • Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, S.M. Kot (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 37.
 • P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2003, s. 360.
 • S.M. Kot, Wstęp, [w:] S.M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 11.
 • S.M. Kot, Dobrobyt, w: S.M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 120.
 • J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • T. Kwarciński, Sprawiedliwość czy efektywność? Analiza wykorzystująca ekonometryczny model wzrostu gospodarczego z historycznie optymalnym zróżnicowaniem płac, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2007, nr 213.
 • A.O. Hirschman, M. Rothschild, The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development, "The Quarterly Journal of Economics" 1973, vol. 87, No. 4.
 • J.J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • A.V. Banerjee, E. Duflo, Inequality and Growth: What Can the Data Say? "Journal of Economic Growth" 2003, vol. 8, nr 3, s. 271.
 • G.A. Cornia, J. Court, Inequality, Growth and Poverty in the Era of Liberalization and Globalization, The United Nations University WIDER, Helsinki 2001.
 • B.-L. Chen, An Inverted-U Relationship Between Inequality and Long-Run Growth, "Economics Letters" 2003, nr 78.
 • J.J. Sztaudynger, Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • P. Kumor, Współzależność nierówności płac ze wzrostem gospodarczym w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.